facebook tweeter youtube

Obietnice polityków

Tag: prezydent miasta (85 obietnic)

Hanna Zdanowska
Remont kamienic

 • wyremontowanych zostanie 300 kamienic

Dodane przez Joanna

Źródło: lodz.naszemiasto.pl

październik 2014

Zbigniew Burzyński
Modernizacja biblioteki

Chcemy także zbudować nowoczesne place zabaw i zmodernizować bibliotekę miejską, a przy okazji zbudować przy niej eksperymentarium.

Źródło: www.kutno.com.pl

wrzesień 2014

 • Gdynia pozostanie stolicą polskiego filmu. Projekcje konkursowych filmówbędą w coraz większym stopniu dostępne dla mieszkańców. Wsparcie rozwoju Gdyńskiej Szkoły Filmowej;
 • Powołani Galerii Miejska i Muzeum Emigracji;
 • Promowaniu designu;
 • Klub filmowy przy ulicy Waszyngtona będzie oferował system tanich biletów;
 • Utrzymanie w Gdyni prestiżowe imprezy muzyczne, jak Open’er Festival, czy Festiwal Sztuk Współczesnych R@port
 • Rozszerzanie oferty Uniwersytet III wieku oraz kreowanie dla seniorów programu 55+.
 • Komputeryzacja bibliotek z pełnym udostępnieniu katalogu on-line, co pozwoli na zamawianie książek przez Internet;

Dodane przez Laura

Źródło: forsal.pl

listopad 2010

modernizacja i doposażanie kolejnych szkół i przedszkoli, powszechny dostęp do internetu, dzięki nowej sieci światłowodowej, wprowadzenie nowych, interesujących zajęć pozalekcyjnych.

Dodane przez Martyna

Źródło: mszulik.pl

Andrzej Dziuba
Fundusze unijne

W związkuz tym rozpoczynamy budowę pierwszego w Polsce samowystarczalnego energetycznie Aquaparku oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, będącego w pełni innowacyjnym budynkiem energooszczędnym.

Dodane przez Martyna

Źródło: andrzejdziuba.pl

Mieczysław Kieca
Bezpieczna rodzina

 • monitoring w każdej dzielnicy
 • współpraca z policją
 • wsparcie straży pożarnych
 • realizacja programów prewencyjnych

Dodane przez Joanna

Źródło: www.kieca.pl

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej - 78 mln zł

Źródło:

Mieczysław Kieca
Świadomy obywatel

 • dialog społeczny
 • budżet partycypacyjny
 • zorientowanie na potrzeby mieszkańca
 • przejrzystość decyzji

Dodane przez Joanna

Źródło: www.kieca.pl

Mieczysław Kieca
Innowacje XXI w.

 • walka z zanieczyszczeniem powietrza
 • nowe programy ekologiczne
 • pozyskanie kolejnych środków z UE
 • innowacyjne projekty inwestycyjne

Dodane przez Joanna

Źródło: www.kieca.pl

Zygmunt Frankiewicz
Ochrona zdrowia

Nie zaprzestaniemy modernizacji i unowocześniania bazy leczniczej w naszym mieście – zainwestujemy w szpitalnictwo

Dodane przez Martyna

Źródło: frankiewicz.pl

Robert Malinowski
Transport miejski

 • budowę linii tramwajowej lub uruchomienie autobusów elektrycznych do szpitala,
 • zakup niskopodłogowych tramwajów,
 • systematyczną wymianę taboru autobusowego, w tym również zakup autobusów elektrycznych lub hybrydowych,
 • budowę nowej bazy autobusów dla MZK przy Czarnej Drodze,
 • budowę węzłów przesiadkowych rower/samochód/komunikacja publiczna,
 • budowę zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych,
 • budowę sieci parkingów dla rowerów,

