facebook tweeter youtube

Nasze projekty
O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie 61 jest niezależną, apartyjną organizacją pozarządową, która stawia sobie za cel dostarczanie obywatelom informacji o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne. Od 2006 roku w serwisie MamPrawoWiedziec.pl prezentujemy dane o doświadczeniu zawodowym i społecznym, poglądach, aktywności i stanie majątku posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, prezydentów miasta oraz kandydatów na te funkcje.

Przed każdymi wyborami kierujemy do kandydatów kwestionariusze zawierające zestaw pytań o ich kompetencje, poglądy i cele strategiczne. W ten sposób budujemy szeroką bazę merytorycznych informacji o kandydatach, która pozwala obywatelom podejmować świadome decyzje wyborcze. Po wyborach kontynuujemy badanie poglądów wśród osób wybranych na funkcje.

Gromadzone przez nas informacje analizujemy, zestawiamy z danymi zewnętrznymi i prezentujemy w formie raportów i zestawień.

English version.

Czytaj więcej o naszych projektach:

Statut

Zobacz statut

Dane kontaktowe
Stowarzyszenie 61
ul. Warecka 4/6
00-040 Warszawa
61@art61.pl
Zespół
Róża Rzeplińska
prezeska Stowarzyszenia 61, założycielka MamPrawoWiedziec.pl
roza.rzeplinska@art61.pl

Elżbieta Morawska
koordynatorka do spraw baz danych i lokalnych serwisów MamPrawoWiedziec.pl, samodzielna analityczka
elzbieta.morawska@art61.pl

Anna Ścisłowska
koordynatorka projektów, samodzielna analityczka
anna.scislowska@art61.pl

dr Magdalena Wnuk
koordynatorka projektów, samodzielna analityczka
magdalena.wnuk@art61.pl

Anna Konczewska
analityczka, opiekunka bazy danych o parlamentarzystach
anna.konczewska@art61.pl

Sylwia Szołucha
analityczka
sylwia.szolucha@art61.pl

Hanna Rawska
koordynatorka w projekcie „Obywatele w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.". Odpowiedzialna za oragnizacje warsztatów "Jak być wyborcą, a nie tylko zagłosować?"
hanna.rawska@art61.pl

dr Ewa Modrzejewska
ekspertka, medioznawca, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce
ewa.modrzejewska@art61.pl

Aleksandra Makuch
graficzka, odpowiedzialna za komunikację w mediach społecznościowych
aleksandra.makuch@art61.pl

Jakub Pochrybniak
administrator bazy danych, programista

Grafika
Karolina Kotowska, Robert Czajka, Martyna Synkiewicz, Paweł Szurek, Agata Nawrot, Marcin Szałajski

Wideo (kamera i montaż)
Piotr Wójcik (Fundacja Picture Doc)

Obecnie współpracują z nami:
Anna Czekalska, Piotr Garbacik, Anna Bełkowska, Izabela Opozda


