facebook tweeter youtube

Kandydaci w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9
>
Imię
Co wiemy o kandydatce/kandydacie?
Źródła
Paulina Nowak Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS7 (Poznań)4Pochodzi ze Słupcy. Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,... Więcej... stypendystka Uniwersytetu w Bremie. Pracuje w sektorze organizacji pozarządowych. Członek partii Razem; współzałożycielka struktur w Wielkopolsce. Kandydowała w wyborach do Sejmu RP w 2015 r. oraz do sejmiku wielkopolskiego w 2018 r.www.lewica.eu www.wnp.pl www.portalsamorzadowy.pl Kwestionariusz niewypełniony
Tadeusz Nowak Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni3 (Olsztyn)7Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych... Więcej... UW). Żołnierz zawodowy z 30-letnim stażem. Działacz społeczny; organizator m.in. debat pt. "Kryzys emigracyjny w Europie" i "Szkoująca rewolucja w szkołach". Nauczyciel akademicki, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Członek Partii Zieloni.fakty.interia.pl koalicjaeuropejska.pl Kwestionariusz wypełniony
Jolanta Maria Nowicka Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'156 (Łódź)6  Kwestionariusz niewypełniony
Wanda Nowicka Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia2 (Bydgoszcz)1Ukończyła filologię klasyczną na UW, do 1993 r. pracowała jako nauczycielka łaciny i... Więcej... angielskiego w stołecznych liceach ogólnokształcących. W l. 90. członkini Rady Programowej Ośka, Rady Polskiego Komitetu Organizacji Pozarządowych – Pekin 1995 r., Gender Advisory Panel przy WHO. Współzałożycielka Stowarzyszenia na Rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo. W l. 1999-2011 była koordynatorką sieci organizacji ASTRA. Przez 20 lat związana z Federacją na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Autorka publikacji dotyczących praw kobiet i zdrowia reprodukcyjnego. Prowadziła zajęcia z Gender Mainstreamingu w IBL PAN. W l. 1980-1989 działała w NSZZ „Solidarność”. W l. 1998-2002 radna Sejmiku Woj. Mazowieckiego. Kilkakrotnie bez powodzenia kandydowała do Parlamentu: w 1991 r., i w 2001 r. do Sejmu, w 1997 r. i w 2005 r. do Senatu. W l. 2011-2015 posłanka i wicemarszałkini Sejmu.wiadomosci.gazeta.pl www.euractiv.pl bydgoszcz.wyborcza.pl Kwestionariusz wypełniony
Anna Noworyta Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia10 (Kraków)4Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna. W l.... Więcej... 2003-2011 referent w Urzędzie miasta Trzebinia. W l. 2008-2016 prowadziła własną firmę marketingową Puzzle Media. Od 2007 r. trener i skarbnik w Tenisowym Klubie Sportowym „Opoka”. Od czerwca 2012 r. pracownik biurowy w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie. Zaangażowana społecznie: prezes Stowarzyszenia NoWa perspektywa, wolontariuszka medyczna w Hospicjum w Jaworznie (od 2017 r.) i Muzeum Auschwitz (od 2019 r.). Od lutego 2018 r. działa na rzecz Instytut Myśli Demokratycznej.www.nowy-sacz.info wiosnabiedronia.pl www.facebook.com Kwestionariusz niewypełniony
Ewelina Magdalena Nycz Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'159 (Rzeszów)6  Kwestionariusz niewypełniony
Mirosława Nykiel Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni11 (Katowice)3Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Europejskiej w Warszawie, Francuskiego... Więcej... Instytutu Zarządzania. W przeszłości związana z NSZZ „Solidarność” i AWS. W l. 1984-1990 nauczycielka języka polskiego. Dyrektorka ośrodków kultury w Zatorze oraz w Miedźnej. W l. 1975-1984 pracowała w RSW „Prasa, Książka, Ruch”, potem zasiadała na stanowiskach kierowniczych w Ruch SA, w l. 2000-2002 prezes zarządu spółki. Właścicielka i prezes EBC (2003-2005). Pomysłodawczyni i współorganizatorka Akademii Przedsiębiorczości i Sukcesu oraz Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia, honorowa prezes Beskidzkiej Inicjatywy Lokalnej. Członek PO od 2001 r. Senator w l. 2005-2007 (VI kadencja). Posłanka od 2007 r. (VI-VIII kadencja), zasiadała w komisjach: gospodarki (dwukrotnie) oraz ds. Unii Europejskiej (dwukrotnie). Obecnie pracuje w komisji gospodarki i rozwoju (wiceprzewodnicząca) oraz ds. energii i skarbu państwa.www.rp.pl mamprawowiedziec.pl Kwestionariusz niewypełniony
Sabina Obwiosło-Budzyń Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia11 (Katowice)2Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W l.... Więcej... 2005-2014 zatrudniona w Bombardier Transportation najpierw jako specjalista, a później jako dyrektor ds. jakości. Od 2014 r. prowadzi własne przedsiębiorstwo budowlane ANBUD. Od 2018 r. prokurent w P.B. Anbud Sp. z o.o.dziennikzachodni.pl pl.linkedin.com Kwestionariusz niewypełniony
Iwona Ochocka Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia1 (Gdańsk)7Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych na... Więcej... kierunkach: wiedza o kulturze, akademia coachingu, psychologia pozytywna. Nauczycielka dyplomowana, polonistka z 15-letnim stażem pracy w szkole publicznej. Obecnie prowadzi prywatną szkołę podstawową. Menedżer projektów unijnych w dziedzinie oświaty.www.pap.pl Kwestionariusz wypełniony
