facebook tweeter youtube

Kandydaci w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9
>
Imię
Co wiemy o kandydatce/kandydacie?
Źródła
Joanna Irena Szałata Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy13 (Gorzów Wielkopolski)3Koordynatorka Ośrodka "Z pomocą rodzinie" Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w... Więcej... Szczecinie.www.niedziela.pl Kwestionariusz niewypełniony
Jarosław Kazimierz Szatan Koalicyjny Komitet Wyborczy Polexit - Koalicja10 (Kraków)10Członek Kongresu Nowej Prawicy. W wyborach parlamentarnych w 2015 r. startował do Sejmu RP z list... Więcej... KNP, zaś w wyborach samorządowych w 2018 r. kandydował do rady miasta Olkusz z list Kukiz'15.www.wnp.pl Kwestionariusz niewypełniony
Magdalena Maria Szatan Koalicyjny Komitet Wyborczy Polexit - Koalicja9 (Rzeszów)8Kandydowała w 2018 r. do rady miasta Olkusz z listy Kukiz '15.www.portalsamorzadowy.pl Kwestionariusz niewypełniony
Adam Aleksander Szczepański Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS1 (Gdańsk)6Absolwent politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Pracownik samorządowy - specjalista ds. funduszy... Więcej... europejskich dla województwa pomorskiego. Wolontariusz na rzecz Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku.www.lewica.eu Kwestionariusz wypełniony
Rafał Szczykutowicz Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski10 (Kraków)9Mechanik samochodowy. Prowadzi firmę Diesel Kompleks.www.wnp.pl Kwestionariusz niewypełniony
Jolanta Elżbieta Szczypiór Komitet Wyborczy Jedność Narodu5 (Warszawa)9Absolwentka Studium Medycznego w Szczecinie.www.wnp.pl Kwestionariusz niewypełniony
Andrzej Jan Szejna Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni10 (Kraków)3Absolwent finansów i bankowości na SGH oraz prawa na UW. W l.2004-2009 poseł do Parlamentu... Więcej... Europejskiego, wiceprzewodniczący SLD, szef partii w regionie świętokrzyskim.www.rp.pl Kwestionariusz niewypełniony
Klaudia Szenderowicz Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy13 (Gorzów Wielkopolski)5Studentka prawa. Członek partii Wolność; sekretarz w okręgu szczecińskim. Kandydowała do rady... Więcej... miasta Szczecin w wyborach samorządowych w 2018 r. (lista KWW Koalicja Antysystemowa).www.portalsamorzadowy.pl 24kurier.pl Kwestionariusz niewypełniony
Marek Wacław Szewczyk Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy5 (Warszawa)3Absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2018r. kandydował na... Więcej... radnego sejmiku województwa mazowieckiego. Działacz społeczny, współorganizator uroczystości patriotycznych.www.wnp.pl Kwestionariusz niewypełniony
Daniel Szkarupski Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy12 (Wrocław)4Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Opolskim. Pracował jako tłumacz freelancer w... Więcej... Multilingua i lektor języka angielskiego. Obecnie pracownik obsługi klienta biznesowego w Domu Tłumaczeń Sowa. Pełnomocnik Ruchu Narodowego w województwie opolskim. W 2018 r. bez powodzenia ubiegał się o mandat radnego Sejmiku Województwa Opolskiego.pl.linkedin.com www.goldenline.pl www.portalsamorzadowy.pl Kwestionariusz wypełniony
Józef Szkoła Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni9 (Rzeszów)8Absolwent geodezji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, ukończył studia podyplomowe... Więcej... na Uniwersytecie Rzeszowskim i Politechnice Rzeszowskiej. Samorządowiec: od 2002 r. radny Rady Powiatu Jarosławskiego.www.euractiv.pl koalicjaeuropejska.pl Kwestionariusz niewypełniony
Maciej Karol Szlinder Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS7 (Poznań)3Absolwent UAM. Doktor filozofii, socjolog i absolwent studiów podyplomowych z zakresu strefy euro.... Więcej... Tłumacz języka angielskiego. Członek partii Razem; członek zarządu krajowego. Prezes zarządu Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego.www.lewica.eu Kwestionariusz wypełniony
Anna Szmidt Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni8 (Lublin)9W 2018 r. ubiegała się o mandat radnej w Radzie Powiatu Janowskiegokoalicjaeuropejska.pl Kwestionariusz niewypełniony
Beata Szmigiel Komitet Wyborczy Jedność Narodu5 (Warszawa)5Kandydowała w wyborach samorządowych w 2018 r. na radną sejmiku mazowieckiego (KW Wolni i... Więcej... Solidarni).www.wnp.pl Kwestionariusz niewypełniony
Agnieszka Ewa Szmit-Morze Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS10 (Kraków)5Artystka, twórczyni biżuterii, przedsiębiorczyni. W 2018 r. bez powodzenia ubiegała się o... Więcej... mandat radnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.echodnia.eu wybory2018.pkw.gov.pl Kwestionariusz niewypełniony
Michał Paweł Szmytkowski Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS13 (Gorzów Wielkopolski)8Z wykształcenia ratownik medyczny. Obecnie pracuje jako ratownik górski w Szwecji. Był radnym... Więcej... Gorzowa Wielkopolskiego (2014-2017), w 2018 r. bez powodzenia kandydował na radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego.www.facebook.com lewicarazem2019.pl Kwestionariusz niewypełniony
Paweł Szramka Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'152 (Bydgoszcz)1Ukończył Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu (oddział w Bydgoszczy) oraz menadżerskie studia... Więcej... podyplomowe. Żołnierz zawodowy (jednostka wojskowa w Brodnicy). Udzielał się społecznie m.in jako wolontariusz „Szlachetnej Paczki”, działa w Stowarzyszeniu Miłośników Turystyki Pieszo-Rowerowej „Jaśkowa droga”. Inicjator akcji „Stop dla straży miejskiej w Brodnicy”; lokalny koordynator akcji „ZMIELENI.PL”. Nie należy do partii politycznej. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), zasiada w komisjach: obrony narodowej; cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii oraz komisji infrastruktury.wpolityce.pl mamprawowiedziec.pl Kwestionariusz wypełniony
