facebook tweeter youtube

Obietnice polityków

Tag: 45 Warszawa (11 obietnic)

Piotr Waglowski
System podatkowy

Podatki: jednolity czy większe stawki dla bogatych? - Trzeba to oprzeć na konkretnych danych publicznych, a dzisiaj nie mamy do nich dostępu. Nie wiemy nawet, jakimi kryteriami kieruje się władza tworząc budżet .

Źródło: wyborcza.pl

październik 2015

Piotr Waglowski
Służba zdrowia

Służba zdrowia? - Jeśli państwo ma realizować zadania publiczne, jak ochrona zdrowia, to musi stworzyć spójny system. Ale co on ma gwarantować? To zależy od przyjętego modelu, który jest decyzją polityczną.

Źródło: wyborcza.pl

październik 2015

Piotr Waglowski
Umowy śmieciowe

Umowy śmieciowe? - Nie ma takich. Są różne formy zwierania umów z pracownikiem. A jeśli ktoś uważa, że to, co robi wyczerpuje definicję umowy o pracę, a ma np. umowę o dzieło czy zlecenie - niech idzie do sądu pracy. Sądy już dziś stwierdzają, że liczy się nie to, jak się umowa nazywa, ale jak faktycznie wygląda ten stosunek pracy.

Źródło: wyborcza.pl

październik 2015

Piotr Waglowski
Związki partnerskie

Związki partnerskie? - Życzę im wszystkiego najlepszego. A z prawnego punktu widzenia: konstytucja wymaga, by nie były tożsame z instytucją małżeństwa.

Źródło: wyborcza.pl

październik 2015

Anna Kalata
Tworzenie "nowej kapitalistycznej ekonmii"

Stworzenie nowej kapitalistycznej ekonomii dla socjalistycznego społeczeństwa. Chcielibyśmy Polski, gdzie każdy ma prawo do pracy, godnego wynagrodzenia.

Źródło: www.youtube.com

październik 2015

Piotr Waglowski
Debata o przyszłych referendach

Tak na prawdę referendum jest istotne, ale zawsze musi być poprzedzone debatą, a żeby odbyła się debata trzeba dać dostęp do dyskusji obywatelom, dziś się ten dostęp utrudnia.

Źródło: telewizjarepublika.pl

2015

 
Piotr Waglowski
Wiek emerytalny

Wiek emerytalny? -Ja mogę ocenić, czy rozwiązanie pasuje do przyjętej polityki. Ale nie jest rolą senatora kreowanie polityki. My możemy wnieść poprawki, ale w ograniczonym zakresie, bo - według orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego - nie mogą one wykraczać poza rozwiązania, których dotyczy projekt.

Źródło: wyborcza.pl

październik 2015

Piotr Waglowski
Rola związków zawodowych

Rola związków zawodowych? - W XIX wieku miały do odegrania bardzo ważną rolę. Teraz są jednym z wielu partnerów społecznych, moim zdaniem niesłusznie faworyzowanym. Zamiast Komisji Trójstronnej czy Rady Dialogu Społecznego trzeba po prostu organizować przejrzyste, otwarte i równe dla wszystkich konsultacje publiczne.

Źródło: wyborcza.pl

październik 2015

Aborcja? - To jedno z tych pytań, które ma sprawdzić: nasz, czy nie nasz. Dla mnie godność i życie człowieka są wartościami, które zasługują na szczególną ochronę. Życie nie jest chronione bezwarunkowo, bo są trzy sytuacje w których aborcja jest dopuszczona. Natomiast jeśli ktoś ma widzimisię, żeby przerwać ciążę - to taka sytuacja nie jest zgodna ani z ochroną życia i zdrowia matki, ani godności kobiety zgwałconej. Nie jest zmuszaniem do urodzenia ciężko uszkodzonego dziecka. Nie jest też zgodna z polską racją stanu, która wymaga, by było więcej obywateli.

Źródło: wyborcza.pl

październik 2015

Piotr Waglowski
Stosunki państwo-Kościół

Stosunki państwo-Kościół? - Jest niefortunne, że ministerstwo administracji wydaje decyzje, który kościół zarejestrować, a którego - nie. To ingerencja w wolność wyznania, narusza rozdział państwa od kościołów. Państwo nie może faworyzować żadnej religii. Natomiast nie widzę nic złego w tym, że większość obywateli, która jest wyznania rzymskokatolickiego, wpływa na kształtowanie prawa wybierając przedstawicieli, którzy współwyznają ich religię.

Źródło: wyborcza.pl

październik 2015

Piotr Waglowski
Komunikacja prezydenta z obywatelami

Nie zgadzam się na to, żeby prezydent posługiwał się facebookiem do przekazywania obywatelom informacji publicznej od tego ma biuletyn informacji publicznej.

Źródło: www.youtube.com

sierpień 2015

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.