Janina Ochojska-Okońska Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni12 (Wrocław)1Ukończyła studia na kierunku astronomia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.... Więcej... Pracowała naukowo w Pracowni Astrofizyki PAN. W l. 1975-1980 związana z Duszpasterstwem Akademickim w Toruniu, w 1980 r. wstąpiła do NSZZ "Solidarność". W l. 1984-1989. wolontariuszka francuskiej organizacji humanitarnej Equi Libre. Założycielka i szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, którą kieruje od początku jej istnienia. Odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2019 r. została wybrana do Parlamentu Europejskiego.www.rp.pl www.pah.org.pl www.encysol.pl Kwestionariusz wypełniony
Katarzyna Odrowska Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia12 (Wrocław)8Z wykształcenia pedagożka, z zawodu kolejarka, działaczka organizacji pozarządowych.... Więcej... Aktywistka, inicjatorka licznych działań społecznych, kulturalnych, prawno-człowieczych, działająca na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu i społecznemu. Pomysłodawczyni i twórczyni projektów kulturalnych i społecznych m.in. Pociągi Pełne Kultury czy Pociąg do Kultury. Zaangażowana w ożywianie dworców kolejowych - twórczyni Galerii na legnickim dworcu – „Stacja Kultura” czy Wieży Ciśnień.wroclaw.wyborcza.pl www.facebook.com Kwestionariusz wypełniony
Edyta Renata Ogonowska Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni2 (Bydgoszcz)8Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy. Od 1983r. nauczyciel w szkołach... Więcej... podstawowych. Radna Rady Miejskiej Grudziądza. Członek Komisji: Rewizyjnej, Edukacji, Kultury, Turystyki i Promocji, Zdrowia oraz Spraw Społecznych i Rodziny. Członek ZHP i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.www.euractiv.pl bip.grudziadz.pl Kwestionariusz niewypełniony
Alina Ojdana Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'153 (Olsztyn)8  Kwestionariusz niewypełniony
Jan Olbrycht Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni11 (Katowice)4Doktor socjologii. W l. 80 i 90. nauczyciel akademicki. W l. 90 burmistrz Cieszyna w l. 1998-2002... Więcej... marszałek województwa śląskiego i inicjator Konwentu Marszałków. Od 2004 r. poseł do Parlamentu Europejskiego. Członek delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i komisji budżetowej. Jest koordynatorem Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w komisji budżetowej. Współsprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. wieloletnich ram finansowych 2021-2027 (przyszły budżet UE). Członek komisji ds. rozwoju regionalnego, współprzewodniczący grupy roboczej EPL ds. dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego oraz przewodniczący Intergrupy URBAN poświęconej polityce miejskiej. W 2019 r. został ponownie wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego.janolbrycht.pl www.rp.pl www.europarl.europa.eu Kwestionariusz wypełniony
Tomasz Oleksak Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia9 (Rzeszów)3Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach, magister politologii. Działacz sportowy,... Więcej... samorządowy i społeczny. Były zawodnik klubów siatkówki, mi.in. CWKS Resovia. Wiceprezes drużyny siatkarskiej Orkana Nisko. Współzałożyciel stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Nisko. Pełnił funkcję radnego Niska przez trzy kadencje.rzeszow.wyborcza.pl www.wnp.pl Kwestionariusz wypełniony
Dorota Zofia Olko Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS5 (Warszawa)1Pochodzi z Siedlec. Absolwentka socjologii i dziennikarstwa. Doktorantka w Instytucie Socjologii... Więcej... UW. Studiowała też na Uniwersytecie Karola III w Madrycie i Uniwersytecie Mediolańskim. Pracowała jako animatorka społeczna oraz tańczyła w siedleckim zespole Caro Dance. Członek partii Razem; rzeczniczka prasowa i członek zarządu okręgu warszawskiego.www.lewica.eu Kwestionariusz wypełniony
Małgorzata Olkowska Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia3 (Olsztyn)5 poranny.pl Kwestionariusz niewypełniony
Małgorzata Olszewska Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'1512 (Wrocław)7  Kwestionariusz niewypełniony
Mariola Aneta Olszewska Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'154 (Warszawa)6  Kwestionariusz niewypełniony
Łukasz Patryk Olszewski Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia13 (Gorzów Wielkopolski)8Inżynier drogowy. Koordynator Wiosny w terenie Wałeckim.www.tokfm.pl www.polsatnews.pl Kwestionariusz niewypełniony
Marek Opioła Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość5 (Warszawa)10Ukończył politologię na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz studia podyplomowe z... Więcej... bezpieczeństwa narodowego. W l. 1997-2002 pracował jako referent w jednostce wojskowej, w l. 2002-2005 był inspektorem w biurze prezydium PiS. Od 2005 r. członek PiS, od 2003 r. sekretarz komitetu politycznego PiS, od 2007 r. prezes zarządu okręgu płocko-ciechanowskiego. Poseł od 2005 r. (V-VIII kadencja), od 2005 r. pracuje w komisji obrony narodowej (był jej wiceprzewodniczącym), od 2006 r. w komisji ds. służb specjalnych (od 2015 r. jest jej przewodniczącym), obecnie jest również wiceprzewodniczącym komisji regulaminowej i spraw poselskich.www.tvn24.pl mamprawowiedziec.pl Kwestionariusz niewypełniony
Piotr Ordecki Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'158 (Lublin)9 kurierlubelski.pl Kwestionariusz niewypełniony
Jan Orkisz Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS10 (Kraków)1Absolwent Wydziału Maszyn Górniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Samorządowiec: w... Więcej... l. 1994–1998 radny Olkusza i zastępca burmistrza miasta i gminy Olkusz. W 1998 r. został radnym powiatu olkuskiego, do 2001 pełnił funkcję wicestarosty. Poseł IV kadencji.kurier.pap.pl Kwestionariusz wypełniony
