facebook tweeter youtube

Obietnice polityków

Tag: Częstochowa (11 obietnic)

Marek Balt
Lepsze prawo dla Polaków

Czekam na decyzję klubu w sprawie komisji, których będę członkiem, no i w tych komisjach chciałbym pracować nad prawem, żeby było lepsze dla Polaków, żeby było lepsze dla przedsiębiorców, dla wszystkich, których to prawo dotyczy. Chciałbym być w komisji finansów, w komisji ochrony środowiska i być może w komisji zdrowia. To będzie zależało od decyzji klubu. 

 

Źródło: www.youtube.com

Izabela Leszczyna
Lepsza infrastruktura w Częstochowie oraz rozwój Uniwersytetu

- Na  kolejne inwestycje w naszym mieście i regionie potrzebne są pieniądze. Potrafię o nie walczyć w Warszawie, udowodniłam to w tej kadencji wielokrotnie, dobrze wiedzą o tym ministrowie rządu premiera Donalda Tuska i jestem przekonana, że w przyszłości będę mogła to potwierdzić. 
- Dla Częstochowy jako stolicy subregionu północnego niezwykle ważne jest połączenie z dużymi miastami Polski, szczególnie tymi, do których chętnie wyjeżdżają na studia młodzi częstochowianie, tzn. z Wrocławiem, Warszawą, Krakowem. 
Ważne zatem będą połączenia drogowe, w tym autostrada A1 (także dopilnowanie dotrzymania obietnicy o zerowej opłacie), i kolejowe, umożliwiające częstochowianom komfortową podróż pociągami ekspresowymi. 
- Przed nami wciąż ambitny cel - Uniwersytet Częstochowski. W tej kadencji wspierałam władze Akademii Jana Długosza w rozwoju uczelni, zarówno w wymiarze materialnym (nowe inwestycje), jak naukowym (nowe kierunki). Z pewnością Częstochowę stać na uniwersytet.

 

image

 

Źródło: www.wyborywczestochowie.pl

Artur Bramora
Edukacja w lepszym kierunku

- Jeżeli będę przewodniczącym tejże komisji, której posiedzenie dziś tu mamy, to będę koordynował jej prace. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga: nie będę odpowiadał dziś na merytoryczne pytania w większości zadane przez państwa z powodu naszych różnic programowych. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie wypracowywać takie kompromisy, które będą rozsądne i będą gwarantowały pójście edukacji we właściwym kierunku.

image

 

Źródło: http://szkola.wp.pl/kat,121278,title,Artur-Bramora-z-Ruchu-Palikota-zostal-przewodniczacym-sejmowej-komisji-edukacji,wid,14000080,page,2,wiadomosc.html

Marek Balt
Ekspresowe i przyspieszone połączenia przez Częstochowę

Zespół zaczął się tworzyć jeszcze przed tą decyzją. Jego rolą będzie teraz pilnowanie, by wariant przez Częstochowę rzeczywiście został wykonany - mówi poseł Marek Balt.

image

 

Źródło: wyborcza.pl

Halina Rozpondek
Rozwój gospodarczy, walka z bezrobociem oraz lepsza pomoc społeczna

Musimy oprzeć się  szalejącemu obecnie w Europie kryzysowi. Utrzymać stabilność, która pozwoli Polakom nie bać się jutra. I kontynuować  rozwój gospodarczy. Budować drogi, stadiony i hale sportowe, infrastrukturę środowiskową(…).
Drugą kwestią, która wymaga uwagi to bezrobocie wśród młodych ludzi. Jest ono bardzo odczuwalne. Trzeba zrobić wszystko, aby młodzi swoją przyszłość i rozwój widzieli właśnie w kraju. Problem bezrobocia dotyka także  starsze osoby, którym też trzeba pomóc. 
Bardzo ważna jest  pomoc społeczna. Należy zmienić pułap, który kwalifikuje do otrzymania zasiłków. W Polsce biedni ludzie są rzeczywiście biedni i nie może być tak, że przekroczenie niskiego pułapu o kilka złotych pozbawia potrzebujących tego świadczenia. To bardzo istotny problem, do rozwiązania którego trzeba się przygotować.
W zakresie mojej podstawowej  pracy  poselskiej, czyli samorządu, chcemy dalej kontynuować wprowadzanie jednomandatowych okręgów wyborczych.   Docelowo chcielibyśmy, aby wybory do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego oraz do parlamentu odbywały się w okręgach jednomandatowych, ale minimum to wprowadzenie takich wyborów w powiatach. Dotyczyłoby to również Częstochowy, która jest miastem na prawach powiatu.


image

 