Dodane przez Laura 

Źródło: www.robertmalinowski.pl

Adam Rams
Ekologia i środowisko

 • kontynuacja porządkowania gospodarki wodno-ściekowej
 • przeprowadzenie remontów wraz z termomodernizacją i likwidacją niskiej emisji na osiedlu III Kolonii
 • wspieranie działań mających na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 • modernizacja istniejącego systemu oświetlenia ulicznego (Krywałd, ul. Wilsona, os. Farskie Pola, obszar III Kolonii)
 • budowa nowego oświetlenia w dzielnicy domów jednorodzinnych przy ul. Jęczmiennej
 • współpraca z kopalnią w celu ochrony terenów zurbanizowanych miasta przed skutkami eksploatacji górniczej

Dodane przez Laura 

Źródło: adamrams.pl

dalsza modernizacja Szpitala Miejskiego i sieci przychodni, wdrażanie społecznych programów profilaktycznych, utworzenie Innowacyjnego Centrum Naukowo-Wdrożeniowego „KardioMed Silesia”.

Dodane przez Martyna

Źródło: mszulik.pl

Nie zaprzestaniemy starań o środki zewnętrzne na modernizację Ruin Teatru Victoria

Dodane przez Martyna

Źródło: frankiewicz.pl

Dawid Kostempski
Infrastruktura

 • Przeprowadzanie dalszych remontów dróg i rozpoczęcie budowy trasy północ-południe
 • Modernizacja infrastruktury tramwajowej

Dodane przez Joanna

Źródło: kostempski.pl

Wojciech Szczurek
Transport publiczny i gospodarka komunalna

 • Rozwój sieci trolejbusowa
 • Powiększanie parku autobusów zasilanych gazem;
 • Kontynuacja projektu „tramwajów wodnych”;
 • Wdrożenie automatycznego systemu sterowania ruchem na głównych ciągach komunikacyjnych;
 • Ograniczenie ruchu tranzytowego ciężkich pojazdów przez miasto;
 • Budowy parkingów wielopoziomowych;
 • Stworzenie warunków do rozwoju komunikacji zbiorowej, stosując rozwiązania preferujące w ruchu ulicznym pojazdy transportu publicznego;
 • Rozbudowę tras rowerowych tak, by utworzyły spójną sieć  pokrywającą miasto;
 • Wprowadzenie systemu dotacji dla mieszkańców podejmujących proekologiczne inwestycje.

Dodane przez Laura

Źródło: forsal.pl

Damian Bartyla
Fundusze unijne

 • Realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 na kwotę 1200 000 000 złotych
 • Realizacja programu rewitalizacji Bytomia poprzez środki uzyskane w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji
 • Przebudowa układu komunikacyjnego placu Wolskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
 • Budowa Bytomskiej Centralnej Trasy Północ-Południe
 • Aktywne wykorzystanie środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia konkurencyjności bytomian na regionalnym rynku pracy i spadku bezrobocia

Dodane przez Laura 

Źródło: www.damianbartyla.pl

Krzysztof Żuk
Przedsiębiorczość i rozwój

 • powiększenie specjalnej strefy ekonomicznej do 200 ha powierzchni
 • pozyskanie 30 nowych inwestorów
 • wspieranie inwestycji produkcyjnych
 • rozwój przemysłów kreatywnych
 • rozwój funkcji gospodarczych Portu Lotniczego Lublin

Dodane przez Laura

Źródło: prezydentzuk.pl

 • Wsparcie dla działań zmierzających do turystycznego i transportowego wykorzystanie rzeki Wisły oraz dróg wodnych E40 i E70,
 • wspólnie z partnerami promocję Szlaku Króla Jana III Sobieskiego,
 • dążenie do utworzenia turystycznego transportu wodnego wewnątrz województwa kujawsko-pomorskiego.