Włodzimierz Osadczy Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy8 (Lublin)3Profesor KUL. W l. 2006-2009 pełnił funkcję kanclerza Europejskiego Kolegium Polskich i... Więcej... Ukraińskich Uniwersytetów (obecnie pod nazwą Centrum Europy Wschodniej UMCS). Członek Komisji Europy Wschodniej Polskiej Akademii Umiejętności. Członek zarządu wojewódzkiego Stowarzyszenia "Polska-Wschód", prezes Stowarzyszenia Polska-Armenia (oddział w Lublinie). W 2016 r. powołany na stanowisko pełnomocnika wojewody lubelskiego ds. współpracy z Ukrainą. W wyborach samorządowych w 2018 r. kandydował do sejmiku województwa lubelskiego.dorzeczy.pl roztocze.net www.portalsamorzadowy.pl Kwestionariusz niewypełniony
Barbara Katarzyna Ożóg Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS9 (Rzeszów)5Stolarz meblowy. W 2018 r. bez powodzenia kandydowała do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.www.lewica.eu www.wnp.pl Kwestionariusz niewypełniony
Andrzej Stefan Paciej Koalicyjny Komitet Wyborczy Polexit - Koalicja10 (Kraków)2W l. 1980-85 członek Klubu Inteligencji Katolickiej. Działacz podziemia solidarnościowego. Od... Więcej... 2000 r. organizator Wszechnicy Myśli Prawicowej w Nowym Sączu. Członek UPR od 1996 r; od 2000 r. prezes oddziału nowosądeckiego UPR; od 2011 r. prezes oddziału nowosądeckiego KNP. Wielokrotny kandydat w wyborach krajowych, m.in. wyborach do Sejmu RP w 2005 r. (KW Platforma Janusza Korwin Mikke) i 2015 r. (KW Kongres Nowej Prawicy) do Sejmu RP.www.wnp.pl www.nowytarg.pl sadeczanin.info Kwestionariusz niewypełniony
Hubert Piotr Pacioch Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS9 (Rzeszów)6W 2018 r. kandydował do Sejmiku Województwa Podkarpackiego z ramienia partii Razem. Pracuje w... Więcej... sklepie.www.wnp.pl Kwestionariusz niewypełniony
Irena Paczkowska Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'152 (Bydgoszcz)7  Kwestionariusz niewypełniony
Witold Pahl Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni13 (Gorzów Wielkopolski)4Ukończył prawo na UAM w Poznaniu. W l. 1985-1988 kurator sądowy, do 1991 r. asesor w sądzie... Więcej... wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Był właścicielem biura handlowo-prawnego, do objęcia mandatu w 2007 r. pracował jako radca prawny. W l. 2006-2007 radny miasta Gorzów Wielkopolski. W l. 2007-2008 zasiadał w radzie nadzorczej spółki ZAK Serwis. W PO od 2003 r., jest wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Lubuskiego. Poseł VI i VII kad. Od 2007 r. pracuje w komisjach: sprawiedliwości i praw człowieka; ustawodawczej, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Brał udział w pracach komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaw z nimi związanych. Od 2012 jest przewodniczącym komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach. Był członkiem komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Od 2015 r. sędzia Trybunału Stanu. W l. 2016-2018 wiceprezydent Warszawy.www.gazetaprawna.pl Kwestionariusz niewypełniony
Tomasz Jacek Palij Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'1513 (Gorzów Wielkopolski)7  Kwestionariusz niewypełniony
Dominik Franciszek Palka Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski11 (Katowice)4Absolwent prawa na UŚ oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych na UKE. Prowadzi... Więcej... działalność w zakresie porad prawnych; zajmuje się obsługą prawną spółek oraz jednostek samorządu terytorialnego. Członek komisji rewizyjnej w Stowarzyszeniu MDPM w l. 2014 - 2017, od 2017 r. członek rady nadzorczej; wspólnik w C.S.J. sp. z o.o. od 2018 r; wspólnik w Kancelarii Podatkowo-Rachunkowej "Parkitny" sp. z o.o. od 2018 r.www.wnp.pl www.biznesfinder.pl www.produkty.lex.pl Kwestionariusz niewypełniony
Marta Pamięta Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy4 (Warszawa)7Absolwentka politologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. W 2018r. została... Więcej... radną w gminie Stare Babice. Kwestionariusz niewypełniony
Teresa Pamuła Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość9 (Rzeszów)7Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, dyrektor Podkarpackiego oddziału Agencji... Więcej... Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.rzeszow.tvp.pl sejmik.podkarpackie.pl Kwestionariusz niewypełniony
Marta Panak Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS6 (Łódź)5Nauczycielka historii. Urzędniczka. Członek partii Razem; członek okręgu skierniewickiego. W... Więcej... 2018 r. kandydowała do sejmiku łódzkiego.www.lewica.eu www.portalsamorzadowy.pl Kwestionariusz niewypełniony
Mikołaj Jakub Pancewicz Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia7 (Poznań)4Absolwent Politechniki Poznańskiej (zarządzanie i inżyniera produkcji) i Akademii Ekonomicznej... Więcej... im. Oskara Langego we Wrocławiu (zarządzanie przedsiębiorstwem). Pracuje jako manager IT w międzynarodowej korporacji. Na początku l. 90. działał w Federacji Zielonych. W l. 2008-2015 koordynował pracami kaliskiego klubu Krytyki Politycznej. Współzałożyciel Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej.mamprawowiedziec.pl www.goldenline.pl Kwestionariusz wypełniony
Katarzyna Petronela Paprocka Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia13 (Gorzów Wielkopolski)5Ekonomistka, absolwentka Politechniki Koszalińskiej. Prezes i założycielka spółdzielni... Więcej... socjalnej. Od 2015 r. aktywistka KOD, w l. 2017-2019 członkini Zarządu Wojewódzkiego (zachodniopomorskie). Od 2018 r. działaczka Instytutu Myśli Demokratycznej, od 2019 r. koordynatorka okręgu koszalińskiego w Wiośnie Roberta Biedronia.www.tokfm.pl wiosnabiedronia.pl Kwestionariusz niewypełniony