Źródło: www.wyborywczestochowie.pl

Artur Bramora
Rozdział państwa od Kościoła

Jako Częstochowa funkcjonujemy przy Jasnej Górze. Jako ugrupowanie proponujemy przede wszystkim pełny rozdział Państwa od Kościoła. Wiąże się to z tym, że w naszym społeczeństwie funkcjonują różne grupy - w tym przypadku biorąc pod uwagę wyznanie lub jego brak. Chcemy państwa świeckiego. W “Ruchu Palikota” są osoby zarówno wierzące, jak i niewierzące. To nie jest dla nas problemem, a jednocześnie uczy, że każdy człowiek zasługuje na równe traktowanie. Jest wiele przypadków, gdzie prawo to jest łamane- przykładem jest piętnowanie w szkołach dzieci po akcie apostazji ich rodziców. Wszyscy obywatele powinni mieć takie same szanse w egzystencji, zarówno osoby wierzące jak i niewierzące. Postulujemy zaprzestania fi nansowania w obecnym wydaniu Kościoła ze środków publicznych. Zakładamy, że jeśli ktoś czerpie korzyści majątkowe z jakiejkolwiek działalności, kościelnej czy nie, powinien tworzyć wspólnotę z innymi obywatelami i również odprowadzać podatki. Konkurencja polityczna wykorzystuje nasze postulaty w negatywny sposób. Przy zbieraniu podpisów spotkałem się z obelgami, jakobym był człowiekiem niewierzącym. Padały także oskarżenia, że chcę zlikwidować Kościół. W życiu politycznym chcemy rozdziały państwa od Kościoła. W życiu prywatnym uważamy, że to jest indywidualna decyzja każdego człowieka. Każdy obywatel ma prawo wierzyć lub nie… Zbieranie podpisów doskonale pokazało jak funkcjonuje nasze społeczeństwo. Masa niedomówień, złego postrzegania obecnych relacji Państwo – Kościół generuje sytuacje patologiczną, która źle wpływa na funkcjonowanie naszego kraju.

 

image

Źródło: www.arturbramora.pl

 
Marek Balt
Rozmowy z ludźmi i wyjście mieszkańcom naprzeciw

- Więcej pracy, więcej rozmów z ludźmi, więcej działania; komentowanie tego co dzieje się np. w służbie zdrowia w woj. śląskim, złego zarządzania województwem. Chcemy to zmienić.
- Sojusz w regionie będzie partią stałej “rozmowy z ludźmi” i konsultacji społecznych. 
- Dzisiaj trzeba przekonać rządzących, że propozycje dla Śląska powinny być dużo bardziej aktywne, żeby ograniczać bezrobocie, zwiększać przyrost miejsc pracy i zatrudnienie.

 

 

Źródło: czestochowa.naszemiasto.pl

Jako przedstawiciel Ruchu Palikota swoimi czynami będę dążyć do tego, aby Polska stała się krajem nowoczesnym, stwarzającym perspektywy rozwoju dla młodych ludzi. Krajem, w którym prowadzi się szeroko zakrojony dialog społeczny ze wszystkimi środowiskami w sprawach dotyczących  życia obywateli. Uczynię wszystko, aby Polska stała się  państwem społecznym, obywatelskim, przyjaznym dla swoich mieszkańców z równymi szansami życia i rozwoju dla wszystkich obywateli bez względu na status społeczny czy wyznanie. 

 

image

 

Źródło: www.arturbramora.pl

Marek Balt
Działania w okręgu

Niezrealizowane obietnice
- Do swoich największych porażek zaliczam brak uwolnienia z zakazu na sprzedaż alkoholu dla lokali w obrębie ulicy Dekabrystów. Nie udało mi się zmienić skandalicznej uchwały. 
Przyczyny porażki 
- Kluby prawicowe. Próbowałem przemówić radnym do rozumu i jestem zawiedziony postawą obecnego prezydenta miasta Piotra Kurpiosa.

Źródło: www.7dni.com.pl

Marek Balt
Przejście od rozmowy do działania

Nie chcę układów ani porozumień. Chce po prostu zaapelować do delegatów, abyśmy przestali prowadzić jałowe często rozmowy i zaczęli ostro działać, tak, jak zrobiliśmy to w Częstochowie.  

 

Źródło: www.wczestochowie.pl

Jadwiga Wiśniewska
Koniec z marginalizacją Częstochowy

Musimy walczyć o bezpłatną obwodnicę dla Częstochowy i jak najszybszą budowę odcinka autostrady A1 Pyrzowice – Stryków, bo czeka nas paraliż komunikacyjny. Nie można dopuścić do tego, że po raz kolejny Częstochowa jest marginalizowana. Mieszkańcy Regionu Częstochowskiego zasługują na traktowanie na równi z mieszkańcami innych aglomeracji, którzy będą zwolnieni z opłat autostradowych.

image

 

Źródło: www.jadwigawisniewska.pl

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.