facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 79
2019-04-04 11:41:06Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychPowołania/odwołania
381
15
1153
2019-04-04 11:35:22Powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych OsobowychGłosowanie nad przyjęciem
221
171
464
2019-04-04 10:59:05Uchwała w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2018 r. (przewodnictwo Austrii w Radzie...Głosowanie nad przyjęciem
262
142
353
2019-04-04 10:57:25Uchwała w sprawie upamiętnienia 150. rocznicy urodzin Stanisława WojciechowskiegoGłosowanie nad przyjęciem
408
1
051
2019-04-04 10:56:50Uchwała w sprawie uczczenia pamięci Józefa Mehoffera w 150. rocznicę urodzinGłosowanie nad przyjęciem
407
0
350
2019-04-04 10:56:02Wniosek oskarżyciela prywatnego Kingi Gajewskiej z dnia 4 września 2018 r. o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł...Głosowanie nad przyjęciem
163
243
846
2019-04-04 10:54:28Prawo farmaceutyczne oraz ustawa o działalności leczniczejGłosowanie nad zmianą
417
0
241
2019-04-04 10:51:00Ustawa o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii EuropejskiejGłosowanie nad przyjęciem
411
5
242
2019-04-04 10:47:59Ustawa o ewidencji ludnościGłosowanie nad zmianą
281
127
250
2019-04-04 10:45:27Wniosek o wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa ArdanowskiegoGłosowanie nad przyjęciem
170
233
2037
2019-04-04 10:43:54Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.Głosowanie nad przyjęciem
396
3
1942
2019-04-04 10:07:17Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii PółnocnejGłosowanie nad przyjęciem
388
1
269
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.