facebook tweeter youtube

Obietnice programowe partii politycznych

Tag: uczelnie wyższe (6 obietnic)


Jakoś kształcenia powiązana z finansowaniem

Wprowadzimy nowy system ocen jakości kształcenia na uczelniach wyższych, który powiążemy z czteroletnim okresem finansowania szkolnictwa wyższego. Chcemy zagwarantować uczelniom stabilność finansowania i możliwość planowania w dłuższym okresie. Równocześnie chcemy uwzględnić pozycję polskich uczelni w rankingach: premiowane będą te uczelnie, które będą w stanie wykazać awans w światowych rankingach.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Współpraca między pracodawcami a uczelniami

Chcemy wzmocnić współpracę między pracodawcami a uczelniami. Wprowadzimy możliwość uruchamiania kierunków studiów na zamówienie na wniosek organizacji pracodawców lub samych pracodawców. Do finansowania takich kierunków wykorzystamy fundusze europejskie.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Więcej pieniędzy na badania

Korzystając z funduszu udziałowego Banku Gospodarstwa Krajowego, środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, zwiększymy finansowanie nauki, w tym zwłaszcza budżety Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w których to sami naukowcy decydują o rozdziale pieniędzy na badania. Dodatkową pulę pieniędzy zarezerwujemy na finansowanie badań podstawowych, będziemy też dbać o zagwarantowanie wsparcia dla małych projektów badawczych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015

 

Zmiany w studiach doktoranckich

Wprowadzimy zasadnicze zmiany dotyczące studiów doktoranckich. Studia doktoranckie powinny być bardziej interdyscyplinarne i powinny prowadzić do większej wymiany międzynarodowej.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Pieniądze na firmy zakładane przez naukowców

Chcemy wesprzeć rozwój firm zakładanych przez naukowców, zwłaszcza tzw. start-upów technologicznych. Stworzymy odrębne narzędzia finansowania przedsiębiorczości akademickiej. Wprowadzimy też instytucję „brokera innowacyjności”– będą to osoby odpowiedzialne za znajdowanie w środowisku akademickim projektów, które mają potencjał komercyjny.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Baza wiedzy o laboratoriach

Dlatego stworzymy ogólnopolską bazę wiedzy o laboratoriach i możliwościach ich komercyjnego zastosowania, równolegle przygotowując narzędzia prawne, które ułatwią ich wykorzystanie.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.