Dodane przez Laura 

Źródło: www.robertmalinowski.pl

Robert Malinowski
Karta Dużej Rodziny

 • kontynuować projekt,
 • poszerzać oferty ulg i zniżek,
 • podejmować rozmowy z podmiotami prywatnymi, by włączyć ich do akcji,

Dodane przez Laura 

Źródło: www.robertmalinowski.pl

Michał Zaleski
Miejsca pracy i bezpieczeństwo socjalne

 • Likwidację barier ograniczających przedsiębiorczość 
 • Przygotowanie kolejnych gruntów dla inwestorów
 • Współpraca z lokalnym biznesem i nauką
 • Stworzenie ośrodka konferencyjno-szkoleniowego
 • Rozwój Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy

Dodane przez: Laura

 

Źródło: michalzaleski.pl

Krzysztof Hildebrandt
Komfort życia

 • nowe miejsca pracy w Wejherowie poprzez wspieranie przedsiębiorczości, tworzenie dobrych warunków do rozwoju firm i inwestycje miejskie
 • rozwój sportu, budowa i remonty kolejnych obiektów sportowych oraz rozbudowa ścieżek rowerowych
 • kultura, rozrywka, zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i młodzieży
 • dalsza poprawa bezpieczeństwa

Dodane przez Joanna

Źródło: www.krzysztofhildebrandt.pl

"Jak uchwalona zostanie „mała” reprywatyzacja (projekt senatorski), będę namawiała do szukania sposobów, które rozwiążą problem dekretu Bieruta całościowo."

image

Konwencja Programowa Platformy Obywatelskiej RP, 10.09.2011 Warszawa

Źródło:

Michał Zaleski
Edukacja i opieka nad dziećmi

 • Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach
 • Lepsze wyposażenia szkół i przedszkoli
 • Zaoferowanie uczniom nowoczesnych pomocy szkolnych
 • Poszerzenie dostępności zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

Dodane przez Laura

Źródło: michalzaleski.pl

 • Budować place sportowe i place zabaw
 • Budować mieszkania socjalne

Dodane przez Martyna

Źródło: andrukiewicz.elk.pl

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Tabor w miarę możliwości finansowych będzie wymieniany do końca

Źródło:

Łukasz Komoniewski
Ramowe inwestycje

 •  budowa hali widowiskowo - sportowej 
 • budowa Parku Linearnego - stworzenie miejskiej plaży oraz nowych miejsc rekreacji i wypoczynku 
 • multimedialne zagospodarowanie podziemi będzińskich 
 • rewitalizacja bulwarów nad Czarną Przemszą 
 • uruchomienie nowoczesnej mediateki w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 

Dodane przez Laura

Źródło: www.komoniewski.pl

Rozpoczniemy proces inwestycyjny zmierzający do wybudowania nowej siedziby Szkoły Muzycznej, w której znajdzie się szkolna sala koncertowa

Dodane przez Martyna

Źródło: frankiewicz.pl

 • Szpital Miejski będzie stale unowocześniany
 • Zwiększenie miejsc w placówkach opieki długoterminowej
 • Zwiększymy zakres opieki medycznej w szkołach

Dodane przez Laura

Źródło: michalzaleski.pl

Zbigniew Podraza
Lepsze warunki dla najmłodszych

 • stworzenie nowego żłobka
 •  poprawę warunków w dąbrowskich przedszkolach 
 • dalsze termomodernizacje i generalne remonty szkół
 • nowych placów zabaw 
 • rozbudowy przyszkolnej i osiedlowej bazy sportowo-rekreacyjnej 
 • dotacji dla sportu dzieci i młodzieży

Dodane przez Laura 

Źródło: zbigniewpodraza.pl

 • Zintensyfikowanie działań wpływających na rozwój i dostępność ofert kulturalnych i artystycznych w Mieście

Dodane przez Joanna

Źródło: www.miroslawpoblocki.pl

Krzysztof Hildebrandt
Nowoczesna Szkoła

 • utrzymanie wysokiego poziomu nauczania uczniów w wejherowskich szkołach
 • rozwój oferty bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 
 • dalsza modernizacja budynków i wyposażanie w nowoczesny sprzęt m.in. komputerowy
 • kontynuacja modernizacji bazy sportowej przy szkołach (boiska, sale gimnastyczne)

Dodane przez Joanna

Źródło: www.krzysztofhildebrandt.pl

Wojciech Lubawski
Inwestycje drogowe

przebudowa ulicy Radomskiej. Wyjazd w kierunku Warszawy powinien być dwujezdniowy, aby ruch odbywał się sprawnie. Dwujezdniowe miałyby być też ulice: Zagnańska i Witosa.

