facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 66
2018-07-05 22:07:00Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychPowołania/odwołania
250
118
1576
2018-07-05 22:07:00Zmiany w składzie Komisji Odpowiedzialności KonstytucyjnejPowołania/odwołania
158
220
279
2018-07-05 22:04:00Powołanie Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji...Głosowanie nad przyjęciem
390
3
462
2018-07-05 21:45:00Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
403
6
050
2018-07-05 21:32:00Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszącychGłosowanie nad przyjęciem
225
184
446
2018-07-05 20:21:00Ratyfikacja Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady EuropyGłosowanie nad przyjęciem
412
0
047
2018-07-05 20:20:00Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
422
5
032
2018-07-05 20:10:00Ordynacja podatkowa oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad przyjęciem
227
192
238
2018-07-05 20:04:00Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkaniaGłosowanie nad przyjęciem
366
52
734
2018-07-05 19:49:00Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 rokuGłosowanie nad przyjęciem
226
197
036
2018-07-05 19:39:00Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 rokuGłosowanie nad przyjęciem
229
197
231
2018-07-05 19:31:00Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.Głosowanie nad odrzuceniem
164
228
2641
2018-07-05 19:28:00Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz uchwała w przedmiocie absolutoriumGłosowanie nad przyjęciem
232
193
430
2018-07-05 19:13:00Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
423
1
035
2018-07-05 18:57:00Ustawa o odpadach oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
423
1
431
2018-07-05 18:23:00Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznychGłosowanie nad zmianą
247
178
628
2018-07-05 18:22:00Ustawa o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznychGłosowanie nad zmianą
424
3
032
2018-07-05 18:21:00Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwaGłosowanie nad przyjęciem
270
155
529
2018-07-05 18:01:00Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
429
1
128
2018-07-05 17:57:00Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawa o Krajowej Administracji SkarbowejGłosowanie nad zmianą
429
1
128
2018-07-05 17:44:00Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskimGłosowanie nad przyjęciem
421
7
427
2018-07-03 23:55:00Powołanie i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczegoPowołania/odwołania
234
196
029
2018-07-03 23:50:00Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceGłosowanie nad przyjęciem
236
195
226
2018-07-03 23:32:00Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceGłosowanie nad przyjęciem
233
195
130
2018-07-03 21:06:00Wniosek o odwołanie posła Marka Kuchcińskiego z funkcji Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej PolskiejPowołania/odwołania
146
233
2951
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.