facebook tweeter youtube

Obietnice programowe partii politycznych

Tag: Rosja (4 obietnice)


Zniesienie rosyjskiego embarga

Polityka unijna wobec Rosji, Białorusi i Ukrainy nie może pomijać ważnych interesów narodowych naszego kraju. Sankcje gospodarcze zastosowane wobec Rosji okazują się nieskuteczne, a bardzo negatywnie odbijają się na możliwości eksportu polskich produktów, w tym żywności do Rosji. Ograniczenia najmocniej uderzyły w polskich rolników i przedsiębiorców. Z tego powodu powinny zostać zniesione.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Relacje z Rosją

Chcemy jak najlepszych, partnerskich relacji ze wszystkimi naszymi sąsiadami, w tym współpracy z Rosją. Obecnie jednak Rosja przekreśla szanse na dobre relacje z Polską, kwestionując ład międzynarodowy w Europie ukształtowany po zimnej wojnie, podważając zasady nienaruszalności granic, niestosowania przemocy w sporach międzynarodowych oraz suwerenności państw. Będziemy konsekwentnie sprzeciwiać się agresywnej polityce Rosji i dalej skutecznie zabiegać o jedność świata zachodniego w tej sprawie. Uważamy, że w relacjach z Rosją polskie interesy najlepiej jest realizować za pośrednictwem Unii Europejskiej w sprawach gospodarczych i NATO w kwestii bezpieczeństwa. Podtrzymujemy ocenę, według której najskuteczniejszym antidotum na obawy wobec Rosji jest nowoczesna Polska o silnej pozycji w Unii Europejskiej i NATO oraz jak najlepszych relacjach ze swoimi najbliższymi sąsiadami. Widzimy w Rosji niezbędny element ładu międzynarodowego opartego na pokoju i stabilizacji. Pozostajemy otwarci na dobre relacje ze społeczeństwem rosyjskim, polityczne otwarcie w relacjach z władzami rosyjskimi uzależniamy jednak od przestrzegania przez nie prawa międzynarodowego oraz odpowiedzialnego zachowania na arenie międzynarodowej. Będziemy dalej skutecznie zabiegać o solidarność świata Zachodu wobec agresywnej postawy Rosji i wojny na Ukrainie.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015

 

Przywrócenie małego ruchu granicznego

W szukaniu dróg poprawy relacji polsko-rosyjskich należy korzystać z lepszego poznania się obywateli obu państw, korzystających między innymi z bezwizowego małego ruchu granicznego. Dlatego mały ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim powinien zostać niezwłocznie przywrócony. Leży to także w interesie polskich przedsiębiorców, których klientami byli mieszkańcy obwodu.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Relacje z Rosją

Drugim państwem, wobec którego jest niezbędny powrót do rzetelnych i realistycznych relacji partnerskich, jest Rosja. Chcemy, aby stosunki polsko rosyjskie, dzięki oparciu ich na wzajemnym równomiernym szacunku, prawdzie i otwartości, przestrzeganiu zasad prawa międzynarodowego, wycofaniu się z przekonania o specjalnym statusie jednych krajów względem drugich, były trwałym elementem europejskiej stabilności.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.