Bożena Leokadia Szubińska Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia1 (Gdańsk)9Ukończyła studia na Akademii Medycznej (specjalizacja apteczna, organizacja zaopatrzenia wojsk);... Więcej... Akademii Obrony Narodowej (bezpieczeństwo narodowe - zarządzanie kryzysowe); ISNS UW (gender studies). W l. 1979-1989 pracowała w aptekach w Gorzowie Wielkopolskim, Ustce i Gdańsku. Pełniła zawodową służbę wojskową przez 26 lat, m. in. w strukturach Sztabu Marynarki Wojennej i Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a także jako pełnomocnik ds. wojskowej służby kobiet w MON. W l. 1999-2004 współpracownik przy Komitecie NATO ds. Równego Traktowania (NGCP). Emerytowany oficer w stopniu komandora. Działaczka Stowarzyszenia Oficerów MW, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. E. Gierka. Ekspert w Krajowym Mechanizime Prewencji Tortur przy RPO.www.pap.pl Kwestionariusz wypełniony
Krzysztof Szulowski Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość8 (Lublin)5Doktor hab. nauk weterynaryjnych, absolwent Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w... Więcej... Lublinie. Specjalista z zakresu diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt. Kierownik Zakładu Mikrobiologii. Członek NSZZ „Solidarność”, przez wiele lat przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym. Radny powiatu puławskiego (1998-2010, od 2008 r. przewodniczący rady), bezskutecznie ubiegał się o reelekcję w 2014 r. Członek PiS. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), zasiada w komisjach: rolnictwa i rozwoju wsi; zdrowia.www.tvp.info Kwestionariusz niewypełniony
Małgorzata Anna Szwajewska Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski8 (Lublin)5Prowadzi własną działalność gospodarczą. Pracowała w Towarzystwie Biznesowym Lubelskie,... Więcej... obecnie pracuje w firmie Toastmasters Lublin (oddział Toastmasters International).www.wnp.pl Kwestionariusz niewypełniony
Aleksander Szwed Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość12 (Wrocław)5Ukończył studia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz... Więcej... studia podyplomowe z administracji publicznej oraz z zarządzania projektami i ewaluacji. Do 2009 r. prowadził własne gospodarstwo rolne w Radkowie. Pracował w ośrodku pomocy społecznej w Kłodzku (2008–2010), następnie w wydziale rozwoju miasta urzędu miasta Kłodzka (2009–2015). W 2015 r. kierował referatem zarządzania funduszami i promocji w urzędzie miasta w Kudowie Zdroju. Członek partii Prawo i Sprawiedliwość, pełnomocnik komitetu terenowego partii w Radkowie. Samorządowiec: radny powiatu kłodzkiego (2010-2015). Senator od 2015 r. (IX kadencja), zasiadał w komisjach: rodziny, polityki senioralnej i społecznej; infrastruktury. Obecnie zasiada w komisjach: ustawodawczej; komisji kultury i środków przekazu.www.tvp.info mamprawowiedziec.pl Kwestionariusz niewypełniony
Anna Szwed Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość2 (Bydgoszcz)10Pielęgniarka. W 2018 r. bez sukcesu kandydowała z listy PiS na radną sejmiku województwa... Więcej... kujawsko-pomorskiego.www.tvp.info bydgoszcz.wyborcza.pl www.portalsamorzadowy.pl bydgoszcz.wyborcza.pl Kwestionariusz niewypełniony
Stanisław Szwed Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość11 (Katowice)10Absolwent Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, magister administracji... Więcej... publicznej. Związany z NSZZ „Solidarność”. Pracował jako elektryk, następnie specjalista ds. rozwoju w fabryce narzędzi. W l. 2002-2003 prokurent w Fabryce Pił i Narzędzi Wapienica SA. Od 2004 r. przewodniczący powiatowej rady zatrudnienia w Bielsku-Białej, w l. 2004-2005 członek wojewódzkiej rady zatrudnienia woj. śląskiego. Społeczny doradca premiera J. Kaczyńskiego (2006-2007), przewodniczący Rady Ochrony Pracy (2006-2008). Od 1997 r. związany z Akcją Katolicką, członek zarządu Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (1994-2006). Członek PiS, przewodniczący zarządu PiS w okręgu Bielsko-Biała. Poseł w l. 1997-2001 i 2005-2015 (III, V-VII kad.), zasiadał w komisjach: polityki społecznej; skarbu państwa; uwłaszczenia i prywatyzacji; kultury fizycznej i sportu; polityki społecznej; pracy; kultury i środków przekazu; polityki społecznej i rodziny (był jej wiceprzewodniczącym); nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach. Od listopada 2015 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.katowice.wyborcza.pl mamprawowiedziec.pl Kwestionariusz niewypełniony
Bożena Szydlik Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość11 (Katowice)9 katowice.wyborcza.pl Kwestionariusz niewypełniony
Beata Maria Szydło Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość10 (Kraków)1Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zarządzania... Więcej... kulturą; zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. W l. 1987-1995 pracowała w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Następnie, kierowała działem merytorycznym Libiąskiego Centrum Kultury, przez rok była dyrektorką Ośrodka Kultury w Brzeszczach. W 2004 r. została wiceprezesem brzeskiego oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej. Burmistrz gminy Brzeszcze (1998-2005). Radna powiatu oświęcimskiego (1998-2002). Członkini PiS od 2005 r., od 2010 r. jest wiceprezesem PiS. Posłanka od 2005 r. (V-VII kad.), pracowała m.in. w komisjach: gospodarki; samorządu terytorialnego i polityki regionalnej; skarbu państwa, w komisjach regulaminowej i spraw poselskich oraz finansów publicznych (wiceprzewodnicząca). Prezes Rady Ministrów w l. 2015-2017. Wiceprezes Rady Ministrów, przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów w l. 2017-2019. W 2019 r. została wybrana do Parlamentu Europejskiego.www.tvn24.pl sejm.gov.pl www.premier.gov.pl Kwestionariusz niewypełniony
