facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 81
2019-05-16 22:23:01Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
394
3
261
2019-05-16 22:17:26Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
261
127
1755
2019-05-16 22:12:15Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
232
156
1755
2019-05-16 21:45:00Kodeks karny oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
263
3
3191
2019-05-16 20:38:56Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznejGłosowanie nad przyjęciem
381
6
2746
2019-05-16 19:53:09Ustawa o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawa o działach administracji rządowejGłosowanie nad zmianą
234
167
1247
2019-05-16 19:46:22Ustawa o pracowniczych planach kapitałowychGłosowanie nad zmianą
230
171
1841
2019-05-16 19:36:08Wniosek oskarżyciela prywatnego Dawida Wachowiaka z dnia 5 grudnia 2018 r., uzupełnionego w dniu 5 lutego 2019 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na...Głosowanie nad przyjęciem
255
165
139
2019-05-16 19:34:16Wniosek komendanta głównego Policji z dnia 20 grudnia 2018 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za...Głosowanie nad przyjęciem
249
166
045
2019-05-16 19:32:41Prawo spółdzielczeGłosowanie nad zmianą
410
0
050
2019-05-16 19:32:08Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i...Głosowanie nad przyjęciem
372
41
542
2019-05-16 19:00:59Kodeks postępowania administracyjnegoGłosowanie nad zmianą
412
0
543
2019-05-16 19:00:25Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw PacjentaGłosowanie nad zmianą
408
0
1438
2019-05-16 18:55:37Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks postępowania cywilnegoGłosowanie nad zmianą
421
0
039
2019-05-16 18:53:31Uchwała w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RPGłosowanie nad przyjęciem
412
0
345
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.