facebook tweeter youtube

Nasze projekty
MamPrawoWiedziec.pl — serwis o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne

Po co to robimy?

Warunkiem rozumienia instytucji przedstawicielskich, a co za tym idzie aktywnego włączania się obywateli w rozwój wspólnoty i państwa jest wiedza. W demokracji wybieramy swoich przedstawicieli i to oni, jako przez nas wskazani, są upoważnieni do decydowania o losach wspólnoty w naszym imieniu. Wiedza o tym, kim są i w jaki sposób realizują powierzony przez nas mandat zachęca do stawiania pytań, wzmacnia demokratyczne mechanizmy, motywuje przedstawicieli do transparentnego działania. Wzmacnia również akceptację dla demokratycznego porządku i buduje poczucie więzi społecznej.

Tworząc serwis internetowy, zawierający informacje o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne, chcemy pomóc obywatelom w dokonywaniu wyboru reprezentantów, w ustaleniu kto i z jakim skutkiem reprezentuje ich interesy, ocenie w jakim stopniu spełniane są obietnice wyborcze. Chcemy również dać możliwość samodzielnego porównania poglądów polityków z opiniami użytkowników naszego serwisu. Pośrednio chcielibyśmy przyczynić się, między innymi, do częstszego i bardziej świadomego udziału Polaków w procedurach demokratycznych, a w szczególności do podniesienia frekwencji wyborczej, do tego, aby podejmowane przez obywateli wybory były racjonalne i w mniejszym stopniu uwarunkowane wpływem marketingu politycznego, wreszcie, do zwiększenia jawności i uczciwości w życiu publicznym.

Biogramy

Informacje o osobach publicznych prezentujemy w bieżąco uzupełnianym serwisie internetowym. Interesują nas między innymi takie informacje jak: kariera polityczna i zawodowa, aktywność społeczna, poglądy w kluczowych dla kraju i Europy sprawach. W celu uniknięcia subiektywizmu mediów i zapewnienia jak najwyższej jakości informacji, gromadzone dane pochodzą bezpośrednio od reprezentantów i ich ugrupowań politycznych, z bazy danych Państwowej Komisji Wyborczej, oficjalnej strony Sejmu i Senatu RP, bazy KRS, słowników biograficznych oraz innych archiwów i publikacji. Obecnie serwis MamPrawoWiedziec.pl zawiera biogramy 460 posłów, 100 senatorów, 51 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Głosowania

Dzięki współpracy z Biurem Informatyki Sejmu RP co 2 tygodnie otrzymujemy aktualne dane o głosowaniach posłów. Zdecydowana większość głosowań, jakie odbywają się w Sejmie dotyczy wprowadzania pojedynczych poprawek do projektów. Pojawiają się także decyzje o charakterze technicznym dotyczące np. zarządzenia przerwy. Aby umożliwić wybranie z dużej liczby głosowań tych o największym znaczeniu politycznym, serwis MamPrawoWiedziec.pl wyróżnił kategorię głosowań kluczowych. Są to te głosowania, które stanowią ostatni etap prac nad aktem prawnym:

 • projekty ustaw w pełnym brzmieniu po trzecim czytaniu,
 • projekty ustaw w pierwszym czytaniu, kiedy wnioskowane jest ich odrzucenie i, w wyniku głosowania, projekt ustawy został odrzucony,
 • projekty uchwał,
 • odrzucenie lub przyjęcie poprawek Senatu.

Serwis umożliwia śledzenie głosowań z wybranych obszarów polityki oraz tworzenie własnych zestawień wyników głosowania.

Oświadczenia majątkowe i rejestry korzyści

Posłowie, senatorowie i posłowie do PE mają obowiązek raz w roku oraz na początku i na końcu kadencji, informować o stanie swojego majątku. Informacja, składana w formie oświadczeń majątkowych i rejestrów korzyści, pozwala obywatelom monitorować finanse reprezentantów, zwiększa przejrzystość życia publicznego i jest narzędziem zapobiegania korupcji. Niestety te informacje są dostępne w formie skanów wypełnianych ręcznie formularzy.