Błażej Łukasz Parda Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'157 (Poznań)2Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Lektor radiowo-telewizyjny. Przedsiębiorca. W... Więcej... 2014 r. bez powodzenia kandydował w wyborach na prezydenta Piły, radny Piły (2014-2015). Nie należy do partii politycznej. W 2018 r. w wyborach samorządowych bez powodzenia ubiegał się fotel prezydenta Piły. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), zasiada w komisji finansów publicznych oraz komisji gospodarki i rozwoju.mamprawowiedziec.pl Kwestionariusz niewypełniony
Urszula Pasławska Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni3 (Olsztyn)2Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła... Więcej... studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Działaczka samorządowa: wicemarszałek woj. warmińsko-mazurskiego (2006-2012), radna sejmiku woj. warmińsko-mazurskiego (2010-2015). Wiceminister w Ministerstwie Skarbu (2012-2014). Członkini PSL, od 2012 r. wiceprezes naczelnego komitetu wykonawczego PSL. Pełni również funkcję członka rady naczelnej PSL. Posłanka od 2015 r. (VII-VIII kad., w Sejmie VII kadencji zajęła miejsce Zbigniewa Włodkowskiego), członkini komisji: kultury i środków przekazu oraz ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa (wiceprzewodnicząca).www.rp.pl Kwestionariusz wypełniony
Michał Wiktor Paśnicki Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'156 (Łódź)10  Kwestionariusz niewypełniony
Agata Bożena Pater Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'155 (Warszawa)3Radca prawny, członek zarządu Stowarzyszenia Kukiz’15 (oddział w Radomiu). W 2018 r. bez... Więcej... powodzenia kandydowała do Sejmiku Województwa Mazowieckiego.www.moja-ostroleka.pl Kwestionariusz niewypełniony
Barnaba Bogusz Pawełczak Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski1 (Gdańsk)5Absolwent Politechniki Gdańskiej. gdzie też obecnie pracuje. W 2017 r. zatrudniony w firmie... Więcej... informatycznej SOMN, obecnie w Gemalt. Współwłaściciel EPB Brokering sp. z o.o. od 2015; prezes fundacji Weeurocitizens od 2015 r. Należał do PO w l. 2009-2012; od 2014 r. działacz Demokracji Bezpośredniej.www.facebook.com www.produkty.lex.pl Kwestionariusz niewypełniony
Jacek Adam Pawlikowski Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy11 (Katowice)8  Kwestionariusz niewypełniony
Monika Pawłowska Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia8 (Lublin)2Była wiceprzewodnicząca Forum Równych Szans i Praw Kobiet województwa lubelskiego. Była... Więcej... pracownik Kancelarii Sejmu RP. Członek partii Wiosna; członek biura krajowego.twitter.com wiosnabiedronia.pl Kwestionariusz niewypełniony
Rafał Piotr Pazio Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy4 (Warszawa)3Nauczyciel, dziennikarz. Od 2008 r. sekretarz w Zarządzie Wspólnoty Samorządowej Powiatu... Więcej... Wołomińskiego. Na przełomie 2010 i 2011r. wicestarosta powiatu wołomińskiego. Autor wydawnictwa „Najwyższy CZAS!” i Biblioteki Wolności.www.wnp.pl Kwestionariusz niewypełniony
Bartłomiej Artur Pejo Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy8 (Lublin)2Absolwent SGSP w Warszawie i Politechniki Warszawskiej, manager. Prezes stowarzyszenia Świdnicki... Więcej... Klub Motocyklowy Usarz. Członek Komisji Partnerstwa i Dialogu Związku Miast Polskich. Założyciel i prezes świdnickich struktur Kongresu Nowej Prawicy Janusza Korwin – Mikke. Obecnie członek partii Wolność; członek zarządu krajowego oraz rady krajowej partii.kurierlubelski.pl wolnosc.pl wmeritum.pl Kwestionariusz niewypełniony
Filip Tadeusz Pelc Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia4 (Warszawa)7Absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2014 r. radny Dzielnicy Białołęka,... Więcej... jest wiceprzewodniczącym rady dzielnicy. Współwydawca gazety Nasza Choszczówka, wiceprezes stowarzyszenia Nasza Choszczówka, członek Stowarzyszenia Inicjatywa Wolna Białoruś.www.facebook.com www.bialoleka.waw.pl Kwestionariusz wypełniony
Jakub Pera Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'157 (Poznań)9  Kwestionariusz niewypełniony
Anna Piasecka Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia5 (Warszawa)7 twitter.com Kwestionariusz wypełniony
Andżelika Ewa Piątkowska Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'151 (Gdańsk)7  Kwestionariusz niewypełniony
Bolesław Piecha Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość11 (Katowice)4Lekarz, poseł IV, V i VI kadencji, w l. 1994-1998 radny miasta Rybnik, w l. 2005-2007 sekretarz... Więcej... stanu w Ministerstwie Zdrowia, senator VIII kadencji, członek PiS.www.tvn24.pl Kwestionariusz niewypełniony
Paulina Piechna-Więckiewicz Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia5 (Warszawa)1Działaczka partyjna i samorządowa: od 2006 do 2018 r. radna Rady m.st. Warszawy, od 2011 do 2016... Więcej... r. wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Do 2018 r. członkini zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Polska. Była przewodnicząca Stowarzyszenia Federacja Młodych Socjaldemokratów. Przewodnicząca Stowarzyszenia Wygra Warszawa. Skarbnik Fundacji Wolontariat Wolności. Obecnie członek partii Wiosna; koordynator regionu Polski Północno-Wschodniej.wiadomosci.gazeta.pl www.euractiv.pl echodnia.eu radioradom.pl wiosnabiedronia.pl Kwestionariusz wypełniony