Partnerzy biznesowi
 • Agora
 • Google Polska
 • Gremi Media
 • PWC Polska
 
Władze stowarzyszenia
Zarząd
 • Róża Rzeplińska, prezes
 • Jan Bazyl, wiceprezes
 • Tomasz Kapliński, członek
Komisja Rewizyjna
Dane rejestracyjne
Stowarzyszenie 61
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
KRS: 0000244561
NIP: 701 00 38 976
REGON: 140419408
Numer konta
BZ WBK: 82 1500 1777 1217 7008 8552 0000
Sprawozdania roczne
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006Sponsorzy
Bank Światowy
 • projekt Sprawdzam.pl, realizowany w roku 2006 — 6000 $
Fundacja im. Stefana Batorego
 • projekt „Mam Prawo Wiedzieć”, realizowany w latach 2006–2007 — 145.000 PLN
 • projekt „Mamprawowiedziec.pl — serwis o obecnych posłach i senatorach”, realizowany w latach 2008-2009 — 85.000 PLN
 • projekt „Rozwój serwisu Mamprawowiedziec.pl”, realizowany w latach 2011-2013 — 200.000 PLN
 • dotacja na realizację działań strażniczych realizowanych w latach 2017-2018 — 100.000 PLN
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • projekt: „Mam Prawo Wiedzieć — poglądy reprezentantów”, realizowany w roku 2007 — 74.000 PLN
 • projekt: „Mamprawowiedziec.pl — obywatelski serwis o działaniach reprezentantów”, realizowany w latach 2009–2010 — 292.468 PLN
 • projekt: „MamPrawoWiedziec.pl – Obywatelski serwis o działaniach reprezentantów”, realizowany w latach 2012–2013 — 200.000 PLN
 • projekt: „Aktywny internauta - świadomy wyborca - zaangażowany obywatel. Kandydaci 2015”, realizowany w latach 2014–2016 — 322.300 PLN
 • projekt: „Bliżej radnych. Lokalne MamPrawoWiedziec.pl", realizowany w latach 2016–2017 — 184.770 PLN
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
 • projekt „The Right to Know”, realizowany w latach 2007–2008 — 30.000 $
 • project „Participation in Summer School in Methods and Techniques (European Consortium for Political Research)”, realizowany w roku 2008 — 3500 $
 • projekt „Participation of Trust's beneficiaries in the "Res Publica Civilis" Conference”, realizowany w roku 2008 — 35.800 $
 • projekt „The Right to Know — civil web portal about parliamentarians” — 100.000 $
 • projekt „Participation of Trust's beneficiaries in the "Res Publica Civilis" Conference”, realizowany w roku 2008 — 35.800 $
 • projekt „Rozwój serwisu Mamprawowiedziec.pl”, realizowany w roku 2011 — 20.000 $
 • projekt „Candidates 2011”, realizowany w roku 2011 — 30.000 $
 • stypendium badawcze dla Anny Ścisłowskiej i Mateusza Lufta na projekt „Poglądy parlamentarzystów”, realizowany w latach 2011-2012 — 8.000 $
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej)
 • projekt „Mamprawowiedziec.pl — obywatelski serwis o działaniach reprezentantów”, realizowany w latach 2009–2010 — 194.480 PLN
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • projekt „Europarlament: instrukcja obsługi. Kampania internetowa na temat polskiej polityki zagranicznej w Unii Europejskiej”, realizowany w roku 2013 — 52.400 PLN
Parlament Europejski (Directorate-General for Communication)
 • projekt „European Parliament from The Perspective of Elections”, realizowany w latach 2013–2014 — 48.596,62 EUR
Program Obywatele dla Demokracji (finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego)
 • projekt: „Parlament i samorząd – przyglądamy się. Skorzystajcie z naszych metod”, realizowany w latach 2014–2015 — 350.000 PLN
 • projekt: „MamPrawoWiedziec i MojaPolis w roku wyborów: merytorycznie o polityce i danych”, realizowany w latach 2015–2016 w partnerstwie z MojaPolis.pl — 337.800 PLN
Departament Stanu USA
 • projekt: „Civic Data miniTechCamps”, realizowany w roku 2017 — 3500 $
International Visegrad Fund
 • projekt: „To be closer to V4 policy", realizowany w latach 2017–2018 — 37.977 EUR
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • obywatelska inicjatywa uchwałodawcza - inicjatywa absolwencka realizowana w roku 2016 w ramach Funduszu Inicjatyw Absolwenckich Programu Liderzy PAFW — 3.200 PLN
 • projekt: „Używać danych. Warsztat MamPrawoWiedziec.pl i Opory", realizowany w roku 2017 w ramach "Programu RITA - Przemiany w regionie "— 30.050 PLN
The Black Sea Trust, A Project of the German Marshall Fund of the United States
 • projekt: „Vote smart - a new quality of a dialogue between citizens and local institutions.", realizowany w roku 2018 — 24 300 $
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.