Dodane przez Martyna

Źródło: www.radio.kielce.pl

 • Walka z bezrobociem, rozwój Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w granicach naszego miasta

Dodane przez Joanna

Źródło: kostempski.pl

 •  wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne,
 • wspieranie termomodernizacji budynków publicznych.

Dodane przez Joanna

Źródło: www.krosnocity.pl

Piotr Przytocki
Bezpieczeństwo

 • rozbudowa sieci monitoringu miejskiego we współpracy z Radami Dzielnic i Zarządami Osiedli oraz Policją i Strażą Miejską
 • rozszerzenie godzin pracy Straży Miejskiej i włączenie jej do współpracy z Komendą Miejską Policji w Krośnie

Dodane przez Joanna

Źródło: www.krosnocity.pl

Tomasz Andrukiewicz
Modernizacja miasta

 • Uczynić wszystko, by Via Baltica i Rail Baltica zostały wybudowane zgodnie z ustalonym i wywalczonym przez nas przebiegiem przez nasze miasto,
 • Modernizować ulice: Suwalską, Wojska Polskiego i inne,
 • Modernizować nasze szkoły i przedszkola,
 • Modernizować i zagospodarować tereny podwórek

Dodane przez Martyna

Źródło: andrukiewicz.elk.pl

Piotr Przytocki
Miasto dla ludzi i przedsiębiorców

 • rozwijanie centrów obsługi biznesu (BPO),
 • rozszerzanie działalności Krośnieńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (modernizacja i rozbudowa),
 • uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Lotników.

Dodane przez Joanna

Źródło: www.krosnocity.pl

Dawid Kostempski
Sport i rekreacja

 • Modernizacja stadionu miejskiego z uwzględnieniem funkcji żużla
 • Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej
 • Budowa kolejnych placów zabaw, boisk, ścieżek rowerowych i miejsc do rekreacji 

Dodane przez Joanna

Źródło: kostempski.pl

 
Hanna Zdanowska
Remont kamienic

Prezydent Zdanowska obiecała też, że po reelekcji powstanie w Łodzi 20 tys. nowych miejsc pracy.

Źródło: lodz.naszemiasto.pl

październik 2014

Zbigniew Burzyński
Najważniejsze obietnice wyborcze:

 • Rozwój gospodarczy nie tylko dzielnicy Sklęczki,
 • infrastruktura drogowa,
 • rewitalizacja Pałacu Saskiego, Urzędu Stanu Cywilnego i Placu Wolności, terenów pokolejowych,
 • budowa Skatepark’u, boisk osiedlowych, mieszkań dla młodych,
 • rozszerzenie Karty Dużej Rodziny 3+ 

Dodane przez Laura

Źródło: www.kutno.com.pl

wrzesień 2014

Wojciech Szczurek
Oświata i sport

 • Wprowadzenie e-dziennika do każdej szkoły;
 • Zwiększenie dostępność przedszkoli;
 • Wprowadzenie nowych zawodów z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy;
 • Rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia, Szkoły Podstawowej Nr 37 i budowę przedszkola;
 • Rozwój sieci klas integracyjnych;
 • Dzieci wszystkich szkół gdyńskich będą objęte nauką pływania;
 • Wsparcie modernizacji stadionu Floty, który stanie się obiektem ogólnodostępnym;
 • Lepsze warunki dla żeglarzy - rozbudowa Mariny

Dodane przez Laura

Źródło: forsal.pl

listopad 2010

Wojciech Lubawski
Przestrzeń miejska

W planach jest również rewitalizacja osiedli. Ma powstać więcej placów zabaw i przestrzeni do spacerów oraz miejsca parkingowe.

