facebook tweeter youtube

Obietnice polityków

Tag: Chełm (16 obietnic)

Adam Abramowicz
Adam Abramowicz, Rozwój przedsiębiorczości

–Utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej w Białej Podlaskiej i Międzyrzecu

Podlaskim, co spowoduje wzrost miejsc pracy,

–wspieranie mikro i małych firm przez obniżenie składek ZUS do 50 złdla firm o niewielkich obrotach, co ożywi gospodarkęi wyeliminuje szarąstrefę,

–preferencyjne kredyty dla firm, któreniedawno rozpoczęły działalnośćgospodarczą,

–uproszczenie systemu podatkowegodla firm, jasnośći przejrzystośćprzepisów,

ograniczenie zbyt częstych zmian w przepisach, które powodująchaos i

zagubienie wśród przedsiębiorców.

Źródło: www.abramowicz.com.pl

Piotr Szeliga
Wspieranie rolnictwa

 • Zrównania dopłat dla polskich rolników z innymi krajami EU.

 • Zapewnienie zbytu produktów rolnych w systemie kontraktacji - zboża, owoce miękkie, tytoń, żywiec.

 • Przywrócenia dopłat do kosztów uprawy tytoniu.

 • Wspierania działań dotyczących przetwórstwa i zbytu owoców miękkich.

Źródło: www.piotrszeliga.pl

Adam Abramowicz
Budowa i remont dróg

Walka o szybsząbudowędróg, zwłaszczaekspresowej „19” i wojewódzkiejnr 815, o szybsząbudowęautostradyA2 na odcinku Warszawa – Terespol,

–więcej pieniędzy na remonty i rozbudowędróg gminnych i powiatowych,zwłaszcza tych najbardziej zaniedbanych,

Źródło: www.abramowicz.com.pl

Adam Abramowicz
Szerszy dostęp do edukacji

–większe stypendia dla uzdolnionych uczniów i studentów pochodzącychz biedniejszych rodzin,

–wsparcie kształcenia zawodowego,

–bezpłatne studia na drugim kierunku,

–ograniczenie biurokracji dla nauczycieli,większy nacisk na kontaktz uczniem,

–przywrócenie wychowania patriotycznego

do szkół,

–przejrzyste zasady zapisów do przedszkoli.

Źródło: www.abramowicz.com.pl

Piotr Szeliga
Uwłaszczenie ogródków działkowych

 • Doprowadzenia do uwłaszczenia ogródków działkowych na rzecz działkowców.

Źródło: www.piotrszeliga.pl

Sławomir Zawiślak
Miejscowi kupcy

Trzeba zadbać o miejscowych kupców. Czas skończyć z ułatwianiem wznoszenia nowych hipermarketów.

Źródło: slawomirzawislak.pl

Adam Abramowicz
Wsparcie rolnictwa

–Zahamowanie spadku cen produktów rolnych,

–poprawa stosunków z Rosją, Ukrainą i Białorusią, jako ważnych rynkówzbytu,

–minimalne ceny gwarantowane,wsparcie z budżetu państwa,

–lepszy dostęp do kredytów preferencyjnychna inwestycje rolnicze,

–wspieranie produktów lokalnych i regionalnych, produktów o wysokiej jakości,

Źródło: www.abramowicz.com.pl

Sławomir Zawiślak
Polityka rodzinna na Zamojszczyźnie

Trzeba zadbać o rodziny Zamościa i regionu. Czas na wprowadzenie „becikowego” samorządowego.

Źródło: slawomirzawislak.pl

 
Adam Abramowicz
Polityka rodzinna

–Zwiększenie poziomu dochodu, od którego przyznaje się pomoc socjalną,

–ulgi dla rodzin wielodzietnych,

–więcej pieniędzy z budżetu na dożywianie dzieci,

–przywrócenie pierwotnych założeń programu Rodzina na swoim, uatrakcyjnienie go dla rodzin wielodzietnych i rodzin o niższych dochodach,

Źródło: www.abramowicz.com.pl

Piotr Szeliga
Gospodarka wodna

 • Budowy zbiornika na Czarnej Ładzie w Brodziakach oraz rozbudowy zbiornika Biszcza Żary - rozwój turystyki i zabezpieczenie przed powodziami.

 • Uporządkowania gospodarki wodnej - udrożnienie koryt rzek, rowów melioracyjnych.

Źródło: www.piotrszeliga.pl

Marek Poznański
Państwo obywatelskie

Chcę uczestniczyć w budowie państwa obywatelskiego, świeckiego, przyjaznego i społecznego.

Źródło: www.facebook.com

Adam Abramowicz
Dostęp do zawodów regulowanych

lepszy dostęp do zawodów prawniczych, medycznych. Ukrócenie praktyk korporacji, które ograniczają wolność wyboru zawodu i naruszają równość obywateli

Źródło: www.abramowicz.com.pl

Piotr Szeliga
Infrastruktura na Lubelszczyźnie

Budowy i usprawnienia sieci drogowej w naszym regionie. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. W pierwszej kolejności droga numer 835 Lublin - Frampol - Biłgoraj - Tarnogród - Przemyśl , droga przez Sól ,droga Tarnogród - Różaniec - Obsza - Lubaczów, droga Biłgoraj - Zamość, droga Obsza - Zamość, droga Józefów - Krasnobród.

 • Budowy terminalu przeładunkowego na stacji PKP w Biłgoraju - przeniesienie transportu TiR na kolej, nowe miejsca pracy.

Źródło: www.piotrszeliga.pl

Sławomir Zawiślak
Promocja gospodarcza regionu Zamościa

Trzeba zadbać o promocję gospodarczą Zamościa i regionu. Czas skończyć z mitem, że oto Zamość i region mogą utrzymywać się z turystyki.

Źródło: slawomirzawislak.pl

Adam Abramowicz
Walka z bezrobociem

Większe pieniądze z budżetu na walkę

z bezrobociem, staże, prace interwencyjne,

dotacje na uruchomienie własnej

działalności gospodarczej, szkolenia,

Źródło: www.abramowicz.com.pl

Piotr Szeliga
Wsparcie studentów

 • Zapewnienia studentom bezpłatnego kształcenia na wszystkich uczelniach.
 • Przywrócenia ulg na bilety dla studentów.
 • Zapewnienia preferencyjnych kredytów na studia i pierwsze mieszkanie dla młodych.

Źródło: www.piotrszeliga.pl

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.