Szymon Eliasz Pietrasiewicz Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia8 (Lublin)5 twitter.com Kwestionariusz niewypełniony
Marcin Jakub Pietrosiński Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski8 (Lublin)7Absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów podyplomowych z zarządzania i... Więcej... finansów. Ukończył aplikację adwokacką. Prowadził własną działalność gospodarczą. Pracował w urzędzie pracy przy programach finansowanych z funduszy europejskich. Należy do Kukiz'15 i Stowarzyszenia KoLiber. W wyborach samorządowych 2018 r. ubiegał się o mandat radnego Rady Miasta Lublina.mamprawowiedziec.pl Kwestionariusz wypełniony
Anna Pietrzak Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni1 (Gdańsk)8 www.euractiv.pl www.wnp.pl Kwestionariusz niewypełniony
Michał Damian Pietrzak Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia6 (Łódź)9 twitter.com Kwestionariusz niewypełniony
Marek Pijanowski Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia2 (Bydgoszcz)4 twitter.com Kwestionariusz niewypełniony
Jarosław Stanisław Pilc Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia12 (Wrocław)7Absolwent politologii i europeistyki, obecnie doktorant w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie... Więcej... Opolskim. Ukończył też studia w zakresie nauki o polityce w warszawskim Collegium Civitas. Od 15 lat związany zawodowo z samorządem lokalnym: w starostwie nyskim zajmował się pozyskiwaniem funduszy europejskich, realizacją projektów oraz rozwojem gospodarczym; pracował w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki jako specjalista ds. planowania strategicznego, polityki regionalnej oraz wdrażania regionalnej strategii innowacji województwa opolskiego. Był wykładowcą w zakresie przedsiębiorczości oraz funduszy strukturalnych, współpracował z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Obecnie zatrudniony w Parku Naukowo - Technologicznym w Opolu. Prowadzi również własną działalność gospodarczą. Jako przedstawiciel Parlamentu Europejskiego brał udział w misji obserwacyjnej podczas wyborów prezydenckich na Ukrainie.wroclaw.wyborcza.pl www.facebook.com Kwestionariusz niewypełniony
Piotr Pilch Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość9 (Rzeszów)4Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (geografia) oraz studiów podyplomowych z... Więcej... zakresu zarządzania oświatą oraz edukacji dla bezpieczeństwa. W l. 2007-16 pracownik, następnie dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. W l. 2017-18 wicewojewoda podkarpacki. Radny Sejmiku Wojeództwa Podkarpackiego VI kadencji (2018-23), od listopada 2018 r. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.www.tvn24.pl www.bip.podkarpackie.pl www.bip.podkarpackie.pl rzeszow.onet.pl Kwestionariusz niewypełniony
Marian Piłka Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'155 (Warszawa)2Ukończył studia na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, a także studia podyplomowe z zakresu... Więcej... geopolityki i międzynarodowych stosunków gospodarczych na Uniwersytecie Georgetown. Od połowy lat 70. angażował się w działalność opozycyjną. Działał w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Był członkiem Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu. W stanie wojennym został internowany. Był posłem I, IV i V kadencji Sejmu. Dwukrotnie startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego (w latach 2009 i 2014). Publikuje w „Naszym Dzienniku”, „Niedzieli” oraz „Gościu Niedzielnym”. Wiceprezes Prawicy Rzeczpospolitej. Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego V kadencji (2014-2018)www.moja-ostroleka.pl Kwestionariusz niewypełniony
Jerzy Wojciech Piórowicz Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS5 (Warszawa)4Magister administracji służby zdrowia. Członek partii Razem; koordynator koła w Płocku.www.lewica.eu Kwestionariusz niewypełniony
Monika Beata Piskorz Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy4 (Warszawa)6  Kwestionariusz niewypełniony
Arkadiusz Andrzej Piszczek Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy13 (Gorzów Wielkopolski)8Pracuje jako strażnik leśny w Nadleśnictwie Gubin. W wyborach samorządowych w 2018 r. bez... Więcej... powodzenia kandydował na radnego Sejmiku Województwa Lubuskiegoruchnarodowy.net www.wnp.pl Kwestionariusz niewypełniony
Jolanta Anna Piwcewicz Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS12 (Wrocław)3Działaczka samorządowa; była wójt Podgórzyna, przewodnicząca Związku Gmin Karkonoskich.nto.pl Kwestionariusz niewypełniony
Marek Plura Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni11 (Katowice)5Absolwent Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w... Więcej... Krakowie. Pracownik socjalny, pedagog. Działacz Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej oraz Związku Górnośląskiego. W l. 1997-2007 prezes Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Akcent. W l. 2007-2014 poseł na Sejm RP (przewodniczący Podkomisji ds. Osób Niepełnosprawnych). Od 2014 roku poseł Parlamentu Europejskiego. W PE pracuje m.in. w komisji zatrudnienia i spraw socjalnych. Odznaczony Orderem Uśmiechu.plura.pl katowice.wyborcza.pl Kwestionariusz niewypełniony
