facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 77
2019-02-22 00:57:43Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychPowołania/odwołania
380
7
1459
2019-02-22 00:46:38Ustawa o ustanowieniu dnia 14 kwietnia - Świętem Państwowym - "Święto Chrztu Polski"Głosowanie nad przyjęciem
279
125
1442
2019-02-22 00:36:25Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościGłosowanie nad zmianą
267
142
2031
2019-02-22 00:31:48Uchwała upamiętniająca mecenasa Jana Olszewskiego - Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej PolskiejGłosowanie nad przyjęciem
266
1
23170
2019-02-22 00:29:07Uchwała w sprawie upamiętnienia 145. rocznicy urodzin Wincentego WitosaGłosowanie nad przyjęciem
428
0
032
2019-02-22 00:28:33Uchwała w 100. rocznicę debiutu i 50. rocznicę śmierci Kazimierza WierzyńskiegoGłosowanie nad przyjęciem
424
0
036
2019-02-22 00:27:57Uchwała w sprawie 30. rocznicy śmierci ks. Stefana Niedzielaka i ks. Stanisława Suchowolca - polskich patriotów zamordowanych przez "nieznanych...Głosowanie nad przyjęciem
430
0
129
2019-02-22 00:27:12Uchwała w sprawie uczczenia 100-lecia powstania gabinetu Ignacego Jana PaderewskiegoGłosowanie nad przyjęciem
429
0
229
2019-02-22 00:26:31Uchwała w sprawie uczczenia Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski"Głosowanie nad przyjęciem
423
1
036
2019-02-22 00:25:53Prawo ochrony środowiskaGłosowanie nad zmianą
371
25
2737
2019-02-22 00:23:06Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnejGłosowanie nad zmianą
426
3
130
2019-02-22 00:22:22Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach...Głosowanie nad zmianą
284
144
230
2019-02-22 00:20:59Ustawa o opłatach abonamentowychGłosowanie nad zmianą
225
202
231
2019-02-22 00:07:46Prawo budowlaneGłosowanie nad zmianą
392
7
2437
2019-02-22 00:07:14Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowymGłosowanie nad przyjęciem
418
3
930
2019-02-22 00:01:30Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowychGłosowanie nad zmianą
411
5
341
2019-02-21 23:58:45Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
266
147
1829
2019-02-21 23:56:36Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic PipeGłosowanie nad przyjęciem
428
1
229
2019-02-21 23:55:47Ustawa o ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniającej Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu...Głosowanie nad przyjęciem
422
1
334
2019-02-21 23:54:37Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu BałtyckimGłosowanie nad przyjęciem
280
142
830
2019-02-21 23:48:59Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach...Głosowanie nad przyjęciem
427
2
130
2019-02-21 23:47:10Ustawa o Agencji Badań MedycznychGłosowanie nad przyjęciem
235
198
225
2019-02-21 23:18:30Ustawa o Sieci Badawczej ŁukasiewiczGłosowanie nad przyjęciem
230
198
131
2019-02-21 23:04:47Ustawa o transporcie drogowymGłosowanie nad zmianą
433
0
126
2019-02-21 22:57:26Zmiana niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679Głosowanie nad zmianą
420
0
139
2019-02-21 22:56:42Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznychGłosowanie nad zmianą
429
3
028
2019-02-21 22:47:54Ustawa o podatku akcyzowym oraz niektóre inne ustawy, ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektóre inne ustawy,...Głosowanie nad zmianą
245
20
16629
2019-02-21 22:36:20Kodeks karny wykonawczyGłosowanie nad zmianą
431
0
227
2019-02-21 22:33:14Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
234
197
425
2019-02-21 22:23:32Prawo telekomunikacyjne oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
259
172
227
2019-02-20 23:03:56Sprawozdanie z realizacji "Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie" na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.Głosowanie nad przyjęciem
171
260
623
2019-02-20 23:01:25Sprawozdanie z realizacji "Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie" na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.Głosowanie nad przyjęciem
170
258
725
2019-02-20 22:58:59Sprawozdanie z realizacji "Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie" na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.Głosowanie nad przyjęciem
21
405
826
2019-02-20 22:56:38Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2017 r. na rzecz realizacji Karty Praw Osób NiepełnosprawnychGłosowanie nad przyjęciem
175
237
2424
2019-02-20 22:54:23Ustawa o gospodarce nieruchomościamiGłosowanie nad zmianą
430
3
324
2019-02-20 22:47:59Ustawa o żegludze śródlądowejGłosowanie nad zmianą
420
7
231
2019-02-20 22:46:58Wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa ZiobryGłosowanie nad przyjęciem
177
233
2327
2019-01-31 01:25:10Kodeks wyborczyGłosowanie nad zmianą
230
160
2248
2019-01-31 01:20:06Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceGłosowanie nad zmianą
408
1
051
2019-01-31 01:19:26Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w...Głosowanie nad przyjęciem
410
0
248
2019-01-31 01:18:39Ustawa o gospodarce nieruchomościami i ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo...Głosowanie nad zmianą
411
0
148
2019-01-31 01:15:25Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającymGłosowanie nad przyjęciem
259
20
13447
2019-01-31 00:59:33Ustawa o Radzie Ministrów oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
245
158
255
2019-01-31 00:56:46Ustawa o Narodowym Banku Polskim oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
352
18
4149
2019-01-30 14:29:02Zmiany w składzie osobowym komisji sejmowejPowołania/odwołania
368
1
091
2019-01-30 11:20:24Zmiana uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczegoGłosowanie nad przyjęciem
233
141
1670
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.