facebook tweeter youtube

Obietnice polityków

Miesiąc: wrzesień 2019 (51 obietnic)

Stworzenie w Puławach Muzeum Centrum Świata Kobiet imienia Księżnej Izabeli Czartoryskiej, w którym byłaby opowiadana historia Polski z punktu widzenia kobiet

Źródło: lublin.tvp.pl

wrzesień 2019

Andrzej Domański
Świeckie państwo

Czas postawić opór rosnącej zależności Państwa od Kościoła. Finansowanie Kościoła musi być transparentne, a lekcje religii powinny być finansowane przez Kościół i odbywać się poza szkołami.

Źródło: www.andrzejdomanski.info

wrzesień 2019

Andrzej Domański
Katastrofa klimatyczna

CO JEST DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZE? Planeta Katastrofa klimatyczna postępuje, a rządzący udają, że nic się nie dzieje. Ze wszystkich państw europejskich Polska zanotowała w zeszłym roku największy przyrost emisji CO2. Czas podjąć działania. Teraz.

Źródło: www.andrzejdomanski.info

wrzesień 2019

Jacek Gwóźdź
Ulotka wyborcza

Czyste Niebo nad Ziemią Sądecką

Źródło: www.facebook.com

wrzesień 2019

Jestem za wolnością gospdoarczą, wolnym rynkiem, za państwem minimum poddanych rygorom tradycyjnie rozumianej moralności. Jestem zwolennikiem współpracy państwa z kościołami - w polskich warunkach głównie z Kościołem Katolickim. Jestem zwolennikiem refomy sądownictwa w kierunku zwiększenia społecznej kontroli nad sędziami poprzez wybory powszechne sędziów najniższych instancji i wyborów KRS przez zgromadzenie sędziów. Popieram decentralizację i prywatyzację oświaty poprzez wprowadzneie bonu edukacyjnego.

Źródło: www.facebook.com

wrzesień 2019

Judyta Perczak
Program wyborczy

WIELKA SIŁA MAŁYCH WSPÓLNOT! 1. Nowoczesna edukacja także w małych miejscowościach. 2. Sprawne połączenia autobusowe w każdym powiecie - likwidcja wykluczenia komunikacyjnego i, co za tym idzie, kulturalnego i zdrowotnego. 3. Przestrzeganie praw pracowniczych. 4. Dostęp do lekarzy specjalistów w 30 dni. 5. Gwarantowana emerytura minimalna 1600 zł 6. Wsparcie dla rodzin, w tym bezpłatne miejsca w żłobkach dla wszystkich dzieci. 7. Skuteczna ochrona środowiska naturalnego. Pełny program Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Lewica na stronie https://lewica2019.pl/program TWÓJ GŁOS JEST NAJWAŻNIEJSZY! Z wyrazami szacunku dr Judyta Ewa Perczak nr 7 na liście KW Sojusz Lewicy Demokratycznej

Źródło: www.facebook.com

wrzesień 2019

Tomasz Aniśko
Prawa obywatelskie i równość

Zlikwidujemy wszelkie formy dyskryminacji, bez względu na to, czym jest motywowana. Wszystkim obywatelkom i obywatelom zapewnimy te same prawa, niezależnie od ich płci, narodowości, pochodzenia, religii, światopoglądu, wieku, stanu zdrowia, zamożności lub orientacji seksualnej. Uniwersalne prawa człowieka będą fundamentem naszej polityki społecznej.

Źródło: www.tomaszanisko.pl

wrzesień 2019

Tomasz Aniśko
Obszary zielone

Dorównamy Europie w ochronie przyrody. Powiększymy istniejące i stworzymy nowe parki narodowe i rezerwaty. Posadzimy milion hektarów nowych lasów i skończymy z rabunkową gospodarką leśną. Zazielenimy miasta, odtworzymy zadrzewienia śródpolne i posadzimy aleje wzdłuż wszystkich lokalnych dróg.

