facebook tweeter youtube

Obietnice programowe partii politycznych

Tag: gospodarka komunalna (1 obietnica)


Dokończenie budowy wodociągów i kanalizacji

Dlatego dokończymy wodociągowanie i kanalizację wsi tam, gdzie jest to dla mieszkańców ekonomicznie uzasadnione, na pozostałym obszarze wdrożymy rozwiązania adekwatne do warunków, m.in. indywidualne, przydomowe oczyszczalnie ścieków. Będziemy dofinansowywać inwestycje zarówno w tzw. aglomeracjach ściekowych, jak i poza nimi. Zainwestujemy także w budowę systemów zaopatrzenia w wodę. Inwestycje w tym zakresie pochłoną około 6 mld złotych – z dużym udziałem już wynegocjowanych środków europejskich.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015

 
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.