Dodane przez Martyna

Źródło: www.radio.kielce.pl

Mieczysław Kieca
Zadowolony pracownik i pracodawca

 • rozwój biznesu
 • nowe miejsca pracy
 • partnerstwo biznesowe
 • rozwój technologii Hi-Tech

Dodane przez Joanna

Źródło: www.kieca.pl

Krzysztof Hildebrandt
Aktywni mieszkańcy

 • realizacja Budżetu Obywatelskiego – Mieszkańcy decydują o wydatkach w swoim mieście
 • wspieranie kolejnych ciekawych inicjatyw organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i Mieszkańców
 • dalszy udział Mieszkańców w opracowywaniu miejskich strategii, planów i programów
 • spotkania z Mieszkańcami

Dodane przez Joanna

Źródło: www.krzysztofhildebrandt.pl

Krzysztof Hildebrandt
Nowe Inwestycje

 • budowa bezkolizyjnych węzłów drogowych łączących północną i południową część Wejherowa wraz z tunelami -  „Kwiatowa” i „Zryw”
 • budowa i remonty kolejnych dróg miejskich w każdej dzielnicy
 • kontynuacja Programu Rewitalizacji Wejherowa, m.in. modernizacji Parku Miejskiego
 • remonty oraz budowa nowych budynków komunalnych i socjalnych

Dodane przez Joanna

Źródło: www.krzysztofhildebrandt.pl

rozbudowa sieci komunikacyjnej i parkingów, budowa ronda Roosevelta-Piłsudskiego, przebudowa ul. Piłsudskiego, monitoring sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, modernizacja targowisk.

Dodane przez Martyna

Źródło: mszulik.pl

Mieczysław Kieca
Szczęśliwy mieszkaniec

 • atrakcyjna oferta mieszkaniowa,
 • estetyczna przestrzeń wokół
 • różnorodna oferta edukacyjna
 • kultura, sport i rekreacja dla każdego

Dodane przez Joanna

Źródło: www.kieca.pl

Jacek Karnowski
Obniżenie opłat

 • Niższe rachunki za ogrzewanie

Dodane przez JoannaŹródło: radiogdansk.pl

Piotr Przytocki
Edukacja i oświata

 • utrzymanie pozycji lidera na regionalnym rynku edukacyjnym i rozwinięcie programu “ucz się w Krośnie”,
 • rozszerzenie platformy internetowej w zarządzaniu oświatą,
 • wspieranie rozwoju dzieci w przedszkolach miejskich, m.in. poprzez zatrudnienie logopedów i innych specjalistów,
 • kontynuacja programów wspierających rozwój zainteresowań uczniów,
 • wprowadzenie dodatkowej 1 godz. języka angielskiego codziennie w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz wprowadzenie dla uczniów szkół technicznych (technika, szkoły zasadnicze) zajęć z branżowego języka angielskiego,
 • wprowadzenie „native speakera” z języka angielskiego w krośnieńskich szkołach.

Dodane przez Joanna

Źródło: www.krosnocity.pl

Mirosław Pobłocki
Promocja miasta

 • Promocja Tczewa wśród potencjalnych inwestorów, przygotowanie niezbędnych i stosownych warunków do realizacji i obsługi inwestycji na terenie Miasta, aby Tczew stawał się coraz bardziej konkurencyjnym ośrodkiem dla inwestorów, w stosunku do ofert innych miast. Wspieranie i pomoc lokalnej przedsiębiorczości

Dodane przez Joanna

Źródło: www.miroslawpoblocki.pl

budowa mieszkań komunalnych, uzbrajanie i udostępnianie gminnych terenów, wsparcie spółek komunalnych w budowie kolejnych, nowych mieszkań, kompleksowe remonty, termomodernizacja i wymiana kotłów grzewczych.