Monika Stanisława Płatek Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia4 (Warszawa)3Prawniczka, pracownica naukowa w Instytucie Prawa Karnego UW (prof. dr hab.). Ekspertka i... Więcej... konsultantka organizacji międzynarodowych i krajowych, m.in. OBWE, Open Society Institute – New York (OSI), członkini międzynarodowej rady programowej „Journal of Law and Society”. Była prezeska Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej.fakty.interia.pl Kwestionariusz wypełniony
Sławomir Płatos Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS5 (Warszawa)10W wyborach samorządowych 2018 r. kandydował do sejmiku mazowieckiego z list partii Razem.www.portalsamorzadowy.pl Kwestionariusz niewypełniony
Wiesława Bożenna Płońska Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'153 (Olsztyn)6  Kwestionariusz niewypełniony
Elżbieta Anna Polak Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni13 (Gorzów Wielkopolski)3Pochodzi z Małomic. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego,... Więcej... ukończyła studia podyplomowe z zarządzania podmiotami gospodarczymi. Marszałek województwa lubuskiego od 2010 r.www.gazetaprawna.pl Kwestionariusz niewypełniony
Paweł Mieczysław Połanecki Komitet Wyborczy Jedność Narodu5 (Warszawa)2Przedsiębiorca: właściciel "Mocart" (później "Prointech") w l. 2002-2006; członek rady... Więcej... nadzorczej Spółdzielni Rzemieślniczej "Wielobranżowej" w Grodzisku Mazowieckim w l. 2003-2008; wspólnik w firmie "Pako Poznań" sp. z o.o. od 2006 r.; wspólnik w firmie "Pako-Clim" sp. z o.o. od 2006 r. W 2018 r. kandydował do sejmiku mazowieckiego z list KWW Jedność Narodu - Wspólnota.jednoscnarodu.org.pl www.portalsamorzadowy.pl www.produkty.lex.pl www.newsweek.pl Kwestionariusz niewypełniony
Zofia Małgorzata Pomirska Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'151 (Gdańsk)5  Kwestionariusz niewypełniony
Karolina Agnieszka Pomorska Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'155 (Warszawa)9 www.moja-ostroleka.pl Kwestionariusz niewypełniony
Przemysław Popielec Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski8 (Lublin)10Dziennikarza, absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Kwestionariusz wypełniony
Robert Popkowski Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość7 (Poznań)8Od 1994 r. właściciel firmy Cloon - producenta wyrobów z kamienia naturalnego. W l. 2003-2008... Więcej... członek zarzadu Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej. Przewodniczący zarządu regionu partii Solidarna Polska. Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.www.tvp.info www.produkty.lex.pl www.przegladkoninski.pl www.umww.pl Kwestionariusz niewypełniony
Dagmara Ewa Poplicha Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy12 (Wrocław)3Lekarz medycyny (specjalizacja z chorób wewnętrznych). Pracuje w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu.... Więcej... Członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Opolu.placowki.mp.pl rejestr.nil.org.pl Kwestionariusz niewypełniony
Magdalena Popowska Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni1 (Gdańsk)7Doktor nauk ekonomicznych, pracownica naukowo-dydaktyczna na wydziale Zarządzania i Ekonomii... Więcej... Politechniki Gdańskiej. W l. 2008-2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. Międzynarodowych i Kontaktów z Otoczeniem, aktualnie jest Pełnomocnikiem Dziekana ds. międzynarodowych. W 2018 r. kandydowała na radnego do sejmiku wojewódzkiego.fakty.interia.pl Kwestionariusz wypełniony
Tomasz Piotr Poręba Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość9 (Rzeszów)1Historyk, politolog, absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Na początku kariery zawodowej... Więcej... pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Był asystentem prezesa IPN. Kierował działem ds. informacji i wizerunku w biurze krajowym PiS. W l. 2004-2009 doradca w komisji spraw zagranicznych w PE. Rzecznik prasowy PiS w PE. Od 2009 r. europoseł. Od 2014 r. stoi na czele konserwatywnego europejskiego think tanku New Direction. W 2019 r. uzyskał reelekcję.www.tvn24.pl www.tomaszporeba.pl Kwestionariusz wypełniony
Marcin Porzucek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość7 (Poznań)6Uzyskał licencjat z politologii w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w... Więcej... Warszawie oraz ukończył studia podyplomowe z bezpieczeństwa energetycznego Polski. Pracował w biurach: posła na Sejm Maksa Kraczkowskiego oraz posła do PE Konrada Szymańskiego. W 2014 r. bez powodzenia kandydował na prezydenta Piły. Radny sejmiku woj. wielkopolskiego (2014-2015). Członek PiS. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), zasiada w komisji łączności z Polakami za granicą oraz komisji finansów publicznych.www.tvp.info mamprawowiedziec.pl Kwestionariusz niewypełniony
Leszek Posłuszny Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy2 (Bydgoszcz)2Prawnik, mediator, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Od 2012 r. mediator w... Więcej... sporach: gospodarczych, cywilnych, rodzinnych. Przedsiębiorca, felietonista. Autor opowiadań „Pod oknem suflera” (2014), "Masz 30 nieprzeczytanych wiadomości" (2015).bydgoszcz.wyborcza.pl bydgoszcz24.pl Kwestionariusz niewypełniony
Paweł Krzysztof Preneta Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS9 (Rzeszów)2Absolwent Politechniki Rzeszowskiej. Pracuje w branży informatycznej. Członek partii Razem;... Więcej... członek zarządu okręgu podkarpackiego.www.lewica.eu Kwestionariusz wypełniony