Monika Anna Szymańska Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS10 (Kraków)9Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i studiów podyplomowych z zarządzania... Więcej... zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. Pracowała w jednej z krakowskich szkół podstawowych i Ośrodku Psychologiczno-Pedagogicznym w Krakowie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego SP ZOZ w Myślenicach. W l. 2001-2004 psycholog na klinicznym oddziale psychiatrycznym w krakowskim Klinicznym Szpitalu Wojskowym. Zasiada w radzie krajowej partii Razem. Działa w Stowarzyszeniu Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej i Ogólnopolskim Związku Zawodowym Psychologów.www.lewicarazem2019.pl www.tygodnikprzeglad.pl www.znanylekarz.pl Kwestionariusz niewypełniony
Antoni Szymański Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość1 (Gdańsk)5Ukończył socjologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kurator sądowy od 1978... Więcej... r. W l. 2002–2005 zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów. Zastępca kuratora okręgowego ds. rodzinnych Sądu Okręgowego w Gdańsku (2008-2015). Działacz NSZZ „Solidarność” od 1980 r., do 1981 r. wchodził w skład prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Resortu Wymiaru Sprawiedliwości „Solidarności”. Członek katolickich organizacji społecznych wspierających rodzinę, pełni funkcję wiceprezesa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Od 1994 r. członek Komisji ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. W l. 1994-1999 przewodniczył Radzie ds. Rodziny przy wojewodzie gdańskim i marszałku sejmiku woj. gdańskiego. Nie należy do partii politycznej. Był radnym sejmiku woj. pomorskiego (2002-2005). Poseł w l. 1997-2001 (III kadencja). Bez sukcesu kandydował do Senatu w 2001 i 2007 r. Senator w l. 2005-2007 oraz od 2015 r. (VI, IX kadencja). W Sejmie zasiadał w komisjach: rodziny (przewodniczący); polityki społecznej. W Senacie VI kad. był przewodniczącym komisji rodziny i polityki społecznej. Obecnie jest wiceprzewodniczącym komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej oraz członkiem komisji spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą.dziennikbaltycki.pl mamprawowiedziec.pl Kwestionariusz niewypełniony
Krzysztof Feliks Szymczyk Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość6 (Łódź)8Członek Porozumienia Jarosława Gowina. W 2018 r. bez sukcesu kandydował do sejmiku województwa... Więcej... łódzkigo z listy PiS.dzienniklodzki.pl piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl epiotrkow.pl Kwestionariusz niewypełniony
Szymon Szynkowski vel Sęk Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość7 (Poznań)4Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek... Więcej... PiS od 2001 r. W l. 2006-15 radny Poznania, przewodniczący klubu radnych PiS w radzie miasta. W 2015 r. został członkiem zarządu Związku Miast Polskich. Dyrektor biura posła do PE Ryszarda Czarneckiego. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), pracował w komisjach: samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Obecnie zasiada w komisjach: ds. Unii Europejskiej; spraw zagranicznych; nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego. Od czerwca 2018 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.www.tvp.info mamprawowiedziec.pl poznan.wyborcza.pl mamprawowiedziec.pl Kwestionariusz niewypełniony
Agnieszka Ścigaj Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'1512 (Wrocław)1Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Śląskim i studiów podyplomowych z zakresu ekonomii... Więcej... społecznej. W l. 2011-2013 kierownik zakładu aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych OGNIWO, w l. 2009-2016 wiceprezes spółdzielni socjalnej OPOKA. Ekspertka i doradca w zakresie ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego. Współzałożycielka Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”. Trenerka i koordynatorka projektów. Konsultantka Ministerstwa Pracy w Programie Integracji Społecznej dla woj. małopolskiego, łącznik ds. funduszy strukturalnych w woj. małopolskim dla organizacji pozarządowych (2004-2006), członkini Małopolskiego Komitetu Monitorującego programy regionalne. Wykładała na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (2004-2008). Członek Sądu Dyscyplinarnego Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz'15. Posłanka od 2015 r. (VIII kadencja), była członkiem komisji: gospodarki i rozwoju; polityki senioralnej; rolnictwa i rozwoju wsi oraz kultury i środków przekazu. Obecnie zasiada w komisji polityki społecznej i rodziny oraz mniejszości narodowych i etnicznych.www.polsatnews.pl Kwestionariusz niewypełniony
Estera Ślusarczyk Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy13 (Gorzów Wielkopolski)4Z zawodu dietetyk. Kwestionariusz niewypełniony
Rafał Ślusarz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość12 (Wrocław)6Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, uzyskał specjalizację... Więcej... II stopnia z chorób wewnętrznych oraz specjalizację I stopnia z psychiatrii. Od 1987 r. pracuje w szpitalu w Gryfowie Śląskim (był stażystą, asystentem, zastępcą ordynatora, obecnie jest lekarzem naczelnym szpitala). Pracował jako lekarz orzecznik i biegły sądowy. W 2002 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym publicznym zespole zakładów opieki zdrowotnej w Lwówku Śląskim. Założyciel NSZZ „Solidarność" w szpitalu w Gryfowie Śląskim, członek Komisji Etyki w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu. Autor publikacji na tematy społeczne i etyczne. Członek UPR w latach 1996-2001. Obecnie członek partii Prawo i Sprawiedliwość. Samorządowiec: radny gminy Gryfów Śląski (1994-1998), delegat do sejmiku woj. jeleniogórskiego (1994-1998), radny powiatu lwóweckiego (1998-2005, przewodniczący w latach 1998-2002). Bez sukcesu ubiegał się o mandat posła (2001), posła do Parlamentu Europejskiego (2004 i 2009), senatora (2007). Senator w latach 2005-2007 i od 2015 r. (VI, IX kadencja), pracuje w komisjach: obrony narodowej (obecnie jest jej wiceprzewodniczącym); spraw zagranicznych i Unii Europejskiej.www.tvp.info mamprawowiedziec.pl Kwestionariusz niewypełniony
