facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 74
2018-12-14 22:51:45Powołanie członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskichPowołania/odwołania
399
8
646
2018-12-14 22:48:48Wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego i wybranie pana Grzegorza Schetyny na...Głosowanie nad przyjęciem
163
233
2043
2018-12-14 14:10:00Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychPowołania/odwołania
404
2
1241
2018-12-14 14:09:19Zmiana w składzie sekretarzy SejmuPowołania/odwołania
406
5
642
2018-12-14 14:04:43Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracjiGłosowanie nad przyjęciem
233
196
228
2018-12-14 13:49:18Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
238
13
18127
2018-12-14 13:31:03Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu PrzyszłościGłosowanie nad przyjęciem
227
195
235
2018-12-14 13:18:35Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2017 r.Głosowanie nad przyjęciem
153
267
336
2018-12-14 13:15:48Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2016 r.Głosowanie nad przyjęciem
158
266
332
2018-12-14 13:13:38Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2015 r. Głosowanie nad przyjęciem
154
265
733
2018-12-14 13:10:45Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
423
6
030
2018-12-14 12:58:46Ustawa o podatku akcyzowym oraz ustawa - Prawo celneGłosowanie nad zmianą
423
2
232
2018-12-14 12:58:09Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
424
3
131
2018-12-14 12:57:29Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów...Głosowanie nad zmianą
232
192
431
2018-12-14 12:53:45Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczościGłosowanie nad zmianą
260
8
15734
2018-12-14 12:37:52Prawo lotnicze oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
384
1
470
2018-12-14 10:02:54Prawo o notariacieGłosowanie nad zmianą
426
0
033
2018-12-14 10:02:27Ustawa o finansach publicznych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
421
0
038
2018-12-12 17:55:24Wniosek prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego o wyrażenie wotum zaufania Radzie MinistrówGłosowanie nad przyjęciem
231
181
245
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.