facebook tweeter youtube

Obietnice programowe partii politycznych

Tag: młodzi (6 obietnic)


Wieś dla młodych i seniorów

Dostosujemy infrastrukturę małych miast i wsi do potrzeb ludzi młodych i seniorów, poprzez zwiększenie atrakcyjności zamieszkiwania.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Zmienimy młodzieżowy system współzawodnictwa sportowego

Radykalnie zmienimy młodzieżowy system współzawodnictwa sportowego, który obecnie nagradza kluby, trenerów i zawodników wyłącznie za doraźne wyniki. Zbyt często zdarza się, że dobrzy juniorzy przestają osiągać sukcesy wraz z wejściem w wiek seniorski. Wynika to z faktu, że trenerzy eksploatują młode talenty ponad miarę. Kariera zawodnika musi być planowana tak, aby najlepsze wyniki osiągał on w okresie pełni rozwoju biologicznego.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Zmiany w finansowaniu klubów sportowych

Jednocześnie zmienimy system dotowania klubów i stowarzyszeń sportowych. Jakiekolwiek środki publiczne trafiać będą wyłącznie do tych klubów i stowarzyszeń sportowych, które spełnią ustalone warunki, np. prowadzenie zespołów juniorskich i młodzieżowych oraz zgłaszanie ich do rozgrywek juniorskich (wzorem Francji). Takie rozwiązanie pomoże odbudować zniszczoną strukturę gier zespołowych; utrwali naturalną strukturę klubu, który posiadając grupy młodzieżowe tworzy możliwość zasilenia pierwszego seniorskiego zespołu swoimi wychowankam

Źródło: pis.org.pl

październik 2015

 

Centra wsparcia cyfrowego

Ucyfrowienie dostępu do usług dla mieszkańców wsi może się udać tylko wówczas, gdy sami ich użytkownicy będą potrafili z nich korzystać. Dlatego, mając na uwadze szczególnie seniorów, we współpracy z gminami i lokalnymi organizacjami obywatelskimi zorganizujemy centra wsparcia cyfrowego. Wykorzystamy program rządowy „Pierwsza praca” do zatrudnienia w tych centrach młodych ludzi, którzy będą wspierać seniorów w nauce załatwiania codziennych spraw przez Internet.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Ścieżki kariery dla zawodników

Utworzymy wieloletnie ścieżki kariery dla utalentowanych zawodników i zapewnimy kontynuację szkolenia w trybie: junior – młodzieżowiec – senior. Temu celowi służyć mają m.in. akademickie centra szkoleń sportowych. Sportowcy muszą być objęci klarownym, silnie motywującym systemem nagród i stypendiów.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Dobry start dla młodych

Ze względu na szczególne znaczenie dobrego startu młodych w zawodowe i rodzinne życie wprowadzimy program „Potencjał Młodych”, z którego będą mogły skorzystać osoby kończące naukę. Obejmie on zestaw narzędzi ułatwiających uzyskanie zatrudnienia (m.in. system płatnych staży w firmach), a także rozwiązania zmniejszające obciążenia podatkowe. Osoby do 30 roku życia zakładające działalność zostaną zwolnione z podatku dochodowego (dochody do I progu) oraz ze składki ZUS przez pierwsze dwa lata działalności. Dodatkowym rozwiązaniem będą subwencje dla firm zatrudniających młodych pracowników.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.