facebook tweeter youtube

Kategorie tematyczne
wszystkie 42
A. Ankieta MamPrawoWiedziec.pl i Wyborcza.pl

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przeze mnie dobrowolnie danych osobowych dla celów realizowania projektu MamPrawoWiedziec.pl przez administratora, którym jest Stowarzyszenie 61 zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)/. Polityka prywatności Stowarzyszenia 61 https://mamprawowiedziec.pl/strona/polityka-prywatnosci

Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych miasta w dziedzinie edukacji.
1
2
3

Gdyby dysponował Pan/ dysponowała Pani dodatkowymi środkami na zadania związane z oświatą, na co w pierwszej kolejności należałoby je przeznaczyć? 
wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli
wyposażenie szkół w nowoczesne technologie
zajęcia ponadprogramowe
zatrudnienie nauczycieli wspierających
inwestycje w infrastrukturę np. remonty budynków, dodatkowe boiska i place zabaw

Inne (jakie?)

  Program nauczania w szkołach jest przygotowywany przez władze centralne, samorząd może jednak realizować własną strategię edukacyjną między innymi poprzez finansowanie zajęć dodatkowych. Jakie zajęcia dodatkowe Pani/Pana zdaniem są najbardziej potrzebne w mieście?   Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
Dodatkowe godziny z przedmiotów szkolnych, by lepiej przygotować uczniów do egzaminów końcowych i zapewnić im lepszy start na kolejnych etapach edukacji.
Dodatkowe zajęcia z tzw. „kompetencji miękkich”: komunikacji, pracy w zespole.
Dodatkowe zajęcia, które zwiększą szanse uczniów na rynku pracy np. zajęcia językowe, programowanie.
Dodatkowe zajęcia wychowawcze np. rozwijające tolerancję, patriotyzm, bezpieczeństwo czy aktywność obywatelską.
Nie należy wprowadzać dodatkowych zajęć w szkołach w mieście.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/Pana zdaniem powinni zarabiać nauczyciele z pięcioletnim stażem w Państwa mieście?
Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
Ok. 4 000 zł brutto.
Ok. 5 000 zł brutto.
Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

  W 2017 r. weszła w życie reforma oświaty, która między innymi likwiduje gimnazja, wydłuża naukę w szkole podstawowej z 6 do 8 lat, a w szkole ponadpodstawowej z 3 do 4 lat (do 5 w technikach). W 2019 r. do szkół średnich będzie aplikować ponad 700 tys. uczniów - pierwszy rocznik absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych oraz ostatni rocznik trzecich klas wygaszanych gimnazjów. To dwukrotnie więcej uczniów niż w rekrutacjach w 2018 r. i 2020 r. W efekcie przez kilka lat szkoły ponadpodstawowe będą przepełnione. Jak zapewnić kadrę nauczycielską na okresowe zwiększenie liczby uczniów? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Należy zatrudnić młodych nauczycieli na trzyletnie kontrakty.
Należy zwiększyć liczbę godzin pracy już zatrudnionych nauczycieli.
Należy przede wszystkim dążyć do zatrzymania w pracy nauczycieli w wieku emerytalnym.
Należy zwiększyć dodatki motywacyjne dla nauczycieli w szkołach z kumulacją roczników.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Jakie rozwiązania planuje Pan/Pani wykorzystać, by przygotować szkoły na okresowe zwiększenie liczby uczniów? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyły się w systemie zmianowym.
Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyć się w wynajętych pomieszczeniach poza budynkiem szkoły.
Prowadzenie części lekcji w soboty.
Zwiększenie liczby uczniów w klasie.
Kierowanie uczniów do szkół, których potencjał nie jest obecnie w pełni wykorzystywany.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

  Większa liczba uczniów szkół ponadpodstawowych to nie tylko konieczność zapewnienia dodatkowej przestrzeni i kadry nauczycielskiej, ale też m.in. organizacja dojazdów, zajęć sportowych i kulturalnych. Prosimy o wymienienie wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się samorządy w związku z reformą oświaty.
1
2
3

Miejsce na rozwinięcie odpowiedzi i dodatkowe komentarze.

Pytania tematyczne

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.