Klaudia Śmigielska Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'152 (Bydgoszcz)2 torun.wyborcza.pl Kwestionariusz niewypełniony
Krzysztof Jan Śmiszek Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia12 (Wrocław)1Prawnik, doktor nauk prawnych. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Prawa... Więcej... Antydyskriminacyjnego - honorowy przewodniczący organizacji. W l. 2003-2008 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w l. 2003–2005 prawnik w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. W l. 2008–2010 pracował w Brukseli jako prawnik i koordynator programowy w Europejskiej Sieci Współpracy Urzędów ds. Równego Traktowania. W l. 2010 i 2012 wykładowca na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. OD 2017 r. wykładowca na wydziale prawa Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W l. 2011–2016 pracownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW. Od 2014 r. członek Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji. Od 2017 r. członek rady programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego. Od 2017 r. sekretarz redakcji międzynarodowego pisma prawniczego Anti-Discrimination Law Review. Członek zarządu Instytutu Myśli Demokratycznej.wiadomosci.gazeta.pl www.euractiv.pl pl.wikipedia.org wiosnabiedronia.pl Kwestionariusz wypełniony
Żaneta Śrubkowska Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość2 (Bydgoszcz)7Kierownik oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sępólnie Krajeńskim. W... Więcej... l. 2011-15 członek Osiedlowego Komitetu Samorządu Mieszkańców w Koronowie. W 2018 r. bez sukcesu ubiegała się o mandat radnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (KW PiS).www.tvp.info expressbydgoski.pl www.arimr.gov.pl koronowo.net.pl www.bip.koronowo.pl Kwestionariusz niewypełniony
Iwona Gabriela Świeczkowska Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy1 (Gdańsk)7Pracuje jako opiekunka w żłobku. W 2018r. bezskutecznie ubiegała się o mandat radnej Sejmiku... Więcej... Województwa Pomorskiego.www.wnp.pl Kwestionariusz niewypełniony
Magdalena Tabor Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS8 (Lublin)7Kandydowała w wyborach samorządowych 2018 r., ubiegając się o mandat radnego sejmiku... Więcej... lubelskiego z ramienia partii Razem.www.wnp.pl Kwestionariusz niewypełniony
Paweł Jan Tanajno Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'154 (Warszawa)3Studiował prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ostatecznie tytuł uzyskał na... Więcej... kierunku zarządzanie organizacjami. Przedsiębiorca. W l. 2002-2007 wspólnik i członek zarządu PTR Spółka z o.o. Od 2006 r. członek zarządu Fundacji Nie Troszczcie Się. Od 2011 r. wspólnik i członek zarządu spółek: Netwit.pl i Iam4U.pl. Obecnie zajmuje się doradztwem w kwestiach marketingu internetowego. Związany z Demokracją Bezpośrednią. W 2015 r. bez powodzenia kandydował na urząd Prezydenta RP i do Sejmu. W 2018 r. w wyborach samorządowych bezskutecznie ubiegał się o fotel prezydenta Warszawy i radnego miasta. Kwestionariusz niewypełniony
Sława Tarasiewicz Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia3 (Olsztyn)10 poranny.pl Kwestionariusz niewypełniony
Anna Tarczyńska Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia4 (Warszawa)6Studiowała w Polsce i we Francji. Radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną w Warszawie.... Więcej... Blogerka prawnicza.www.polsatnews.pl wiosnabiedronia.pl Kwestionariusz niewypełniony
Dominik Tarczyński Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość10 (Kraków)4Absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Założyciel i prezes Stowarzyszenia... Więcej... Wspólnota Katolików „Charyzmatycy”. Od 2003 r. wspólnik w Tulipan Sp. z o.o. W l. 2009-11 dyrektor oddziału TVP w Kielcach, a następnie menadżer w warszawskiej centrali TVP. W l. 2012-14 szef regionu lubuskiego Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), obecnie zasiada w komisjach ds. Unii Europejskiej oraz spraw zagranicznych. Od 2018 r. wiceprzewodniczący Europejskich Konserwatystów w Radzie Europy.www.tvn24.pl Kwestionariusz niewypełniony
Magdalena Ewa Targańska Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'159 (Rzeszów)10  Kwestionariusz niewypełniony
Grzegorz Piotr Tereszkiewicz Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia9 (Rzeszów)9Przedsiębiorca i działacz społeczny.rzeszow.wyborcza.pl Kwestionariusz niewypełniony
Tomasz Terlecki Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia10 (Kraków)3Magister fizyki, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Współtworzył Federację... Więcej... Zielonych, Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zagospodarowania Odpadów, Instytut Ekonomii Środowiska. Zakładał organizacje międzynarodowe, m. in. CEE Bankwatch Network, której był dyrektorem przez dwanaście lat. Od 10 lat jest dyrektorem programowym w European Climate Foundation.www.nowy-sacz.info wybierzklimat.eu Kwestionariusz wypełniony
