facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 83
2019-07-04 22:35:57Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychPowołania/odwołania
390
1
564
2019-07-04 22:35:01Powołanie członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskichPowołania/odwołania
251
132
572
2019-07-04 22:32:13Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii EuropejskiejPowołania/odwołania
363
47
743
2019-07-04 22:19:42Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2018 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez... 
168
246
838
2019-07-04 22:15:27Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 rokuGłosowanie nad przyjęciem
228
193
138
2019-07-04 22:13:17Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej PolskiejGłosowanie nad przyjęciem
422
1
235
2019-07-04 22:11:15Prawo energetyczneGłosowanie nad zmianą
418
1
041
2019-07-04 22:10:40Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnejGłosowanie nad zmianą
422
1
235
2019-07-04 22:06:46Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 3567Głosowanie nad zmianą
419
3
038
2019-07-04 22:02:49Ustawa o bezpieczeństwie morskimGłosowanie nad zmianą
418
1
140
2019-07-04 22:00:53Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze...Głosowanie nad zmianą
419
4
037
2019-07-04 21:46:04Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
258
142
2634
2019-07-04 21:09:29Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczychGłosowanie nad zmianą
256
167
433
2019-07-04 20:59:23Ustawa o podatku od towarów i usług oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
428
1
031
2019-07-04 20:54:29Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
251
12
15047
2019-07-04 20:50:28Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
391
2
2146
2019-07-04 20:48:20Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
375
21
2638
2019-07-04 20:26:38Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w GdańskuGłosowanie nad przyjęciem
262
164
133
2019-07-04 19:58:23Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
412
0
147
2019-07-04 19:55:44Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
408
3
247
2019-07-04 19:54:22Ustawa o systemie instytucji rozwojuGłosowanie nad przyjęciem
256
162
537
2019-07-04 19:50:59Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
413
1
640
2019-07-04 19:49:33Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz...Głosowanie nad zmianą
240
5
16946
2019-07-04 19:41:23Ustawa o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa o ustanowieniu...Głosowanie nad zmianą
399
1
357
2019-07-03 20:00:40Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 roku wraz z komisyjnym projektem uchwałyGłosowanie nad przyjęciem
228
174
256
2019-07-03 19:57:38Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w...Głosowanie nad przyjęciem
225
163
765
2019-07-03 11:38:54Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej...Głosowanie nad przyjęciem
2
385
172
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.