Tomasz Mirosław Proć Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy9 (Rzeszów)8W 2018r. kandydował na radnego Rady Miasta Rzeszowa.www.wnp.pl Kwestionariusz niewypełniony
Seweryn Prokopiuk Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS3 (Olsztyn)3Pochodzi z Bielska Podlaskiego. Absolwent socjologii na Uniwersytecie w Białymstoku. W 2015 r.... Więcej... kandydował do Sejmu RP. Członek partii Razem.www.lewica.eu www.wnp.pl Kwestionariusz niewypełniony
Małgorzata Barbara Prokop-Paczkowska Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia13 (Gorzów Wielkopolski)3Absolwentka pedagogiki US, dziennikarka i prezenterka telewizyjna, polityczka. Autorka reportaży... Więcej... (m.in. Jerzy Giedroyć i paryska Kultura, Wojtek Siudmak-poza horyzontem). Reżyserka programów artystycznych i widowisk studyjno - filmowych. Współreżyserka filmów telewizyjnych. Realizatorka informacji i felietonów emitowanych w Pegazie, Panoramie, Wiadomościach, Teleexpresie, Kronice szczecińskiej i na antenie TVP Polonia. W l. 2011-2012 rzeczniczka prasowa Ruchu Palikota a następnie dyrektorka sejmowego biura prasowego. W l. 2012-2018 przewodnicząca Ruchu Kobiet TR, organizatorka debat, szkoleń i konferencji prasowych podczas. Od 2017 r. współpracuje z Robertem Biedroniem w ramach Instytutu Myśli Demokratycznej.Pełniła funkcję Dyrektorki ds. projektów regionalnych, obecnie jest Dyrektorką regionu północno-zachodniego.www.tokfm.pl wiosnabiedronia.pl krotoszyn.naszemiasto.pl Kwestionariusz niewypełniony
Joanna Maria Prokopska Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia9 (Rzeszów)8Funkcjonariuszka Straży Granicznej w stanie spoczynkurzeszow.wyborcza.pl Kwestionariusz niewypełniony
Genowefa Prorok Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni12 (Wrocław)9Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej na kierunku historia, ukończyła studia podyplomowe... Więcej... zarządzania jednostkami gospodarczymi i studium prawa europejskiego. Była dyrektorką Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu (do 2012 r.), następnie pracowała na stanowisku dyrektora wykonawczego Komendy Głównej OHP w Warszawie. Od 2014 r. sekretarz powiatu brzeskiego. Do 2005 r. członkini rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Zgoda". W l. 2007-2013 wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Brzegu. W 2014 r. bez powodzenia kandydowała na wójta gminy Skarbimierz.twitter.com www.produkty.lex.pl www.tubabrzegu.pl brzeg-powiat.pl Kwestionariusz niewypełniony
Jacek Protas Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni3 (Olsztyn)10Nauczyciel, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, ukończył również studia... Więcej... podyplomowe z zarządzania w administracji publicznej. Samorządowiec: w l. 90. radny Lidzbarka Warmińskiego, w l. 1996-1998 był przewodniczącym rady; radny (1998-2006) i starosta powiatu lidzbarskiego (2000-2006); marszałek (2006-2014) i wicemarszałek (2014-2015) woj. warmińsko mazurskiego. Od 2009 r. prezes Zarządu Związku Województw RP. Prezydent Euroregionu Bałtyk w l. 2009-2011. Przedstawiciel polskiej delegacji w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Członek PO, członek zarządu krajowego PO, od 2006 r. przewodniczący regionu warmińsko-mazurskiego PO. Poseł od 2015 r. (VIII kad.)www.gazetaprawna.pl Kwestionariusz niewypełniony
Magdalena Prusinowska Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS1 (Gdańsk)9Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, na kierunkach skandynawistyki oraz wczesnej edukacji w... Więcej... języku angielskim; stypendystka na Uniwersytecie Ludowym Uldum Højskole w Danii. Pracownik samorządowy ds. polityki integracji. Członek Koła Gospodyń Wiejskich w Możdżanowie.www.lewica.eu Kwestionariusz wypełniony
Sara Maria Prussak Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS1 (Gdańsk)7Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Anglistka i tłumaczka. Członek partii Razem; członek rady... Więcej... krajowej.www.lewica.eu Kwestionariusz wypełniony
Sylwester Pruś Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy1 (Gdańsk)3Członek partii Wolność; prezes regionu pomorskiego.dziennikbaltycki.pl Kwestionariusz niewypełniony
Przemysław Tomasz Przybylski Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość2 (Bydgoszcz)3Ukończył teologię i pedagogikę, doktor socjologii. Przez 10 lat pracował jako nauczyciel w... Więcej... szkołach średnich, obecnie wykładowca akademicki. Członek PiS, w 2010 r. kandydat tej partii na prezydenta Torunia. W l. 2011-13 członek Solidarnej Polski, następnie wrócił do PiS. Obecnie radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Członek komisji pracy, pomocy społecznej i bezpieczeństwa oraz komisji promocji i ochrony zdrowia (wiceprzewodniczący).www.tvp.info pl-pl.facebook.com bip.kujawsko-pomorskie.pl sejmik.kujawsko-pomorskie.pl www.radiopik.pl Kwestionariusz niewypełniony
Jerzy Przystajko Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS12 (Wrocław)2Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, członek Rady Krajowej partii Razem. W l. 2016-2018... Więcej... kierownik apteki. Od lutego 2018 r. aptekarz.fakty.interia.pl Kwestionariusz wypełniony
Paweł Pudłowski Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni4 (Warszawa)7Przedsiębiorca, działacz społeczny i sportowy. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,... Więcej... doktorat obronił na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracował w British Petroleum. Członek zarządu grupy PLL LOT, dyrektor Marathon Oil Polska. Był prezesem zarządu spółki EnergoGas. Członek partii Nowoczesna. Poseł od 2015 r. (VIII kad.), pracował w komisji gospodarki i rozwoju. Obecnie zasiada w komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii, której jest przewodniczącym oraz komisji etyki poselskiej.www.polsatnews.pl mamprawowiedziec.pl Kwestionariusz niewypełniony
