facebook tweeter youtube

Obietnice programowe partii politycznych

Tag: ubezpieczenia (6 obietnic)


Zniesienie składek na ZUS i NFZ

Dla osób zatrudnionych na jednolitym kontrakcie docelowo zniesiemy składki na ZUS i NFZ. PIT będzie dla nich jedyną daniną, którą zapłacą z tytułu dochodów z pracy. Odpisy na ich ubezpieczenia społeczne i zdrowotne sfinansujemy bezpośrednio z budżetu państwa. W przypadku osób o niskich dochodach stawka podatku będzie kształtowała się na bardzo niskim poziomie – nawet 10 proc. Równocześnie prawdziwy sukces będzie się opłacał bardziej niż obecnie, bo maksymalna suma podatków i składek ulegnie obniżeniu z obecnych 43,5% do 39,5%. Dochód do opodatkowania będzie wyliczany na osobę w gospodarstwie domowym – co oznacza, że rodziny z dziećmi będą płacić dużo mniej. Na przykład roczne obciążenie składkowo-podatko - we ojca, który utrzymuje rodzinę z dwójką dzieci z minimalnego wynagrodzenia, spadnie z niemal 30 proc. obecnie do 10 proc., czyli o około 5 tys. złotych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Powszychny III filar

Wzbogacimy system emerytalny o bardziej powszechny III filar. Z uwagi na doświadczenia innych krajów oraz wysoce niezadowalający dorobek dotychczasowych programów ubezpieczeń dobrowolnych w Polsce konieczne jest zwiększenie ich atrakcyjności i zachęt dla osób o niższych zarobkach przez łączenie wkładu pracownika z uzupełnieniem ze strony pracodawcy. Jedną z możliwości jest automatyczne zapisanie do programu, z możliwością wycofania się, przy silnych zachętach do dalszego uczestnictwa w nim.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Ubezpieczenia pielęgnacyjne

Wprowadzimy też ubezpieczenia pielęgnacyjne, których celem będzie wsparcie opieki nad seniorami w warunkach domowych, ośrodków dziennych i stacjonarnych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015

 

Uprawnienia ubezpieczeniowe w jednym kontrakcie

Jednolity kontrakt będzie dawał takie uprawnienia ubezpieczeniowe jak praca na etacie, np. prawo do zwolnienia lekarskiego.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Możliwość dodatkowych ubezpieczeń w formie dobrowolnej

Stworzymy możliwość dodatkowych ubezpieczeń w formie dobrowolnej, co nie ograniczy dostępu do świadczeń dla osób pozostających wyłącznie w systemie publicznym.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


System zarządzania w służbie zdrowia

Zmienimy system zarządzania: ochrona zdrowia musi mieć swojego zarządzającego, NFZ nie może być kreatorem polityki, ale jej realizatorem, konieczne jest przejrzenie „dziur” w systemie i racjonalizacja działań. Wprowadzimy konkurencję płatników (prywatne firmy ubezpieczeniowe) i dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne, co zwiększy ilość pieniędzy w systemie i pozwoli na podniesienie jego jakości.

Źródło: nowoczesna.org

październik 2015

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.