facebook tweeter youtube

Obietnice programowe partii politycznych

Tag: związki zawodowe (3 obietnice)


Samorząd po stronie pracowników

Samorządy będą zapewniać wsparcie wszystkim nowo tworzonym związkom zawodowym. Pracownikom, którzy chcą się zrzeszyć, samorząd zapewni miejsce spotkań, wsparcie prawne oraz pomoc mediatora. W przedsiębiorstwach należących do województwa wprowadzimy nowoczesne metody zarządzania oparte na udziale pracowników w podejmowaniu decyzji.

Źródło: partiarazem.pl

marzec 2018


Konstytucja Oświatowa

Podstawą dalszych zmian w edukacji będzie nowa ustawa oświatowa – Konstytucja Oświatowa, którą przygotujemy we współpracy ze wszystkimi zainteresowanym środowiskami, w tym zwłaszcza związkami zawodowymi nauczycieli, samorządami, przedstawicielami rodziców i środowiskami gospodarczymi.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015

 

Ograniczenie przywilejów związkowych

Etaty związkowe będą opłacane przez same związki, a nie przerzucane w koszty przedsiębiorstw

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.