Dodane przez Martyna

Źródło: mszulik.pl

Mirosław Pobłocki
Infrastruktura

 • Rozbudowa niezbędnej infrastruktury drogowej, technicznej, komunikacyjnej, społecznej wpływającej na poprawę jakości życia Mieszkańców Tczewa
 • Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, wpływająca na zwiększenie ich dostępności dla wszystkich grup wiekowych Mieszkańców Tczewa

Dodane przez Joanna

Źródło: www.miroslawpoblocki.pl

Adam Rams
Komunikacja i transport

 • sukcesywna modernizacja i remonty dróg, chodników oraz miejsc postojowych we wszystkich dzielnicach miasta: ul. ks. Koziełka – II etap , Reymonta, Słowackiego, Szymanowskiego, Paderewskiego, Wolności, Piłsudczyków, Ziętka, al. Lipowa, Parkowa
 • modernizacja kolejnych skrzyżowań na drogach wojewódzkich i powiatowych (rondo Lignozy – Zwycięstwa, 1 Maja – Wilsona, 1 Maja – K. Wielkiego)
 • budowa zajezdni na osiedlu Szczygłowice
 • przebudowa zajezdni autobusowej „Foch”
 • budowa nowych dróg na osiedlu Cztery Pory Roku
 • kontynuacja komunalizacji dróg prywatnych
Dodane przez Laura 

Źródło: adamrams.pl

Piotr Przytocki
Sport i rekreacja

 • poszerzenie oferty rekreacyjnej poprzez atrakcyjne zagospodarowanie terenów nad Wisłokiem,
 • udoskonalanie org. i jakości szkolenia sportowego oraz kształcenia sportowego dzieci i młodzieży,
 • organizowanie zajęć sportowych z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem,
 • wspieranie działalności klubów sportowych wraz z systemem stypendiów dla sportowców,
 • zwiększenie wsparcia finansowego drużyn sportowych promujących Krosno.

Dodane przez Joanna

Źródło: www.krosnocity.pl

Tomasz Andrukiewicz
Miejsca pracy

Wspierać przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz inwestorów, budujących zakłady pracy

Dodane przez Martyna

Źródło: andrukiewicz.elk.pl

Zygmunt Frankiewicz
Strefy płatnego parkowania

 • wprowadzimy  zapowiadane strefy płatnego parkowania w ścisłym centrum Gliwic

Dodane przez Martyna

Źródło: frankiewicz.pl

Adam Rams
Atrakcyjność i konkurencyjność inwestycyjna miasta

 • budowa ronda i drogi dojazdowej do terenów objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną przy ul. Szpitalnej w celu ich uatrakcyjnienia dla inwestorów
 • przygotowanie oferty inwestycyjnej dla nieruchomości w rejonie zjazdu z autostrady A-1
 • aktywna polityka podatkowa stymulująca rozwój przedsiębiorczości

Dodane przez Laura 

Źródło: adamrams.pl

Krzysztof Chojniak
Przestrzeń publiczna

 • usuwanie zaniedbań urbanistycznych w przestrzeni publicznej
 • budowa nowej infrastruktury rekreacyjna-sportowej 
 • rewitalizacja parku im. J. Poniatowskiego i Belzackiego

Dodane przez Laura

Źródło: www.krzysztofchojniak.pl

Mirosław Pobłocki
Bezpieczeństwo

 • Bezpieczeństwo Mieszkańców i miasta priorytetem działań. Pomoc służbom, których celem jest ochrona życia, mienia i zdrowia Mieszkańców Tczewa

Dodane przez Joanna

Źródło: www.miroslawpoblocki.pl

 • Termomodernizacja 17 szkół w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Podpisanie układu zbiorowego dla pracowników bytomskiej edukacji
 • Wszystkie szkoły z nowoczesnymi boiskami wielofunkcyjnymi
 • Rozwój programu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów bytomskich szkół

Dodane przez Laura 

Źródło: www.damianbartyla.pl

Andrzej Dziuba
Transport i komunikacja

Planujemy wdrożenie systemu inteligentnego transportu, który usprawni komunikację w mieście, zwiększy bezpieczeństwo, a także da nam możliwość bezpośredniego sterowania ruchem. Jednocześnie wprowadzimy efektywne zarządzanie oświetleniem.Wdrożymy w Tychach Metropolitalny System Wypożyczalni Rowerów Publicznych, zadbamy o dalszą rozbudowę ścieżek i tras rowerowych, tak aby rower stawał się coraz bardziej popularnym środkiem transportu. Rozpoczniemy także rewitalizację nowych terenów zielonych, m.in. Parku Północnego, Południowego oraz Parku Łabędzi.

