facebook tweeter youtube

Obietnice programowe partii politycznych

Tag: polityka narkotykowa (1 obietnica)


Walka z dopalaczami i przestępczością narkotykową

Rosnące zagrożenie działalnością grup zajmujących się handlem narkotykami oraz tzw. dopalaczami powodują, że konieczne są zintegrowane działania służb zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. W tym celu proponujemy koordynowanie działań pełnomocników w każdej z formacji (Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, Główny Inspektor Sanitarny), prowadzenie wspólnych akcji w miejscach, w których handluje się tymi środkami, rozważenie możliwości wprowadzenia surowszych sankcji karnych, współpracę międzynarodową i wymianę informacji na temat działalności zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się handlem narkotykami. Jednocześnie istotna jest stała ponadsektorowa integracja działań w obszarze bezpieczeństwa, profilaktyki, lecznictwa i edukacji w walce z dopalaczami i przestępczością narkotykową.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015

 
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.