facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 71
2018-11-09 13:10:52Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychPowołania/odwołania
366
22
659
2018-11-09 13:07:09Wybór uzupełniający sekretarza SejmuPowołania/odwołania
351
4
494
2018-11-09 12:40:45Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludziGłosowanie nad zmianą
354
10
1673
2018-11-09 12:31:12Ustawa o Krajowym Rejestrze ZadłużonychGłosowanie nad przyjęciem
390
18
243
2018-11-09 12:30:41Ratyfikacja Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między...Głosowanie nad przyjęciem
413
0
139
2018-11-09 12:29:52Ratyfikacja Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem...Głosowanie nad przyjęciem
404
0
247
2018-11-09 12:29:07Ratyfikacja Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonowąGłosowanie nad przyjęciem
408
1
143
2018-11-09 12:28:26Kodeks postępowania cywilnegoGłosowanie nad zmianą
276
2
12946
2018-11-09 12:27:54Ustawa o Policji oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
405
0
246
2018-11-09 12:27:20Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcieGłosowanie nad zmianą
400
0
152
2018-11-09 12:26:46Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymiGłosowanie nad zmianą
403
0
149
2018-11-09 12:26:10Ustawa o działalności leczniczej oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
393
2
058
2018-11-09 12:24:39Ustawa o dozorze technicznymGłosowanie nad zmianą
398
0
550
2018-11-09 12:22:16Ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnejGłosowanie nad przyjęciem
395
5
152
2018-11-09 12:21:43Ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej PolskiejGłosowanie nad zmianą
389
21
043
2018-11-09 12:21:04Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
406
0
443
2018-11-09 12:16:09Prawo energetyczne oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
265
146
537
2018-11-09 11:56:34Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolneGłosowanie nad przyjęciem
220
170
1647
2018-11-09 11:50:22Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
238
156
1940
2018-11-09 11:43:50Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
412
1
436
2018-11-09 11:25:36Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby...Głosowanie nad zmianą
397
14
339
2018-11-09 11:17:19Zmiana niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowymGłosowanie nad zmianą
246
146
2635
2018-11-09 10:59:30Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019Głosowanie nad przyjęciem
229
168
2531
2018-11-09 10:35:30Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnejGłosowanie nad zmianą
418
0
431
2018-11-09 10:22:22Ustawa o Instytucie Europy ŚrodkowejGłosowanie nad przyjęciem
230
187
432
2018-11-09 10:18:20Ustawa o rybołówstwie morskimGłosowanie nad zmianą
421
0
131
2018-11-09 10:14:45Ustawa o dowodach osobistych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
413
1
138
2018-11-09 10:14:11Zmiana niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracjiGłosowanie nad zmianą
424
0
029
2018-11-09 10:12:01Zmiana niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczymGłosowanie nad zmianą
420
0
231
2018-11-09 10:06:39Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz inne ustawyGłosowanie nad zmianą
424
0
128
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.