facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 69
2018-10-04 21:03:02Uchwała w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w...Głosowanie nad przyjęciem
252
173
629
2018-10-04 20:59:59Ustawa o kołach gospodyń wiejskichGłosowanie nad przyjęciem
406
14
1129
2018-10-04 20:41:20Ustawa o pracowniczych planach kapitałowychGłosowanie nad przyjęciem
229
197
232
2018-10-04 11:01:13Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychPowołania/odwołania
233
174
1241
2018-10-04 10:58:25Zmiany w składzie osobowym komisji obrony narodowejPowołania/odwołania
183
225
745
2018-10-04 10:54:33Wybór pani Agnieszki Marii Dudzińskiej na rzecznika praw dzieckaPowołania/odwołania
194
192
1262
2018-10-04 10:38:30Ustawa o Państwowej Inspekcji PracyGłosowanie nad zmianą
399
8
1340
2018-10-04 10:04:42Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywieniaGłosowanie nad zmianą
425
0
035
2018-10-04 10:00:25Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymiGłosowanie nad zmianą
296
2
12933
2018-10-04 09:59:41Ustawa o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"Głosowanie nad zmianą
423
0
235
2018-10-04 09:59:01Ustawa o produktach kosmetycznychGłosowanie nad przyjęciem
417
1
240
2018-10-04 09:58:28Ustawa o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej PolskiejGłosowanie nad zmianą
256
170
133
2018-10-04 09:39:21Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Kapłanów NiezłomnychGłosowanie nad przyjęciem
356
39
2144
2018-10-04 09:35:31Ustawa o Polskiej Agencji PrasowejGłosowanie nad zmianą
238
179
1033
2018-10-04 09:25:47Ratyfikacja Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r.Głosowanie nad przyjęciem
420
1
237
2018-10-04 09:25:05Ustawa o kierujących pojazdamiGłosowanie nad zmianą
424
0
036
2018-10-04 09:23:18Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz inne ustawyGłosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
226
197
235
2018-10-04 09:19:55Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnymGłosowanie nad odrzuceniem
224
196
337
2018-10-04 09:17:48Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznychGłosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
240
186
232
2018-10-04 09:17:02Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
427
1
032
2018-10-04 09:16:24Ustawa o dokumentach publicznychGłosowanie nad przyjęciem
418
0
141
2018-10-04 09:15:51Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
424
2
133
2018-10-03 09:26:31Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób NiepełnosprawnychGłosowanie nad odrzuceniem
170
227
1449
2018-10-03 09:23:02Ustawa o Funduszu Dróg SamorządowychGłosowanie nad odrzuceniem
26
355
2851
2018-10-03 09:11:10Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Edukacji Narodowej Anny ZalewskiejPowołania/odwołania
166
226
1553
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.