facebook tweeter youtube

Obietnice programowe partii politycznych

Tag: Polonia (8 obietnic)


Stypednia dla Polaków z zagranicy studiujących w kraju.

Zapewnimy stypendia dla Polaków z zagranicy i osób pochodzenia polskiego podejmujących studia w Polsce, wsparcie finansowe i materialne dla osób osiedlających się w Polsce oraz szkolenia dotyczące zakładania i przenoszenia działalności gospodarczej

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Obecność polskiej kultury za granicą będzie naszym priorytetem

Wzmocnimy więzi pomiędzy Instytutem Adama Mickiewicza, a siecią Instytutów Polskich. Wesprzemy finansowo najważniejsze polonijne instytucje kultury.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Wsparcie polonijnych instytucji edukacyjnych

Naszym wsparciem cieszyć się będą instytucje edukacyjne, które uczą języka polskiego, historii i kultury polskiej. Zwiększymy nakłady na polskie szkolnictwo poza granicami kraju i współdziałać będziemy ze wszelkimi inicjatywami społecznymi, których celem jest krzewienie narodowej tożsamości

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Karta Polaka

Rozwinięciu ulegnie instytucja Karty Polaka i związane z tym ułatwienia w kontaktach z Macierzą.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015

 

Wsparcie dla szkół zagranicą nauczających języka polskiego

Zwiększymy wsparcie dla szkół zagranicą nauczających języka polskiego, w języku polskim oraz tych, które uczą o Polsce, tak by ułatwić dzieciom ewentualne przyjęcie lub przeniesienie do polskiej szkoły.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Wsparcie dla Polonii

Polska będzie sprawować opiekę nad naszymi rodakami mieszkającymi poza granicami kraju, na Wschodzie i na Zachodzie. Utrzymanie polskiej państwowości, budowa jej siły i poczucie wspólnoty Polaków będą naszym wspólnym dziełem.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Dbanie o prawa polskich mniejszości narodowych

Będziemy konsekwentnie i stanowczo egzekwować w rozmowach dwustronnych obowiązek przestrzegania praw polskich mniejszości narodowych. Polacy na całym świecie uzyskają realne wsparcie instytucji polskiego państwa w ich wysiłku na rzecz uzyskania należnych im praw i statusu w państwach zamieszkiwania. Dotyczy to w szczególności praw do ojczystego języka w domu, szkole i przestrzeni publicznej i praw polskich rodziców do wychowania dzieci w polskiej kulturze i tradycji. Tam gdzie prawa Polaków są naruszane podejmiemy zdecydowaną i konsekwentną interwencję na szczeblu międzypaństwowym i międzynarodowym w celu zniesienia dyskryminacji naszych rodaków.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Narodowy program pomostowy dla powracających z emigracji

Zostanie w tym celu uruchomiony specjalny narodowy program pomostowy sprzęgnięty z polityką państwa w zakresie ułatwień w zakładaniu nowych firm, zatrudnieniu dla młodych osób, wsparciu rodziny i mieszkalnictwa. Jego celem będzie stworzenie systemu preferencji dla powracających z zagranicy młodych rodzin i profesjonalistów, którzy będą chcieli przyjechać do kraju z kapitałem uzyskanym na emigracji. Wszyscy Polacy, także powracający z emigracji, zostaną objęci mechanizmami, o których mowa w części dotyczącej rodziny i pracy.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.