Źródło: www.tomaszanisko.pl

wrzesień 2019

Tomasz Aniśko
OZE zamiast węgla

Zastąpimy spalanie węgla energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych (OZE). Umożliwimy każdej obywatelce i obywatelowi, każdej wspólnocie i spółdzielni mieszkaniowej, każdej gminie i miastu budowę własnych instalacji OZE, dzięki czemu koszty prądu obniżą się kilkukrotnie, uwolnimy się od smogu oraz powstrzymamy katastrofę klimatyczną.

Źródło: www.tomaszanisko.pl

wrzesień 2019

Sebastian Tyszczuk
Uchwalenie ustawy Prawo Własności warstwowej.

Sprawa dotyczy linii kolejowych, ale także dróg prowadzonych w tunelach, a w sumie to i także cieków wodnych. W Warszawie dzięki tej ustawie można by odzyskać bardzo wile gruntów należących do Państwa z przeznaczeniem na nowe funkcje, co najważniejsze schować defragmentujące Warszawę linie kolejowe pod ziemię. W kampanii do wyborów samorządowych proponowaliśmy np budowę strefy sportu w tym całorocznego lodowiska na płycie przykrywającej tory kolejowe na pograniczy Woli i Bemowa (na wysokości Parku Anieli Krzywoń). Niestety dokąd nie uchwali się ustawy o własności warstwowej takie zagospodarowanie terenów nad torami i drogami jest niemożliwe. Prawo warstwowe regulowałoby tytuły własności tego co pod spodem i tego co na wierzchu. To co na wierzchu można by sprzedać inwestorowi. Naszym zdaniem pierwszeństwo w nabyciu takich gruntów powinien posiadać jednak samorząd - właśnie po to, aby można tam lokalizować różne usługi publiczne w tym np tereny zielone, czy aleje sportu i rekreacji.

Źródło: www.facebook.com

wrzesień 2019

Michał Braun
Czyste powietrze

W Kielcach odbyła się ważna debata o smogu. Przestawiłem 6 postulatów walki o czyste powietrze: 1⃣Wprowadzenie zmian w programie wymiany pieców w Kielcach – zwiększenie kwoty dotacji i objęcie programem także montaż kotłów, 2⃣Inwestycja w wymianę kotłów węglowych w budynkach zarządzanych przez MZB, 3⃣Włączenie się w zabieganie o jak najwyższy budżet z Unii Europejskiej na walkę ze smogiem, 4⃣Uchwalenie całościowych planów zagospodarowania miasta uwzględniających korytarze napowietrzające (nie wolno ich dalej zabudowywać!) i wyprowadzanie ruchu ciężarówek poza miasta, 5⃣Lobbowanie za skuteczną uchwałą antysmogową i odchodzeniem od użycia węgla w Polsce, 6⃣Zakup smogowozu i większa skuteczność egzekwowania przestrzegania prawa.

Źródło: www.facebook.com

wrzesień 2019

Dariusz Szczotkowski
Deklaracja dla liberalnych kandydatów

W sejmie zamierzam walczyć o liberalizm gospodarczy i wolność osobistą. Zamierzam realizować moją wolnościową TRZYNASTKĘ SZCZOTKOWSKIEGO. Dlatego podpisałem deklarację dla liberalnych kandydatów, przygotowaną przez między innymi Liberty Forum Poland i zobowiązuję się jej przestrzegać.

Źródło: www.facebook.com

wrzesień 2019

Mateusz Morawiecki
Zryczałtowany ZUS

- Zryczałtowany ZUS zostaje tak, jak był do tej pory dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zarabiają powyżej 10 tysięcy złotych w przychodach co miesiąc - mówił Morawiecki. "Pozostali przedsiębiorcy będą rozliczali składki ZUS na obecnych, ryczałtowych zasadach - zmiany nie będą wiązały się z jakimkolwiek podwyższeniem stawek ZUS dla żadnego przedsiębiorcy" - wskazano w "Pakiecie dla przedsiębiorców".