Dlatego serwis MamPrawoWiedziec.pl przetwarza oświadczenia majątkowe na postać cyfrową. Chcemy dostarczyć obywatelom dokument, w którym można łatwo prześledzić jak zmieniała się sytuacja finansowa posła, a także znaleźć i zestawić interesujące dane.

Poglądy reprezentantów

W trakcie kampanii wyborczej ustalamy poglądy kandydatów za pomocą specjalnie opracowanych kwestionariuszy (czytaj więcej: Kandydaci). Po wyborach parlamentarnych namawiamy do wypełnienia analogicznego kwestionariusza te osoby, którym udało uzyskać się mandat a nie odpowiedziały na pytania jako kandydaci.

Obietnice wyborcze

Obietnice wyborcze to projekt, dzięki któremu deklaracje osób pełniących funkcje publiczne nie znikają. Obietnic polityków szukamy w Internecie, mediach, relacjach ze spotkań przedwyborczych. Pod koniec kadencji Parlamentu spytamy posłów i senatorów co zrobili, by zrealizować swoje postulaty

Co traktujemy jako obietnicę?
Politycy raczej unikają sytuacji, w których deklarują wprost, że coś zrobią. Często jednak stwierdzają, że coś powinno być zrobione albo wskazują ważne cele i priorytety. Uważamy, że jeśli kandydat na posła lub poseł publicznie określa cele konieczne do zrealizowania, my jako wyborcy mamy prawo oczekiwać, że podejmie jakieś działania, żeby je osiągnąć. Dlatego do serwisu z obietnicami zbieramy także ogólne deklaracje i priorytety.

Budujemy nowy serwis Jawny Lobbing

Wierzymy, że prawo może być tworzone w przejrzysty sposób, a kluczem do jego zrozumienia jest skuteczna informacja pochodząca z wiarygodnego źródła. Dlatego zbudowaliśmy nowy serwis internetowy z danych publicznych – Jawny Lobbing. To miejsce, w którym każdy obywatel może sprawdzić, kto oprócz polityków ma wpływ na polskie prawo.

Najnowsza odsłona serwisu Jawny Lobbing jest efektem wspólnego projektu trzech organizacji: Fundacji Frank Bold, Stowarzyszenia 61 i serwisu internetowego 300polityka.pl.

Czytaj więcej o projekcie

 • Jawny Lobbing
 • Jest to dla Ciebie ważne?
  Szukaj obietnic polityków swojego regionu i prześlij je za pomocą formularza umieszczonego w zakładce "Obietnice" w profilu właściwego polityka na naszej stronie. Więcej informacji na temat obietnic wyborczych udziela Magda Wnuk (magdalena.wnuk@art61.pl).

   
  Kandydaci - świadome głosowanie w praktyce

  Od 2007 roku przed każdymi wyborami Stowarzyszenie 61 prowadzi projekt „Kandydaci”. Polega on na zebraniu informacji o doświadczeniu i poglądach kandydatów do Parlamentu oraz opublikowaniu ich w serwisie MamPrawoWiedziec.pl.

  Poglądy ustalamy za pomocą specjalnie opracowanego kwestionariusza, w którym pytamy kandydatów o ich opinie w kluczowych kwestiach, dotychczasowe doświadczenie, a także prosimy o wskazanie najważniejszych ich zdaniem celów na nadchodzącą kadencję. Do współpracy nad przygotowaniem kwestionariusza zapraszamy ekspertów z organizacji pozarządowych, mediów oraz politologów.

  Nasz projekt ma dwa cele – z jednej strony dostarczenie wyborcom narzędzia do podjęcia świadomych decyzji wyborczych, z drugiej – zachęcanie kandydatów do prowadzenia merytorycznej kampanii wyborczej. Do wypełnienia kwestionariusza zapraszamy wszystkich kandydatów, którzy udostępnią swój adres e-mail. Odpowiedzi kandydatów nie podlegają redakcji ze strony Stowarzyszenia 61 i są publikowane w indywidualnych profilach kandydatów na MamPrawoWiedziec.pl.

