facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 67
2018-07-20 17:13:00Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychPowołania/odwołania
362
3
1085
2018-07-20 17:12:00Prawo o prokuraturze oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
230
24
4202
2018-07-20 15:08:00Wybór składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i...Powołania/odwołania
413
2
441
2018-07-20 14:59:00Zmiana Regulaminu Sejmu Głosowanie nad przyjęciem
230
196
133
2018-07-20 14:42:00Ustawa o lasach oraz Prawo ochrony środowiskaGłosowanie nad zmianą
230
188
834
2018-07-20 13:47:00Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawa o Państwowej Inspekcji SanitarnejGłosowanie nad zmianą
397
5
850
2018-07-20 12:55:00Wniosek oskarżyciela prywatnego Piotra Liroya-Marca o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława...Głosowanie nad przyjęciem
74
210
11462
2018-07-20 12:52:00Ustawa w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnychGłosowanie nad zmianą
418
1
239
2018-07-20 12:51:00Uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Stanisława MoniuszkiGłosowanie nad przyjęciem
399
0
061
2018-07-20 12:50:00Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Anny WalentynowiczGłosowanie nad przyjęciem
302
51
4463
2018-07-20 12:48:00Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Powstań ŚląskichGłosowanie nad przyjęciem
418
2
139
2018-07-20 12:48:00Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-GrudzińskiegoGłosowanie nad przyjęciem
420
1
039
2018-07-20 12:47:00Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Unii LubelskiejGłosowanie nad przyjęciem
425
0
035
2018-07-20 12:46:00Ratyfikacja Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i...Głosowanie nad przyjęciem
422
0
038
2018-07-20 12:45:00Ratyfikacja Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między...Głosowanie nad przyjęciem
418
1
239
2018-07-20 12:45:00Ratyfikacja Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznymGłosowanie nad przyjęciem
413
1
145
2018-07-20 12:44:00Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów...Głosowanie nad zmianą
226
194
436
2018-07-20 12:19:00Ustawa o Polskim Instytucie EkonomicznymGłosowanie nad przyjęciem
230
193
334
2018-07-20 12:11:00Prawo zamówień publicznych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
414
1
144
2018-07-20 12:11:00Prawo prasoweGłosowanie nad zmianą
418
1
140
2018-07-20 12:10:00Ustawa o referendum lokalnym oraz ustawa o referendum ogólnokrajowymGłosowanie nad zmianą
422
1
235
2018-07-20 12:09:00Ustawa o rzeczach znalezionychGłosowanie nad zmianą
413
0
245
2018-07-20 12:09:00Ustawa o podatku rolnym, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawa o podatku leśnymGłosowanie nad zmianą
409
0
249
2018-07-20 12:08:00Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społecznościGłosowanie nad zmianą
416
0
242
2018-07-20 12:07:00Ustawa o radiofonii i telewizji oraz ustawa o opłatach abonamentowychGłosowanie nad zmianą
357
59
440
2018-07-20 12:05:00Ustawa o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
352
65
340
2018-07-20 12:03:00Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
293
132
134
2018-07-20 11:53:00Ustawa w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalęGłosowanie nad zmianą
426
0
133
2018-07-20 11:40:00Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzątGłosowanie nad zmianą
415
4
041
2018-07-20 11:40:00Prawo wodne oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
250
172
236
2018-07-20 11:22:00Prawo celneGłosowanie nad zmianą
393
11
2036
2018-07-20 11:15:00Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntówGłosowanie nad przyjęciem
425
0
233
2018-07-20 10:57:00Kodeks wyborczyGłosowanie nad zmianą
231
198
229
2018-07-20 10:26:00Ustawa o żegludze śródlądowejGłosowanie nad zmianą
417
11
131
2018-07-20 10:21:00Ustawa o Służbie Ochrony PaństwaGłosowanie nad zmianą
420
4
432
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.