facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 64
2018-06-15 11:38:00 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychPowołania/odwołania
386
4
961
2018-06-15 11:14:00Prawo ochrony środowiska oraz ustawa o odpadachGłosowanie nad zmianą
377
0
3845
2018-06-15 10:47:00Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatoraGłosowanie nad zmianą
221
196
142
2018-06-15 10:35:00Prawo geologiczne i górnicze oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
412
1
443
2018-06-15 10:24:00Prawo łowieckie oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
355
50
1342
2018-06-15 10:08:00Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieGłosowanie nad zmianą
359
50
150
2018-06-15 10:06:00Kodeks wyborczy oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
219
191
149
2018-06-15 09:57:00Ustawa o ochronie roślin oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
414
2
044
2018-06-15 09:54:00Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarówGłosowanie nad zmianą
414
0
145
2018-06-15 09:53:00Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
257
158
243
2018-06-15 09:49:00Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i...Głosowanie nad zmianą
416
1
043
2018-06-15 09:46:00Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
347
39
3440
2018-06-15 09:37:00Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznegoGłosowanie nad zmianą
417
1
240
2018-06-15 09:30:00Ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej NiepodległościGłosowanie nad przyjęciem
355
30
3045
2018-06-15 09:16:00Uchwała w sprawie uwolnienia obywateli Ukrainy więzionych w Rosji z motywów politycznychGłosowanie nad przyjęciem
410
2
444
2018-06-14 10:30:00Uchwała w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczegoGłosowanie nad zmianą
395
1
460
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.