Grzegorz Józef Tobiszowski Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość11 (Katowice)2Absolwent socjologii i ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów podyplomowych z... Więcej... zakresu zarządzania i marketingu. W pierwszej połowie l. 90. pracował w fabryce maszyn górniczych oraz w wydziale kredytów w Banku Śląskim. W l. 1994-2002 radny miasta Ruda Śląska. W tym czasie pełnił funkcje delegata do sejmiku woj. śląskiego, wiceprezydenta miasta oraz pełnomocnika prezydenta ds. rozwoju. W l. 2002-2004 prezes Zarządu Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zasiadał w radach nadzorczych: Rudzkiej Agencji Rozwoju Inwestor, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Piekarach Śląskich. Prezes Stowarzyszenia „Prawo, Rodzina, Obywatel”. Związany z Związkiem Górnośląskim. Członek PiS, prezes zarządu okręgowego PiS w Katowicach. Poseł w l. 2005-2019 (V-VIII kadencja), pracował w komisjach: infrastruktury; rozwoju przedsiębiorczości oraz gospodarki, ds. Unii Europejskiej, nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych. W l. 2015-2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Energii. W 2019 r. został wybrany do PE.www.tvn24.pl www.gov.pl Kwestionariusz wypełniony
Anna Maria Tofil-Sławuszewska Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS4 (Warszawa)5Absolwentka studiów z zakresu finansów; oraz logopedii. Pracuje w branży ubezpieczeń.... Więcej... Zaangażowana w działalność społeczną na rzecz wsparcia lokatorów. Prezes fundacji Ruch Sprawiedliwości Społecznej. Pracuje na rzecz Projektu Wspierania Przedsiębiorczości.www.lewica.eu Kwestionariusz niewypełniony
Ewa Tomaszewska Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość4 (Warszawa)6Absolwentka fizyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania... Więcej... kapitałem ludzkim. Działaczka związkowa, opozycjonistka. Związana z Republikańska Partią Społeczną, RS AWS. Od 1980 r. członkini NSZZ „Solidarność”, była członkinią Komisji Krajowej związku, członkini Komisji Zakładowej NZSS „Solidarność” UW. Członkini PiS. W 1985 r. rozpoczęła pracę w Dziale Wspomagania Informatycznego UW. W l. 1989-1990 członkini Społecznej Komisji Pojednawczej, w l. 1993-1995 członkini Rady ds. Polityki Społecznej przy Lechu Wałęsie, następnie do 1999 r. członkini Rady Pomocy Społecznej. W l. 2002-2004 członek Rady Nadzorczej PFRON. Radna sejmiku woj. mazowieckiego w l.1998-2002 i w. 2010-2014. Posłanka w l. 1997-2001 i od 2015 r. (III i VIII kadencja), senator w l. 2005-2007 (VI kadencja), posłanka do PE w l. 2007-2009 (VI kadencja). Obecnie zasiada w komisji edukacji, nauki i młodzieży oraz komisji polityki społecznej i rodziny.www.tvn24.pl mamprawowiedziec.pl Kwestionariusz niewypełniony
Witold Stanisław Tomczak Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy7 (Poznań)4Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Poseł na Sejm III i IV kadencji. W l.... Więcej... 2004-2009 europoseł. Kwestionariusz niewypełniony
Olimpia Joanna Tomczyk-Iwko Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'1513 (Gorzów Wielkopolski)1Absolwentka studiów politologicznych i podyplomowych z zakresu kurateli sądowej i resocjalizacji.... Więcej... Przedsiębiorca, prowadzi własną działalność gospodarczą - firmę BioPiwo specjalizującą się w sprzedaży piwa. Członkini Kukiz’15. Była zaangażowana w Ruch Zmielonych i na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych.www.portalsamorzadowy.pl www.facebook.com Kwestionariusz niewypełniony
Adam Paweł Traczyk Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia4 (Warszawa)4Ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Współzałożyciel i prezes... Więcej... think tanku - Fundacji Global.Lab. Publicysta, współtwórca Akademii Demokracji Socjalnej. Współpracował z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Amnesty International.www.polsatnews.pl mamprawowiedziec.pl Kwestionariusz wypełniony
Krzysztof Trawicki Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni1 (Gdańsk)3Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie. W l.1988-1990 przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w... Więcej... Zblewie. Trzykrotnie wójt gminy Zblewo (l.1998-2002, 2006-2014). Poseł II Sejmu RP (l.1993-1997), wicemarszałek województwa pomorskiego (l.2014-2018)twitter.com Kwestionariusz niewypełniony
Piotr Trysiński Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS5 (Warszawa)6Inżynier mechatronik. Działacz społeczny; m.in. współorganizator Marszu Równości w Lublinie.... Więcej... Członek partii Razem; członek rady krajowej.www.lewica.eu Kwestionariusz wypełniony
Krzysztof Tuduj Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy13 (Gorzów Wielkopolski)1Członek Ruchu Narodowego; II wiceprezes, pełnomocnik ds. budowy i rozwoju krajowych i... Więcej... zagranicznych struktur. Organizator Wrocławskiego Marszu Rodzin.www.rzg.pl ruchnarodowy.net zielonagora.wyborcza.pl Kwestionariusz niewypełniony
Witold Tumanowicz Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy8 (Lublin)1W latach 2011-15 prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Członek zarządu głównego Ruchu... Więcej... Narodowego. Organizator akcji społecznych, m. in. Narodowego Dnia Życia oraz Marszów Dla Życia i Rodziny.centrum.fm konfederacja.eu Kwestionariusz wypełniony
Arkadiusz Turoń Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS9 (Rzeszów)10Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członek zarządu w Rowery.Rzeszow.pl. Współzałożyciel... Więcej... ruchu "Obywatelski Rzeszów". Organizator Rzeszowskiej Masy Krytycznej. Działacz Podkarpackiego Stowaryszenia Miłośników Komunikacji.www.lewica.eu Kwestionariusz niewypełniony
Lilija Twardosz Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia10 (Kraków)10Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktor nauk... Więcej... prawnych. Była wolontariuszką Sekcji Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi własną kancelarię notarialną.www.nowy-sacz.info wiosnabiedronia.pl Kwestionariusz niewypełniony
Małgorzata Aneta Tylus Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy8 (Lublin)6Absolwentka UMSC w Lublinie. W 2018r. kandydowała na radną w Radzie Miejskiej w Lublinie.www.wnp.pl Kwestionariusz niewypełniony