Źródło: tvn24bis.pl

wrzesień 2019

Piotr Plebańczyk
Program wyborczy

Pochodzę spod Krakowa, lecz od kilkunastu lat mieszkam w Krakowie, dzięki czemu widzę i rozumiem problemy miasta i regionu. Dlatego w sejmie szczególnie chciałbym się nimi zająć. Przede wszystkim, zależy mi na dobrych, wysokiej jakości: - usługach publicznych w transporcie, - służbie zdrowia. - edukacji. Bliskie mojemu sercu są też sprawy - ekologii i - ładu przestrzennego.

Źródło: www.facebook.com

wrzesień 2019

Jan Duda
Zbiorniki wodne

Będę wspierał propozycje nowelizacji prawa, przewidujących ułatwienia przy budowie zbiorników, w tym także dla rolników. Chcę by możliwe było na przykład zwolnienie rolników z obowiązku uzyskiwania zgód przy zakładaniu niewielkich stawów, na przykład o powierzchni do 1 hektara. W takich sytuacjach wystarczy samo zgłoszenie zamiaru budowy zbiornika.

Źródło: www.janduda.pl

wrzesień 2019

Grzegorz Schetyna
Referenda po zebraniu miliona podpisów będą miały charakter obligatoryjny.

Referenda po zebraniu miliona podpisów będą miały charakter obligatoryjny.

Źródło: www.facebook.com

wrzesień 2019

Grzegorz Schetyna
Darmowe i powszechne szczepienia dla wszystkich dzieci.

Wprowadzimy darmowe i powszechne szczepienia dla wszystkich dzieci.

Źródło: www.facebook.com

wrzesień 2019

W programie „Polska Seniora” proponujemy również wprowadzenie do powszechnego użycia opasek ratunkowych monitorujących stan zdrowia. Dzięki opaskom w sytuacji zagrożenia powiadamiane są służby ratunkowe. Sprzęt będzie dofinansowany w wysokości 10% kwoty czeku opiekuńczego.

Źródło: kidawa-blonska.pl

wrzesień 2019

Władysław Kosiniak-Kamysz
Zwolnimy emerytów i rencistów z podatku.

Zwolnimy emerytów i rencistów z podatku.

Źródło: www.facebook.com

wrzesień 2019

W ciągu siedmiu lat wyleczalność raka w Polsce osiągnie poziom najbardziej rozwiniętych krajów Europy zachodniej.

Źródło: www.facebook.com

wrzesień 2019

Andrzej Domański
Regulacja związków partnerskich

Równość Czas sprzeciwić się mowie i nienawiści i walczyć o prawa słabszych i mniejszości. Jestem za regulacją związków partnerskich.

Źródło: www.andrzejdomanski.info

wrzesień 2019

 
Kaja Filaczyńska
Prawa kobiet

"Podpisałam z przyjemnością deklarację Ogólnopolski Strajk Kobiet. Jako kandydatka do Sejmu zobowiązuję się do pracy na rzecz pełni praw reprodukcyjnych, świeckiego państwa, wdrożenia Konwencji Antyprzemocowej i poprawy sytuacji ekonomicznej kobiet. Prawa kobiet to moje prawa i zawsze będą dla mnie kluczowym obszarem działania!"

Źródło: www.facebook.com

wrzesień 2019

Andrzej Domański
Stan opieki geriatrycznej

Zdrowie Stan opieki geriatrycznej to hańba dla naszego społeczeństwa. 420 lekarzy geriatrów i 940 łóżek geriatrycznych na cały kraj. Zapominamy o pokoleniu naszych rodziców i dziadków

Źródło: www.andrzejdomanski.info

wrzesień 2019

Leszek Poniewierka
tematy kampanii

Prawa zwierząt, polityka bezpieczeństwa i kwestie edukacji - to tematy którymi będę się zajmował w trakcie kampanii do Sejmu

