facebook tweeter youtube

Obietnice programowe partii politycznych

Tag: badania i rozwój (3 obietnice)


Instytut Architektury i Urbanistyki

Utworzymy międzyresortowy (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) Instytut Architektury i Urbanistyki. Jego zadaniem będzie wypracowanie rozwiązań legislacyjnych, które pogodzą potrzeby budownictwa z wymaganiami estetycznymi. Nowe zasady uwzględnią też potrzeby osób niepełnosprawnych. Instytut będzie świadczył doradztwo dla samorządów i upowszechniał wiedzę o kształtowaniu przestrzeni, promując dobre praktyki i wzorce, dzięki współpracy z najlepszymi architektami, urbanistami i designerami.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Rozwój gospodarki

Program nowoczesnej industrializacji kraju na miarę XXI wieku – skupionej na przyciąganiu i rozwijaniu branż związanych z biotechnologią, optoelektroniką, farmaceutyką, automatyką i teleinformatyką. Rozwój usług o wysokiej wartości dodanej.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015

 

Badania i rozwój

Polska potrzebuje nowego pomysłu na rozwój: wskazania nowych obszarów wzrostu z uwzględnieniem trendów globalnych, demograficznych i społecznych. Superulga podatkowa w wysokości 200 proc. kosztów na działalność B+R przy jednoczesnym zniesieniu obowiązku zdobycia poświadczenia od instytucji naukowej.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.