Stanisław Tyszka Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'154 (Warszawa)1Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskał tytuł doktora na European University... Więcej... Institute we Florencji. Wykładowca akademicki. W l. 2011-2012 dyrektor Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej oraz członek zarządu Fundacji Republikańskiej. W l. 2012-2013 ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości. Był członkiem prezydium zarządu Polski Razem Jarosława Gowina w l. 2013-2014. Ekspert Centrum im. Adama Smitha. Członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz'15 w l. 2016-2018. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja). Wicemarszałek Sejmu od 2015 r. Od grudnia 2016 r. członek Rady Fundacji Instytutu Kultury Politycznej.wiadomosci.onet.pl Kwestionariusz niewypełniony
Aneta Uchwał Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni5 (Warszawa)7Absolwentka administracji. Pracownik samorządowy, kierownik Oddziału Zamiejscowego w Płocku... Więcej... Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W 2018r. kandydatka na radnego sejmiku wojewódzkiego w mazowieckim.www.wnp.pl Kwestionariusz niewypełniony
Katarzyna Ueberhan Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia7 (Poznań)3  Kwestionariusz niewypełniony
Michał Piotr Urbaniak Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy1 (Gdańsk)2Absolwent bezpieczeństwa narodowego na Akademii Marynarki Wojennej oraz Wyższej Szkoły... Więcej... Administracji i Biznesu (zarządzanie projektami). Prowadzi działalność gospodarczą w branży IT. Członek Ruchu Narodowego od 2014 r.; prezes struktur RN na Pomorzu. Członek Młodzieży Wszechpolskiej od 2009 r.; członek sądu kolegialnego. Działacz społeczny: organizował m.in. Gdyński Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych i spotkania Gdyńskiego Klubu Dyskusyjnego im. Antoniego Abrahama. W 2018 r. kandydował do sejmiku województwa pomorskiego.dziennikbaltycki.pl sr-rs.facebook.com Kwestionariusz wypełniony
Maciej Krzysztof Urbańczyk Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski11 (Katowice)6Pochodzi z Katowic. Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, oraz studiów podyplomowych na Akademii... Więcej... Ekonomicznej w Katowicach (działalność banków komercyjnych i zarządzanie). W latach 1995-2001 pracował w grupie bankowo-ubezpieczeniowej ING. Do 2004 r. dyrektor w banku BGŻ. W l. 2004-2010 piastował funkcję wiceprezesa zarządu PZU Ukrania. Od 2013 r. trener w Deal Team LTD (Wielka Brytania). Menedżer: m.in. prezes Fundacji Ochrony Zabytków Ziemi Jurajskiej od 2012 r., prezes KCZ Gold System sp. z o.o. od 2013 r., prezes Viccon sp. z o.o. od 2018 r. Kandydował w wyborach uzupełniających do Senatu w 2014 r., do sejmiku śląskiego w 2014 r., oraz w 2015 r. do Sejmu RP z listy KORWiN.www.wnp.pl samorzad2014.pkw.gov.pl www.produkty.lex.pl Kwestionariusz niewypełniony
Martyna Natalia Urbańczyk Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS6 (Łódź)8Organizatorka Kongresu Ruchu Miejskich oraz Kooperatywy Spożywczej. Członek partii Razem;... Więcej... członek okręgu łódzkiego. W 2018 r. kandydował do sejmiku łódzkiego.www.lewica.eu Kwestionariusz wypełniony
Marek Jerzy Ustrobiński Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni9 (Rzeszów)3Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, mgr inż. budownictwa. W l. 1990-2001 zatrudniony w Miejskim... Więcej... Przedsiębiorstwie Dróg i Mostów (najpierw jako majster a następnie kierownik laboratorium), w l. 1996-2003 prowadził własną działalność gospodarczą (firmę Drogmar). Był dyrektorem w rzeszowskim Miejskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Od maja 2005 r. zastępca prezydenta Rzeszowa.rzeszow.wyborcza.pl www.linkedin.com Kwestionariusz niewypełniony
Waldemar Arkadiusz Utecht Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy6 (Łódź)1Prezes Conax Computer. Prezes struktur partii Wolność w okręgu łódzkim, oraz członek zarządu... Więcej... krajowego i rady krajowej. Kandydował do Sejmu RP w 2011 i 2015 r. oraz do sejmiku województwa łódzkiego w 2018 r.nczas.com www.radiolodz.pl nowosci.com.pl wybory2011.pkw.gov.pl wolnosc.pl Kwestionariusz niewypełniony
Anna Małgorzata Wachowska-Kucharska Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS7 (Poznań)2Studiowała filologię polską i rosyjską na UAM. Współpracuje z Poznaniacy.info. Pracuje w... Więcej... Kristall&Keramik. Była przewodnicząca zarządu rady osiedla Naramowice w Poznaniu (2011-2019). Współtwórczyni Obywatelskiej Rady Kultury. Członek Komisji Dialogu Obywatelskiego przy urzędzie miasta Poznania.www.lewica.eu old.mamprawowiedziec.pl Kwestionariusz wypełniony
Marcin Walasek Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia8 (Lublin)10 twitter.com Kwestionariusz niewypełniony
Izabela Anna Walczak Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy6 (Łódź)4Absolwentka UŁ. Wykłada zarządzanie w języku angielskim. Współautorka książki o nauce... Więcej... języków.www.facebook.com Kwestionariusz niewypełniony
Joanna Walczak Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'156 (Łódź)4  Kwestionariusz niewypełniony
Hubert Michał Walczyński Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS4 (Warszawa)9Absolwent London School of Economics. Nauczyciel ekonomii w liceum. Redaktor Magazynu Kontakt;... Więcej... również publicysta i tłumacz. Organizator Szkoły Solidarności.www.lewica.eu Kwestionariusz wypełniony
Jarosław Wałęsa Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni1 (Gdańsk)10Absolwent politologii na Uniwersytecie Gdańskim. W l. 2005-2009 poseł na Sejm RP. Od 2009r.... Więcej... europoseł. Jako europoseł VIII kadencji jest wiceprzewodniczącym w komisji ds. rybołówstwa, oraz uczestniczy w komisjach ds. petycji i ds. handlu międzynarodowego (jako zastępca członka).www.jaroslawwalesa.pl trojmiasto.wyborcza.pl Kwestionariusz wypełniony