Źródło: twitter.com

wrzesień 2019

Aleksandra Czosnowska
Bon edukacyjny

Edukacja - dobra edukacja to silne państwo i świadomy obywatel! Bon edukacyjny - pozwoli na wszechstronną edukację dziecka Wysokie pensje dla nauczycieli - wysoki prestiż zawodu nauczyciela jak w Finlandii

Źródło: aczosnowska.pl

wrzesień 2019

Piotr Marek
Piątka Polityczna

Moja Piątka Polityczna to: Tradycjonalizm – Tradycja polska tworzy podstawy światopoglądowe wszystkiego tego, co kreuje ostatecznie naszą indywidualną tożsamość. Dla każdego narodu są to ideały stojące u jego zarania. Większość narodów Europy powstało we wczesnym średniowieczu, więc wartości te będą niezrozumiałe dla obywatela USA, którego państwo powstało na gruncie ideałów rewolucyjnych z XVIII wieku. Bez tradycji przestajemy być sobą. To nie tylko język polski, naród, ale także monarchistyczny ustrój polityczny czy gospodarka oparta o własność. Demokracja i socjalizm są więc ideałami obcymi tradycji europejskiej i polskiej. Wdrożenie energetyki jądrowej – Wszystkie kraje ościenne posiadają tę technologię. Budowa samej elektrowni tego typu pochłania ogromne koszty, które jednak w perspektywie długofalowej się zwracają z zyskiem. W konsekwencji jest to najtańsza metoda pozyskiwania energii elektrycznej. Elektrownia jądrowa posiada w dodatku największą żywotność i jest, wbrew pozorom, przyjazna środowisku. Proste przepisy i niskie podatki – Bez prostych przepisów nie będzie można normalnie żyć, a bez niskich podatków nie będziemy mogli niczego się dorobić. Przyrost naturalny nie zwiększy się sam dzięki odgórnie zaplanowanym programom socjalnym, ale tylko dzięki przyjaznej polityce podatkowej. Geopolityka oparta o partnerskie relacje z sąsiadami – Nie możemy widzieć w Rosji i w Niemczech naszych wrogów. Te kraje historycznie nie wyrządziły wcale więcej krzywd światu niż USA, Francja czy Wielka Brytania. Gdyby zliczyć bilans grabieży i rabunków ze wszystkich dziejów Niemcy wyszliby na pokojowy naród. Program polityki „wielosektorowej” był mi bliski od zawsze, czego wyrazem było moje wystąpienie w debacie z listopada 2014 roku w TVP 3 Lublin. Własna silna armia – Jako konserwatysta widzę armię nie tylko w oparciu o zwykłe wojsko w pełni zawodowe oraz zaopatrzone w najnowocześniejszy sprzęt. Ważna jest też elitarna gwardia przyboczna jako ostateczne siły, zbudowane z doświadczonych wiarusów, trzymane do końca jako „as w rękawie”. Ponadto warto rozpatrzeć ideę wdrożenia w Polsce Obrony Krajowej jako służby drugiej kategorii.

Źródło: piotr-marek.blogspot.com

wrzesień 2019

- My jako Lewica, a szczególnie my jako Razem, zawsze mówiliśmy, że 500+, jako świadczenie powszechne, świadczenie które się pobiera bez przyklejania takiej łatki osoby korzystającej z pomocy społecznej, jest dobrym rozwiązaniem. Ci, którzy tak naprawdę najbardziej tej pomocy potrzebowali, wstydzili się być tzw. klientami pomocy społecznej. W momencie w którym wszyscy są uprawnieni do świadczenia, ten problem się rozwiązuje – dodała.

Źródło: www.polskieradio.pl

wrzesień 2019

Tomasz Aniśko
Prawa zwierząt

Zatrzymamy ekspansję przemysłowego chowu zwierząt, który przynosi cierpienie zwierzętom, szkodzi naszemu zdrowiu i niszczy środowisko. Zamkniemy fermy futerkowe, zakażemy wykorzystywania zwierząt w cyrkach i zakończymy okrutne polowania na ptaki. Ułatwimy dostęp do produktów wegańskich i informacji o zdrowej diecie.

