facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 86
2019-10-16 18:34:20Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii...Głosowanie nad przyjęciem
266
151
438
2019-10-16 18:33:38Prawo własności przemysłowejGłosowanie nad zmianą
279
1
14237
2019-10-16 18:32:18Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Barbary SkargiGłosowanie nad przyjęciem
400
2
552
2019-10-16 18:31:42Uchwała w sprawie potępienia wszelkich aktów nienawiści i pogardy antykatolickiejGłosowanie nad przyjęciem
282
8
9160
2019-10-16 18:29:42Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2020 "Rokiem Zaślubin Polski z morzem w Pucku"Głosowanie nad przyjęciem
414
11
034
2019-10-16 18:29:01Ratyfikacja Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju RolnictwaGłosowanie nad przyjęciem
421
0
236
2019-10-16 18:28:10Ratyfikacja Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwaGłosowanie nad przyjęciem
426
1
131
2019-10-16 18:27:14Ratyfikacja Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowychGłosowanie nad przyjęciem
423
1
233
2019-10-16 18:26:20Ratyfikacja Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadamiGłosowanie nad przyjęciem
426
0
231
2019-10-16 18:25:38Ustawa o podatku akcyzowymGłosowanie nad zmianą
420
1
434
2019-10-16 18:25:02Ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowychGłosowanie nad przyjęciem
422
2
134
2019-10-16 18:24:26Prawo o ruchu drogowymGłosowanie nad zmianą
415
6
236
2019-10-16 18:23:47Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawa o bezpieczeństwie morskimGłosowanie nad zmianą
423
0
234
2019-10-16 17:59:25Ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowiaGłosowanie nad zmianą
423
2
331
2019-10-16 17:53:21Ustawa o Polskiej Akademii Nauk oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
417
0
339
2019-10-16 17:52:44Kodeks karnyGłosowanie nad zmianą
409
0
248
2019-10-16 17:50:50Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz...Głosowanie nad zmianą
399
0
753
2019-10-16 17:48:56Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuGłosowanie nad zmianą
389
0
664
2019-10-16 17:46:34Ustawa o sporcieGłosowanie nad zmianą
273
147
534
2019-10-16 17:42:29Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa - Prawo o...Głosowanie nad zmianą
424
2
033
2019-10-16 17:41:36Kodeks rodzinny i opiekuńczyGłosowanie nad zmianą
388
8
360
2019-09-11 22:21:40Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznychGłosowanie nad zmianą
256
142
1646
2019-09-11 22:15:07Prawo zamówień publicznychGłosowanie nad zmianą
256
142
1745
2019-09-11 21:49:37Ustawa o pracy na statkach rybackichGłosowanie nad zmianą
407
2
051
2019-09-11 21:46:26Prawo wodne oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
279
126
550
2019-09-11 21:44:40Prawo ochrony środowiska oraz ustawa o Inspekcji HandlowejGłosowanie nad zmianą
414
2
143
2019-09-11 21:36:57Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych...Głosowanie nad zmianą
408
4
147
2019-09-11 21:36:10Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
258
22
13941
2019-09-11 21:21:41Prawo farmaceutyczne oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
411
1
147
2019-09-11 21:17:22Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnegoGłosowanie nad zmianą
417
2
041
2019-09-11 21:11:26Ustawa o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustawGłosowanie nad zmianą
399
1
1842
2019-09-11 21:10:46Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
414
1
144
2019-09-11 21:10:05Ustawa o Polskim Instytucie Spraw MiędzynarodowychGłosowanie nad zmianą
278
140
141
2019-09-11 21:09:27Uchwała w sprawie upamiętnienia 65. rocznicy uwięzienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku-LesieGłosowanie nad przyjęciem
416
0
044
2019-09-11 21:08:48Uchwała w sprawie upamiętnienia księdza Władysława Gurgacza w 70. rocznicę śmierciGłosowanie nad przyjęciem
404
1
055
2019-09-11 21:07:58Wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa ZiobryGłosowanie nad przyjęciem
174
240
739
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.