facebook tweeter youtube

Obietnice polityków

Tag: kujawsko-pomorskie (6 obietnic)

Robert Malinowski
Transport miejski

 • budowę linii tramwajowej lub uruchomienie autobusów elektrycznych do szpitala,
 • zakup niskopodłogowych tramwajów,
 • systematyczną wymianę taboru autobusowego, w tym również zakup autobusów elektrycznych lub hybrydowych,
 • budowę nowej bazy autobusów dla MZK przy Czarnej Drodze,
 • budowę węzłów przesiadkowych rower/samochód/komunikacja publiczna,
 • budowę zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych,
 • budowę sieci parkingów dla rowerów,

Dodane przez Laura 

Źródło: www.robertmalinowski.pl

Robert Malinowski
Karta Dużej Rodziny

 • kontynuować projekt,
 • poszerzać oferty ulg i zniżek,
 • podejmować rozmowy z podmiotami prywatnymi, by włączyć ich do akcji,

Dodane przez Laura 

Źródło: www.robertmalinowski.pl

 • Szpital Miejski będzie stale unowocześniany
 • Zwiększenie miejsc w placówkach opieki długoterminowej
 • Zwiększymy zakres opieki medycznej w szkołach

Dodane przez Laura

Źródło: michalzaleski.pl

 

 • Wsparcie dla działań zmierzających do turystycznego i transportowego wykorzystanie rzeki Wisły oraz dróg wodnych E40 i E70,
 • wspólnie z partnerami promocję Szlaku Króla Jana III Sobieskiego,
 • dążenie do utworzenia turystycznego transportu wodnego wewnątrz województwa kujawsko-pomorskiego.

Dodane przez Laura 

Źródło: www.robertmalinowski.pl

Michał Zaleski
Miejsca pracy i bezpieczeństwo socjalne

 • Likwidację barier ograniczających przedsiębiorczość 
 • Przygotowanie kolejnych gruntów dla inwestorów
 • Współpraca z lokalnym biznesem i nauką
 • Stworzenie ośrodka konferencyjno-szkoleniowego
 • Rozwój Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy

Dodane przez: Laura

 

Źródło: michalzaleski.pl

Michał Zaleski
Plany miast dla kultury na 2013 rok

Cele, jakie stawiają sobie władze miasta podczas tworzenia polityki kulturalnej, wynikają wprost z dokumentu Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020, której wdrażanie rozpoczniemy już w pierwszych tygodniach 2013 roku. (…) Chcemy postawić na rzeczywistą współpracę miejskich instytucji kultury, organizacji pozarządowych i niezależnych twórców, dzięki której będziemy mogli w pełni wykorzystać potencjał zarówno naszej gotyckiej scenerii, jak i kreatywnego środowiska twórców.(…)

Oferta kulturalna wzbogaci się o nowe wydarzenia, na których brak zwrócili nam uczestnicy prac nad strategią, szczególnie w ramach oferty letniej.

Najważniejszą inwestycją kulturalną będzie sala koncertowo-widowiskowa na Jordankach, która da nam możliwość realizowania w Toruniu przedsięwzięć kulturalnych dla szerokiej publiczności

Począwszy od 2013 roku budżet Gminy Miasta Toruń w zakresie działań kulturalnych związany będzie z realizacją celów określonych w strategii rozwoju kultury. W przyszłym roku zaplanowano większą pulę środków na konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, mających tworzyć projekty w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dodane przez: Ewa

Źródło: publica.pl

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.