  Archiwum projektów
  Kandydaci 2018 – wybory samorządowe w miastach prezydenckich
  Kandydaci 2015 – wybory parlamentarne
  Kandydaci 2015 – wybory na urząd Prezydenta RP
  Kandydaci 2014 – wybory do samorządu Warszawy
  Kandydaci 2014 – wybory do Parlamentu Europejskiego
  Kandydaci 2011 – wybory parlamentarne
  Kandydaci 2010 – wybory samorządowe
  Wybory prezydenckie 2010
  Kandydaci 2009 – wybory do Parlamentu Europejskiego
  Kandydaci 2007 – wybory parlamentarne
  Być bliżej polityki V4
  Projekt "Być bliżej polityki V4" realizowany jest przez Stowarzyszenie 61/MamPrawoWiedziec.pl w partnerstwie z 3 organizacjami pozarządowymi z Czech, Słowacji i Węgier w ramach grantu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Czytaj więcej.
  MamPrawoWiedziec.pl i ukraińska Opora
  Projekt „Używać danych. Warsztat MamPrawoWiedziec.pl i Opory” jest realizowany przez Stowarzyszenie 61 w partnerstwie z ukraińską organizacją OPORA. Projekt jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
  O projekcie
  Celem projektu „Używać danych. Warsztat MamPrawoWiedziec.pl i Opory” jest wzmocnienie kompetencji zespołu Opory w zakresie opracowania i przedstawienia obywatelom danych dotyczących pracy parlamentarzystów, dziennikarstwa danych i monitoringu prac parlamentu na Ukrainie, opracowanie strategii promocji analiz zespołu Opory w mediach ukraińskich oraz upowszechnienie wśród obywateli wiedzy na temat aktualnej polityki rządu oraz parlamentu ukraińskiego poprzez publikację 4 tekstów na ten temat. Wskazany cel projektu wynika z potrzeby zwiększenia w społeczeństwach postsocjalistycznych przejrzystości władzy i zmniejszenia dystansu między politykami a obywatelami. Partner projektu – Opora – na co dzień zajmuje się monitorowaniem działań ukraińskiej Rady. Sieć obywatelska Opora powstała w 2006 r. i jest niezależną ogólnokrajową organizacją aktywistów społecznych. Ich celem jest zwiększenie partycypacji obywateli w sprawach publicznych, zajmują się także dostępem do danych publicznych. Od 2007 r. Opora monitoruje wybory krajowe, a od 2012 r. także prace parlamentarne i reprezentantów w Radzie.

  Wybory do warszawskiej izby adwokackiej
  We wrześniu 2013 roku warszawscy adwokaci wybierali przedstawicieli swojego samorządu. W dokonaniu rzetelnego wyboru służył im pomocą serwis wyboryadwokackie.pl stworzony przez Koło Młodych przy ORA w Warszawie przy udziale informatyków z Tomo Interactive oraz socjologów ze Stowarzyszenia 61. Zajęliśmy się tutaj naszą specjalnością, czyli budową kwestionariusza dla kandydatów i obsługą techniczną badania. Adwokaci za pośrednictwem strony mogli wypełnić kwestionariusz. Pytania dotyczyły ich doświadczenia zawodowego, pełnionych dotąd funkcji publicznych oraz wstępnej diagnozy sytuacji adwokatury i działania samorządu adwokackiego. Na stronie zarejestrowało się prawie 70 kandydatów. Serwis odwiedziło kilka tysięcy użytkowników. Wyborcy mieli możliwość zapoznać się z informacjami o kandydatach na funkcje w Okręgowej Rady Adwokackiej, Sądu Dyscyplinarnego, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury. Skala projektu była niewielka. Stanowi on jednak ciekawy przykład zastosowania rozwiązań, które sprawdziły się dla podobnych celów w organizacjach. Nie przypadkiem tę próbę podjął warszawski samorząd adwokacki – chcący wprowadzać wysokie standardy przejrzystości w życiu publicznym. Organizatorami projektu byli Maciej Ślusarek i Tomasz Kapliński z Koła Młodych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej.
  Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

  Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

  Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

  Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.