facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 73
2018-12-06 20:17:24Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychPowołania/odwołania
398
9
944
2018-12-06 20:13:50Kodeks pracyGłosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
354
66
535
2018-12-06 20:09:32Kodeks pracyGłosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
237
175
840
2018-12-06 19:36:02Wniosek o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego...Głosowanie nad przyjęciem
239
175
1828
2018-12-06 19:33:12Uchwała w sprawie uczczenia 100. rocznicy wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa KongresowegoGłosowanie nad przyjęciem
433
0
027
2018-12-06 19:32:26Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntówGłosowanie nad zmianą
429
1
228
2018-12-06 19:27:33Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018Głosowanie nad zmianą
253
176
625
2018-12-06 19:25:39Zmiana niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnejGłosowanie nad zmianą
430
1
326
2018-12-06 19:08:53Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnychGłosowanie nad zmianą
426
2
230
2018-12-06 19:01:38Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw PacjentaGłosowanie nad zmianą
293
136
427
2018-12-06 18:58:46Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnejGłosowanie nad zmianą
394
23
1330
2018-12-06 18:56:46Ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentówGłosowanie nad zmianą
425
1
529
2018-12-06 18:55:57Ustawa o PolicjiGłosowanie nad zmianą
427
2
031
2018-12-06 18:54:20Ustawa o umowach międzynarodowychGłosowanie nad zmianą
422
3
530
2018-12-06 18:53:41Kodeks cywilnyGłosowanie nad zmianą
420
0
436
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.