Dodane przez Martyna

Źródło: andrzejdziuba.pl

Andrzej Kotala
Najważniejsze obietnice wyborcze

I. Bezpieczny Chorzów – drugi etap rozbudowy miejskiego monitoringu

II. Inwestycje w Zespole Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich

III. Kolejne mieszkania komunalne

IV. Miejsca pracy, m.in. w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i Parku Biznesowym

V. Dokończenie przebudowy Rynku

VI. Obwodnica Chorzowa – etap budowlany

VII. Nowoczesny stadion dla Ruchu Chorzów

VIII. Pozyskanie 125 milionów złotych ze środków unijnych

IX. Chorzów przyjazny Seniorom – poszerzenie oferty programu „Chorzów 60+”

X. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym Basenu Miejskiego

XI. Więcej miejsc w żłobkach i przedszkolach

XII. Budowa ścieżek i parkingów rowerowych w latach 2014–2018

Dodane przez Laura 

Źródło: andrzejkotala.pl

Michał Zaleski
Starówka i zabytki

 • lepsze skomunikowanie Starówki z największymi dzielnicami Torunia powstaną pospieszne linie autobusowe do centrum prowadzące z czterech krańców miasta.
 • program rewitalizacji w innych częściach Torunia. W pierwszej kolejności skupimy się na Bydgoskim i Chełmińskim Przedmieściu

Dodane przez Laura

Źródło: michalzaleski.pl

Zygmunt Frankiewicz
Imprezy kulturalne

Będziemy jak do tej pory wspierać i dofinansowywać z budżetu miasta setki wydarzeń i imprez kulturalnych, na przykład Parkowe Lato, Uliczników, Festiwal Bachowski, Festiwal Gitarowy, Festiwal Organowy czy All Improvviso.

Dodane przez Martyna

Źródło: frankiewicz.pl

Dawid Kostempski
Mieszkania komunalne

 • Oddanie do użytku kolejnych  mieszkań komunalnych

Dodane przez Joanna

Źródło: kostempski.pl

Mirosław Pobłocki
Komunikacja z władzami i mieszkańcami

 • Aktywna współpraca z władzami Powiatu i Gminy, prowadząca do podnoszenia poziomu rozwoju Miasta i niwelowaniu bieżących trudności
 • Wzmacnianie więzi Mieszkańców z Miastem - budowanie poczucia tożsamości lokalnej

Źródło: www.miroslawpoblocki.pl

 • Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2015 roku powinno nastąpić rozstrzygnięcie przetargu na budowę tzw. etapu 3+3. Prace być może rozpoczną się w roku 2016.image

  Szefowa rządu wraz z prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz przejechała II linią metra na trasie Rondo Daszyńskiego – Dworzec Wileński/Fot. M. Śmiarowski

Źródło:

Damian Bartyla
Gospodarka Komunalna

 • Budowa nowych mieszkań socjalnych i komunalnych
 • Wprowadzenie kolejnych ułatwień dla młodych bytomian w dostępie do uzyskania mieszkania do remontu na koszt własny
 • Realizacja kolejnych etapów osiedla Zalesie w Miechowicach
 • Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
 • Budowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie bytomskiego składowiska odpadów
 • Budowa własnych ujęć wody i stopniowe uniezależnianie się od dostaw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S. A.
 • Przebudowa stawu południowego i zakończenie rewitalizacji Parku Miejskiego im. Franciszka Kachla oraz dalsza rewitalizacja parków w dzielnicach

