facebook tweeter youtube

Obietnice programowe partii politycznych

Tag: urbanistyka (6 obietnic)


Instytut Architektury i Urbanistyki

Utworzymy międzyresortowy (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) Instytut Architektury i Urbanistyki. Jego zadaniem będzie wypracowanie rozwiązań legislacyjnych, które pogodzą potrzeby budownictwa z wymaganiami estetycznymi. Nowe zasady uwzględnią też potrzeby osób niepełnosprawnych. Instytut będzie świadczył doradztwo dla samorządów i upowszechniał wiedzę o kształtowaniu przestrzeni, promując dobre praktyki i wzorce, dzięki współpracy z najlepszymi architektami, urbanistami i designerami.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Fundusz Municypalny

Uruchomimy Fundusz Municypalny, który będzie finansował budowę gminnych nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości mieszkalnych. Wkład własny gmin do tego fundusz mógłby być ograniczony do wartości wnoszonej działki pod zabudowę. Budżet tego funduszu wyniesie kilkaset milionów złotych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Centra Usług Wspólnych

Wprowadzimy przepisy, które ułatwią tworzenie miejskich Centrów Usług Wspólnych. Z usług tych centrów mogłyby korzystać także działające na danym terenie organizacje pozarządowe. W ten sposób umożliwimy integrację działań różnych jednostek samorządu i zmniejszenie kosztów ich funkcjonowania.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015

 

Remont miast

Przywrócimy do życia całe dzielnice, które znów staną się miejscami rozrywki, pracy i wypoczynku. Uspokojony ruch samochodowy, więcej zieleni i przestrzeni dla pieszych i rowerzystów – to nasze priorytety.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Dostęp do wiedzy w archiwach miejskich urzędów

Upowszechnimy dostęp do wiedzy zgromadzonej w elektronicznych archiwach miejskich urzędów, tak by ułatwić mieszkańcom tworzenie własnych projektów rozwiązań.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Ustawa metropolitalna

Wprowadzimy ustawę metropolitalną, która znacząco ułatwi współpracę różnych gmin w ramach jednej metropolii, zwłaszcza w zakresie transportu publicznego i ochrony środowiska.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.