Małgorzata Maja Warda Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski1 (Gdańsk)7Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Rzeźbiarka i pisarka. Autorka powieści... Więcej... obyczajowych i młodzieżowych; m.in. laureatka nagrody IBBY oraz White Ravens 2016.www.warda.com.pl www.facebook.com Kwestionariusz wypełniony
Robert Wardzała Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni10 (Kraków)8Przedsiębiorca, zawodnik żużlowy. W latach 1993-2007 był zawodnikiem w Klubie Sportowym „Unia... Więcej... Tarnów”. Ekspert i komentator sportowy m.in. w TV Polsat oraz TVP. Był wspólnikiem i członkiem zarządu spółek: Evicom, Imprex – Group. Członek rad społecznych placówek medycznych. W l. 2006-2011 radny Tarnowa, w l. 2011-2015 poseł na Sejm RP.www.euractiv.pl mamprawowiedziec.pl Kwestionariusz niewypełniony
Teresa Anna Wargocka Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość5 (Warszawa)7Absolwentka socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów podyplomowych z obszaru... Więcej... profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Pracowała jako kurator zawodowy dla nieletnich, była dyrektorem zespołu szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim. W l. 2006-2007 i 2014-2015 radna sejmiku woj. mazowieckiego. Członkini PiS. Posłanka w l. 2007-2011 i od 2015 r. (VI i VIII kad.), pracowała w komisjach: edukacji, nauki i młodzieży; mniejszości narodowych i etnicznych, zdrowia oraz ustawodawczej. W l. 2015-2017 sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji w rządzie Beaty Szydło. Obecnie członek komisji: edukacji, nauki i młodzieży; polityki społecznej i rodziny.www.tvn24.pl mamprawowiedziec.pl wargockateresa.pl Kwestionariusz niewypełniony
Tomasz Piotr Warzocha Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS8 (Lublin)8Absolwent chemii na UMCS. Pracował na Uniwersytecie w Bolonii. Członek partii Razem; rzecznik... Więcej... prasowy okręgu lubelskiego.lublin.partiarazem.pl Kwestionariusz wypełniony
Witold Jan Waszczykowski Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość6 (Łódź)1Absolwent historii na Uniwersytecie Łódzkim, studiów międzynarodowych na Uniwersytecie w... Więcej... Oregonie oraz studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego w Geneva Centre for Security Policy. Pracował jako asystent w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego (1981-1987) a następnie nauczyciel w jednej z łódzkich szkół (1987-1989). Od l. 90. specjalizuje się w polityce zagranicznej, m.in: był ekspertem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (1992-1996), wiceprzedstawicielem Polski przy NATO, ambasadorem w Teheranie (1999-2002). W l. 2005-2008 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w l. 2008-2010 zastępca szefa BBN. Członek PiS. Poseł w l. 2011-2019 (VII-VIII kadencja). W l. 2015-2018 minister spraw zagranicznych w rządzie Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. W Sejmie pracował w komisji spraw zagranicznych. W 2019 r. został wybrany do Parlamentu Europejskiego.300polityka.pl mamprawowiedziec.pl Kwestionariusz niewypełniony
Michał Jan Wawer Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy10 (Kraków)3Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim, radca prawny. Prowadzi działalność prawniczą.... Więcej... Członek zarządu głównego Ruchu Narodowego.www.wawer.biz Kwestionariusz wypełniony
Iwona Elżbieta Wawruszczak Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy13 (Gorzów Wielkopolski)6Pochodzi ze Szczecinka. Absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecnie; magister inżynier ochrony... Więcej... środowiska. Kosmetyczka dyplomowana. Przedsiębiorca; od 2003 roku prowadzi gabinet kosmetyczny "Oaza". Członek Ruchu Narodowego; odpowiedzialna za rekrutację w województwie zachodiopomorskim oraz sekretarz przy pełnomocniku wojewódzkim. W 2018 r. kandydowała do sejmiku zachodniopomorskiego z list RN.www.portalsamorzadowy.pl www.facebook.com Kwestionariusz niewypełniony
Dawid Wawryka Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia6 (Łódź)10 twitter.com Kwestionariusz niewypełniony
Michał Wawrykiewicz Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni7 (Poznań)5Absolwent Wydziału Prawa UW. Od 2003 r. prowadzi praktykę z zakresu prawa cywilnego, handlowego... Więcej... oraz inwestycji infrastrukturalnych i prawa nieruchomości. Ekspert zespołów parlamentarnych ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych oraz ds. Ładu Konstytucyjnego i Praworządności. Konsultant oraz autor ekspertyz Biura Analiz Sejmowych. Członek Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Współzałożyciel inicjatywy #WolneSądy. Jeden z inicjatorów powołania Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS.www.gazetaprawna.pl www.linkedin.com www.rpo.gov.pl Kwestionariusz niewypełniony
Piotr Bogusław Wawrzyniak Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy7 (Poznań)8  Kwestionariusz niewypełniony
Jacek Artur Wezgraj Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia13 (Gorzów Wielkopolski)4Absolwent psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Przez wiele lat jako psycholog... Więcej... pracował m.in w szkole, organizacji wspierającej młodzież i na oddziale psychiatrycznym. Od ponad 10 lat ma swoją własną praktykę. Wykłada na uczelni i prowadzi szkolenia dla firm. Aktywista miejski, zaangażowany w wiele inicjatyw. Przez kilka lat był jednym z organizatorów Pecha Kucha Night oraz Koszalińskiej Masy Krytycznej. Od 2010 r. działa w Stowarzyszeniu Lepszy Koszalin, kandydował do Rady Miejskiej w 2014r. i do parlamentu w 2015 r.www.tokfm.pl www.facebook.com Kwestionariusz wypełniony
