facebook tweeter youtube

Obietnice programowe partii politycznych

Tag: muzealnictwo (5 obietnic)


Muzea Historii Polski

Do 2018 roku powstanie Muzeum Historii Polski w Cytadeli Warszawskiej. Równolegle do tej instytucji będziemy tworzyć sieć łączącą lokalne muzea poświęcone dziejom naszego kraju. Uruchomimy też program „Kanon Miejsc i Muzeów Historycznych”. Pozwoli on na wsparcie najważniejszych dla polskiej historii instytucji oraz spięcie ich w sieć ułatwiającą tworzenie programów edukacyjnych i szlaków turystycznych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Wsparcie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostanie objęty projekt, powstającego z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu Żołnierzy Wyklętych oraz samorządowców Prawa i Sprawiedliwości, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Muzeum posiada już własną siedzibę i pierwsze zbiory, ale dalsze prace wymagają merytorycznego i finansowego wsparcia państwa. Inicjatywa pomyślana jest jako miejsce upamiętnienia wszystkich formacji niepodległościowych z terytorium całej Rzeczpospolitej, które po roku 1944 podjęły walkę z komunistycznym zniewoleniem.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Darmowy wstęp do muzeów dla uczniów i studentów

Przyjmiemy zasadę, że uczniowie i studenci mają darmowy wstęp do muzeów, co ułatwi dodatkowo organizowanie wycieczek szkolnych mających na celu poznanie kultury i historii Polski.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015

 

Budowa nowych muzeów

Planujemy doprowadzenie do budowy Muzeum Historii Polski i otwarcia ekspozycji głównej tej placówki w 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dwa inne wielkie projekty, także zarzucone przez rząd PO, będą również kontynuowanie. Chodzi o Muzeum Ziem Zachodnich oraz o Muzeum Kresów, która to placówka ma przedstawiać w nowoczesny sposób wspaniały dorobek kulturowy polskich kresów, a także bolesny proces ich niszczenia, w tym ludobójstwo na Polakach dokonane przez sowieckich komunistów oraz ukraińskich nacjonalistów.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015


Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Dokończymy także budowę Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Wilanowie.

Źródło: pis.org.pl

październik 2015

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.