facebook tweeter youtube

Obietnice programowe partii politycznych

Tag: innowacje i nowe technologie (7 obietnic)


Samorządowe huby technologiczne

Polskie startupy potrzebują nowego impulsu do rozwoju. Z powodu łatwego dostępu do finansowania i do infrastruktury biznesowej koncentrują swoją działalność w największych miastach, zupełnie nie wykorzystując potencjału drzemiącego w dawnych miastach wojewódzkich. Powstanie Samorządowych Hubów Technologicznych pozwoli startupom na rozwinięcie skrzydeł, zaś średniej wielkości miastom na przyciągnięcie do siebie nowych inicjatyw.

Źródło: www.psl.pl

luty 2018


Telekonsultacje

W większym stopniu zaczniemy wykorzystywać najnowsze technologie telekonsultacyjne, umożliwiające poradę u specjalisty na odległość.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Rozwój gospodarki

Program nowoczesnej industrializacji kraju na miarę XXI wieku – skupionej na przyciąganiu i rozwijaniu branż związanych z biotechnologią, optoelektroniką, farmaceutyką, automatyką i teleinformatyką. Rozwój usług o wysokiej wartości dodanej.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Innowacyjna gospodarka

Równocześnie, mając świadomość, że pomimo postępu gospodarka musi być bardziej innowacyjna, będziemy wspierać rozwój oparty na wiedzy. Ogromne wyzwania w tym zakresie stoją przed naszymi uczelniami i polską nauką. Będziemy umacniać rozwojową politykę przemysłową.

Źródło: www.psl.org.pl

październik 2015

 

Program cyfryzacji narodowych

Będziemy także rozwijać program cyfryzacji narodowych dóbr kultury oraz zasobów bibliotecznych i archiwalnych, który nie tylko ułatwia dostęp do nich, ale także pobudza rozwój i innowacje.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Badania i rozwój

Polska potrzebuje nowego pomysłu na rozwój: wskazania nowych obszarów wzrostu z uwzględnieniem trendów globalnych, demograficznych i społecznych. Superulga podatkowa w wysokości 200 proc. kosztów na działalność B+R przy jednoczesnym zniesieniu obowiązku zdobycia poświadczenia od instytucji naukowej.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015


Polska marka w świecie

Wzmocnienie polskiej marki w świecie wymaga ambitnej dyplomacji ekonomicznej, która nie boi się łączyć polityki z biznesem. Ekonomizacja polskiej polityki zagranicznej jest kluczowa i musi zostać wzmocniona. Wymaga nowych inwestycji, programów i przetasowań w sieci placówek dyplomatycznych, które wspierają polskie firmy i promują kulturę i tradycję. Obecność Polski w świecie to również aktywne zaangażowanie w globalne i regionalne organizacje międzynarodowe.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.