Dodane przez Laura 

Źródło: www.damianbartyla.pl

 • Kontynuacja podnoszenia poziomu nakładów na oświatę i edukację, której celem jest dbałość o właściwy poziom nauczania dzieci i młodzieży i rozbudowa bazy dydaktycznej, zapewniający niezbędne warunki do rozwoju i nauki młodych Tczewian

Dodane przez Joanna

Źródło: www.miroslawpoblocki.pl

Małgorzata Mańka-Szulik
Nowe miejsca pracy, nowi inwestorzy

nowe miejsca pracy,kolejni inwestorzy, szczególnie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, rozwój innowacyjnych ośrodków badawczo-wdrożeniowych.

Dodane przez Martyna

Źródło: mszulik.pl

Rozbudowa Kieleckiego Parku Technologicznego i dalsze starania o powstanie lotniska w Obicach

Dodane przez Martyna

Źródło: www.radio.kielce.pl

Adam Rams
Edukacja

 • budowa Żłobka Miejskiego
 • rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 2
 • modernizacja placówek oświatowych
 • dbałość o ciągły wzrost poziomu nauczania i różnorodność zajęć pozalekcyjnych
 • dbałość o stabilne warunki pracy i podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej

Dodane przez Laura

Źródło: adamrams.pl

Łukasz Komoniewski
Bezpieczeństwo

 • dalsza rozbudowa systemu monitoringu
 • modernizacja ulicznego oświetlenia 

Dodane przez Laura 

Źródło: file:///C:/Users/U%C5%BCytkownik/Downloads/ulotka_pdf.pdf

Krzysztof Żuk
Inwestycje

Przebudowa ulic:

 • Al. Racławickich
 • Lipowej
 • Sowińskiego
 • Poniatowskiego
 • Głównej
 • Bohaterów Monte Cassino

Rewitalizacja Śródmieścia:

 • rewitalizacja podzamcza i błoni pod Zamkiem
 • budowa hali targowej i targowiska na handel koszykowy
 • budowa dworca Metropolitarnego wraz z infrastrukturą i obszarem przyległym
 • utworzenie funduszu na rewitalizacje kamienic objętych parkiem kulturowym

Dodane przez Laura

Źródło: prezydentzuk.pl

Krzysztof Hildebrandt
Fundusze europejskie

 • doświadczenie i profesjonalizm  w zdobywaniu funduszy unijnych - ponad 50 mln zł dotychczas pozyskanych dotacji z UE w Wejherowie
 • nowe projekty inwestycyjne, edukacyjne i społeczne dla Mieszkańców, np. zagospodarowanie tzw. „starego basenu” przy ul. Kalwaryjskiej
 • realizacja projektów we współpracami z samorządami Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta
 • wspieranie modernizacji Szybkiej Kolei Miejskiej i rozbudowy na odcinku do Wejherowa 

Dodane przez Joanna

Źródło: www.krzysztofhildebrandt.pl

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Modernizacja ulic Marsa i Żołnierskiej - 102 mln zł

Źródło:

Mirosław Pobłocki
Fundusze europejskie

 • Aktywne pozyskiwanie środków unijnych z przeznaczeniem na rozwój Miasta

Dodane przez Joanna

Źródło: www.miroslawpoblocki.pl

Zygmunt Frankiewicz
Inwestycja w komunikację

Będziemy starali się o dofinansowanie z pieniędzy zewnętrznych budowy połączenia ul. Tarnogórskiej z Placem Piastów tunelem pod torami kolejowymi

Dodane przez Martyna

Źródło: frankiewicz.pl

Dawid Kostempski
Kultura i usługi publiczne

 • Dokończenie modernizacji „Dwóch Wież” oraz utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego
 • Wzbogacenie oferty kulturalnej
 • Pozyskanie środków europejskich na rewitalizację Lipin, Chropaczowa i Centrum, utworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej w ścisłym centrum miasta (rynek)
 • Udostępnianie nowoczesnych usług publicznych

Dodane przez Joanna

Źródło: kostempski.pl

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.