facebook tweeter youtube

Obietnice programowe partii politycznych

Tag: Niemcy (3 obietnice)


Współpraca w ramach Trójką Weimarskiego

Chcemy dalej realizować wznowioną za rządów PO współpracę z Niemcami i Francją w ramach Trójkąta Weimarskiego, podtrzymując otwarty dialog opierający się na relacjach partnerskich i zaufaniu.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Dobre stosunki z Niemcami

Rozbudować dotychczasowe sojusze i tworzyć nowe. Strategiczne znaczenie dla Polski w Europie mają stosunki z Niemcami – naszym sąsiadem i najsilniejszym państwem UE, a także z Francją. Trzeba budować dobre relacje z południowymi i północnymi sąsiadami: państwami bałtyckimi i Grupy Wyszehradzkiej. Polska powinna być bardziej zaangażowana w sprawy Morza Bałtyckiego i wspierać europejską integrację Bałkanów Zachodnich. Polska aktywność wobec Ukrainy i innych państw na wschodzie to nasza racja stanu. Bo stabilność i transformacja tego regionu jest kluczowa dla bezpieczeństwa Polski. Polska musi zdefiniować sojuszników poza Europą, z którymi chce zbudować bliższe relacje. Poza USA, istotnym sojusznikiem może być Turcja. Ważnymi parterami, zarówno gospodarczymi, jak i politycznymi, mogą stać się tzw. „gospodarki wschodzące”.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015

 

Relacje z Niemcami

Powinniśmy szczególnie zabiegać o to, aby relacje z naszymi bezpośrednimi sąsiadami – Niemcami opierały się na zasadzie równoprawnego partnerstwa realizującego interesy obu stron poprzez konsekwentny dialog. Dotyczy to zarówno działań na forum europejskim i w naszym bezpośrednim sąsiedztwie jak i kwestii bilateralnych, w ramach których nasze państwa i narody osiągnęły już wiele sukcesów także poprzez wspólne działania organizacji społecznych i współpracę gospodarczą. Wiele spraw pozostaje jednak nadal w sferze kontrowersji, jak na przykład status polskiej mniejszości narodowej w Niemczech, prawa polskich rodziców w rodzinach mieszanych czy kwestia swobodnego dostępu do zespołu portów Szczecin-Świnoujście. Jesteśmy przekonani, że otwarty dialog i chęć porozumienia pozwoli uzyskać nową jakość w relacjach polsko-niemieckich.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.