Karol Kazimierz Rabenda Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość1 (Gdańsk)8Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, historyk. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie... Więcej... Ekonomicznym we Wrocławiu (obrót nierchomoścami). Posiada doświadczenie zawodowe w branży nieruchomości. W l. 2008-12 szef gdańskich struktur Unii Polityki Realnej Janusza Korwina-Mikkego. Współtwórca partii KORWiN, z jej listy w 2015 r. bez sukcesu startował w wyborach do sejmu. Współtwórca partii Razem Jarosława Gowina, od 2017 r. jej wiceprezes. Od 2018 r. radny miasta Gdańska, wybrany z listy PiS. Od 2018 r. prezes zarządu spółki MKG.dziennikbaltycki.pl bip.gdansk.pl www.gdansk.pl porozumieniewarszawa.pl trojmiasto.wyborcza.pl wiadomosci.wp.pl Kwestionariusz niewypełniony
Michał Cezary Rachalewski Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS6 (Łódź)7Doktorant biologii. Członek partii Razem; koordynator wojewódzki na województwo łódzkie. W... Więcej... wyborach 2018 r. kandydował do sejmiku łódzkiego.docs.google.com www.portalsamorzadowy.pl Kwestionariusz niewypełniony
Jolanta Raczyńska Komitet Wyborczy Jedność Narodu5 (Warszawa)8Przedsiębiorca. Kandydowała w wyborach samorządowych w 2018 r. na radną sejmiku mazowieckiego... Więcej... (KW Wolni i Solidarni).www.wnp.pl Kwestionariusz niewypełniony
Monika Kamila Radecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS11 (Katowice)6Z zawodu księgowa, działaczka lokalna. Członkini Rady Krajowej partii Razemwww.lewicarazem2019.pl Kwestionariusz niewypełniony
Konstanty Radziwiłł Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość4 (Warszawa)3Doktor nauk medycznych, lekarz, ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w... Więcej... Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). W l. 1980–1981 był prezesem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Medycznej i skarbnikiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. Praktykę lekarską rozpoczął w 1983 r. W latach 1986-1991 był lekarzem zakładowym w przedsiębiorstwach przemysłowych. Od 1996 r. pracuje w przychodni medycyny rodzinnej w Warszawie. W l. 2001–2008 wykładał w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, od 2005 r. jest wykładowcą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w l. 2010-2011 był starszym asystentem w Wojskowym Instytucie Medycznym. Pracownik Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie (2010–2015). Jest ekspertem Europejskiego Biura WHO ds. certyfikacji i regulacji zawodów medycznych. Związany z licznymi towarzystwami lekarskimi i stowarzyszeniami. Prezes (2001–2010), wiceprezes (2010–2014) i sekretarz (1997–2001 oraz 2014-2017 r.) Naczelnej Rady Lekarskiej. W l. 2013-2015 pełnił funkcję wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Od 2013 r. ekspert Polski Razem. Od 2016 r. członek PiS. Od listopada 2015 do stycznia 2018 r. minister Zdrowia w rządzie Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Senator od 2015 r. (IX kadencja), zasiada w komisji regulaminowej, etyki i spraw senatorskich oraz komisji zdrowia.www.tvn24.pl mamprawowiedziec.pl www.politykazdrowotna.com www.nil.org.pl Kwestionariusz niewypełniony
Elżbieta Rafalska Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość13 (Gorzów Wielkopolski)3Ukończyła AWF oraz studia podyplomowe z organizacji i zarządzania pomocą społeczną i pracą... Więcej... socjalną, nauczycielka akademicka. W filii AWF w Gorzowie Wielkopolskim była asystentką (1978-1997) i przewodniczącą NSZZ „Solidarność”. Wizytator w gorzowskim kuratorium oświaty (1997-1998). Dyrektor wydziału spraw społecznych lubuskiego urzędu wojewódzkiego (1999-2002). Zasiadała w radzie miasta (1994-2005); w 2002 i 2010 r. bez sukcesu kandydowała na urząd prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego. W 2007 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy. Od 2004 r. członkini PiS, członek komitetu politycznego PiS. Senator w l. 2005-2007 (VI kadencja), posłanka od 2007 r. (VI-VIII kadencja). Zasiadała w sejmowych komisjach: finansów publicznych (dwukrotnie); polityki społecznej i rodziny (dwukrotnie); kultury fizycznej, sportu i turystyki. Od listopada 2015 r. Minister Pracy w rządzie Beaty Szydło.www.tvp.info mamprawowiedziec.pl Kwestionariusz niewypełniony
Jolanta Rebejko Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS8 (Lublin)5Absolwentka UMCS (grafika komputerowa). Kandydowała do sejmiku lubelskiego w 2018 r z ramienia... Więcej... partii Razem.www.portalsamorzadowy.pl www.wnp.pl www.goldenline.pl Kwestionariusz wypełniony
Stefan Bolesław Rembelski Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'153 (Olsztyn)3  Kwestionariusz niewypełniony
Witold Rewera Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość8 (Lublin)8Doktor nauk prawnych, wykładowca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W l. 199-2005... Więcej... pracownik MInistrestwa Spraw Zagranicznych.wybory.gov.pl www.umcs.pl www.radio.lublin.pl Kwestionariusz niewypełniony
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9
>
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.