facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 80
2019-04-26 02:24:42Wybór pana Wojciecha Sycha na stanowisko sędziego Trybunału KonstytucyjnegoPowołania/odwołania
228
118
1995
2019-04-26 02:11:36Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
239
144
2156
2019-04-26 01:49:19Ustawa o transporcie drogowym oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
231
9
17149
2019-04-26 01:43:13Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyGłosowanie nad zmianą
406
3
051
2019-04-26 01:42:37Ustawa o Narodowej Strategii OnkologicznejGłosowanie nad przyjęciem
387
0
2152
2019-04-26 01:42:02Kodeks pracy oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
401
2
255
2019-04-26 01:41:22Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
379
20
853
2019-04-26 01:33:16Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Edukacji Narodowej Anny ZalewskiejGłosowanie nad przyjęciem
180
228
250
2019-04-26 01:31:46Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka GróbarczykaGłosowanie nad przyjęciem
155
244
1249
2019-04-26 01:31:00Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej - Interpol dotyczącej...Głosowanie nad przyjęciem
405
0
352
2019-04-26 01:30:03Ustawa o Sądzie Najwyższym oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
230
180
347
2019-04-25 14:58:17Ustawa o systemie oświaty i ustawa - Prawo oświatoweGłosowanie nad zmianą
235
168
057
2019-04-12 15:36:27Zmiany w składzie sekretarzy SejmuPowołania/odwołania
374
25
259
2019-04-12 15:35:48Ustawa o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych...Głosowanie nad zmianą
404
4
052
2019-04-12 15:35:01Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalinGłosowanie nad zmianą
407
0
350
2019-04-12 15:20:15Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z...Głosowanie nad przyjęciem
401
6
845
2019-04-12 15:19:33Ustawa o Karcie Polaka oraz ustawa - Prawo konsularneGłosowanie nad zmianą
410
0
149
2019-04-12 15:16:40Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
256
32
12448
2019-04-12 15:05:30Ustawa o Policji oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
408
0
052
2019-04-12 15:04:54Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznejGłosowanie nad zmianą
407
2
051
2019-04-12 15:02:04Prawo pocztoweGłosowanie nad zmianą
407
1
151
2019-04-12 15:01:30Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczychGłosowanie nad zmianą
403
3
153
2019-04-12 14:58:01Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniamiGłosowanie nad przyjęciem
385
17
652
2019-04-12 14:50:21Ustawa o podatku od towarów i usług oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
385
0
2451
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.