Źródło: www.tomaszanisko.pl

wrzesień 2019

Tomasz Aniśko
Czyste powietrze

Przewietrzymy Polskę wymieniając piece, ocieplając budynki i produkując czystą energię. Zmniejszymy zanieczyszczenie powietrza spalinami samochodowymi dzięki zaostrzeniu norm emisji i ułatwieniom w zamianie pojazdów spalinowych na elektryczne. Pomożemy tysiącom Polek i Polaków cierpiącym na choroby wywołane brudnym powietrzem łatwiej oddychać.

Źródło: www.tomaszanisko.pl

wrzesień 2019

Kaja Filaczyńska
Większe wydatki na zdrowie

"Jestem lekarką rezydentką, pracuję w polskiej ochronie zdrowia od 6 lat. Od czterech aktywnie działam na rzecz poprawy systemu. W październiku 2017 roku wzięłam udział w proteście głodowym rezydentów - żądaliśmy przede wszystkim wyższych nakładów na zdrowie. Niestety rząd PIS używa księgowych sztuczek i nie dotrzymuje warunków porozumienia zawartego przez Porozumienie Rezydentów. Skutkiem zaniedbań jest #narodowykryzyszdrowia ogłoszony przez środowiska medyczne i organizacje pacjenckie. Dlatego w pełni popieram postulaty kampanii #PolskaToChoryKraj. Nie zgadzam się, abyśmy byli w ogonie Europy, jeśli chodzi o publiczne wydatki na zdrowie. W Sejmie będę walczyć o ich zwiększenie."

Źródło: www.facebook.com

wrzesień 2019

Michał Braun
Program walki z rakiem

To co jest myślą przewodnią mojej kampanii to kilka elementów: to kwestie związane z walką z rakiem. Członkowie mojej rodziny byli dotknięci tą śmiertelną chorobą i to jest rzecz z którą idę do tych wyborów. […] Potrzebujemy Ogólnopolskiego Programu Walki z Rakiem. Tak byśmy przestali się bać, że dotknie nas ta śmiertelna choroba.

Źródło: tkn24.pl

wrzesień 2019

Maciej Kopiec
Ulotka wyborcza

wrzesień 2019

Grzegorz Schetyna
Głosowanie przez internet

Wprowadzimy głosowanie przez Internet.

Źródło: www.facebook.com

wrzesień 2019

Grzegorz Schetyna
Szóstka Schetyny

Będziemy realizować #SzóstkaSchetyny: wyższe, nawet o 600 zł, płace, eliminację smogu, głosowanie przez internet, finansowanie in vitro, związki partnerskie.

Źródło: www.facebook.com

wrzesień 2019

Grzegorz Schetyna
Współpraca polsko-ukraińska

Trzeba wzmocnić współpracę polsko - ukraińską, także parlamentarną.

Źródło: www.facebook.com

wrzesień 2019

Włodzimierz Czarzasty
Zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach

Zakaz tresury i wykorzystywania zwierząt w cyrkach.

Źródło: twitter.com

wrzesień 2019

Włodzimierz Czarzasty
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn

Uważamy, że kobiety powinny otrzymywać takie samo wynagrodzenie jak mężczyźni na tym samym stanowisku.

Źródło: www.facebook.com

wrzesień 2019

Grzegorz Schetyna
Czas oczekiwania na specjalistę

Termin oczekiwania do specjalisty nie będzie dłuższy niż 21 dni.

Źródło: www.facebook.com

wrzesień 2019

Grzegorz Schetyna
Związki partnerskie

W końcu związki partnerskie. Najwyższy czas je wprowadzić.

Źródło: www.facebook.com

wrzesień 2019

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.