Joanna Beata Wicha Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS4 (Warszawa)8Absolwentka UW. Socjolog, pielęgniarka dyplomowana. Pracuje w szpitalu dziecięcym. Członek... Więcej... partii Razem; członek rady krajowej. W wyborach samorządowych w 2018 r. kandydowała do rady miasta Warszawy.www.lewica.eu www.portalsamorzadowy.pl www.wnp.pl Kwestionariusz wypełniony
Mariusz Wieliczko Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'158 (Lublin)7 kurierlubelski.pl Kwestionariusz niewypełniony
Magdalena Wieszczek Koalicyjny Komitet Wyborczy Polexit - Koalicja9 (Rzeszów)6  Kwestionariusz niewypełniony
Antoni Szczepan Wiktor Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'159 (Rzeszów)8  Kwestionariusz niewypełniony
Marek Wilbik Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'158 (Lublin)10Absolwent SGGW w Warszawie. Prowadzi własną działalność gospodarczą. W 2018 r. bez powodzenia... Więcej... kandydował do Rady Powiatu Bialskiego.kurierlubelski.pl Kwestionariusz niewypełniony
Maria Wilczyńska Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia10 (Kraków)8Ukończyła studia wyższe. Posiada certyfikat Erickson Professional Coach uzyskany w Erickson... Więcej... College International. Pracuje jako trener personalny. Prowadzi warsztaty coachingowe. Członkini Wiosny Roberta Biedronia.www.nowy-sacz.info Kwestionariusz niewypełniony
Artur Wilk Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'1511 (Katowice)8  Kwestionariusz niewypełniony
Jacek Wilk Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy11 (Katowice)1Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim, ekonomii na SGH oraz studiów podyplomowych z zakresu... Więcej... prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej. Pracował w działach podatkowo-prawnych międzynarodowych firm. Od 2005 r. prowadzi własną kancelarię adwokacką. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. W l. 2012-2013 sekretarz generalny, członek zarządu KNP, od 2013 r. członek rady głównej, wiceprezes partii. W listopadzie 2017 r. dołączył do partii Wolność. Poseł od 2015 r. (VIII kad.), zasiada w komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.www.facebook.com Kwestionariusz niewypełniony
Anna Elżbieta Wilk-Baran Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS7 (Poznań)9W wyborach samorządowych 2018 r. kandydował do sejmiku mazowieckiego z list partii Razem.www.portalsamorzadowy.pl Kwestionariusz niewypełniony
Wojciech Wilkowski Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'152 (Bydgoszcz)6  Kwestionariusz niewypełniony
Robert Artur Winnicki Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy3 (Olsztyn)1Studiował politologię na Uniwersytecie Wrocławskim, publicysta. Był członkiem Ligi Polskich... Więcej... Rodzin, jest liderem Ruchu Narodowego, honorowy prezes Młodzieży Wszechpolskiej. Bez powodzenia kandydował: w 2007 r. do Sejmu z listy LPR, a w 2014 r. do PE oraz na urząd prezydenta Wrocławia. Członek Ruchu Narodowego. Poseł od 2015 r. (VIII kad.), zasiada w komisji ds. energii i skarbu państwa.wpolityce.pl mamprawowiedziec.pl Kwestionariusz niewypełniony
Elżbieta Anna Wisz Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS9 (Rzeszów)1Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Psycholog i psychoteraueta. Współzałożycielka... Więcej... stowarzyszenia "Nowy Horyzont". Należy do Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. Organizatorka Kongresu Kobiet w Rzeszowie.www.lewica.eu Kwestionariusz niewypełniony
Natalia Anna Wiślińska Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy8 (Lublin)4Magister prawa, bezpieczeństwa publicznego i politologii na UMCS. Doktorantka na UMCS. Publicystka... Więcej... i redaktorka w portalach internetowych, m.in. wMeritum.pl. Kandydowała z list KORWiN w wyborach do Sejmu RP w 2015 r., oraz do sejmiku województwa lubleskiego w 2018 r. (KWW Wolność w Samorządzie).kurierlubelski.pl wmeritum.pl www.wnp.pl www.portalsamorzadowy.pl Kwestionariusz niewypełniony
Anna Elżbieta Wiśniewska Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski11 (Katowice)3Studentka na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej (marketing i zarządzanie). W 2018 r. kandydowała... Więcej... do sejmiku województwa śląskiego z list KWW Bezpartyjni Samorządowcy.www.wnp.pl Kwestionariusz niewypełniony
Jadwiga Wiśniewska Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość11 (Katowice)1Magister pedagogiki, w l. 1984-2003 pracowała jako nauczycielka nauczania początkowego, była... Więcej... dyrektorką szkoły podstawowej. W l. 2002-05 radna Rady Powiatu Myszkowskiego. W PiS od 2005 r. Posłanka V, VI i VII kad. Zasiadała w komisjach: ds. kontroli państwowej; edukacji, nauki i młodzieży; ds. UE. Od 2014 r. w Parlamencie Europejskim. W PE VIII kadencji zasiadała w komisjach ds. praw kobiet i równouprawnienia, ds. ochrony środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności oraz ds. kultury i edukacji (pełni zastępstwo). W 2019 r. uzyskała reelekcję.www.tvn24.pl jadwigawisniewska.pl Kwestionariusz niewypełniony
Joanna Wiśniewska Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'152 (Bydgoszcz)5  Kwestionariusz niewypełniony
Krzysztof Łukasz Wiśniewski Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia8 (Lublin)7Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (kulturoznawstwo). Gitarzysta basowy,... Więcej... przedsiębiorca - prowadzi własną działalność w branży makretingu internetowego. Radny dzielnicy Czuby Południowe (Lublin). Działacz społeczny: członek Forum Kultury Przestrzeni oraz Inicjatywy Pieszy Lublin.twitter.com Kwestionariusz wypełniony
Radosław Andrzej Wiśniewski Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski1 (Gdańsk)4Przedsiębiorca. Radny Ustki od 2018 r. z ramienia KWW Jacka Graczyka.www.wnp.pl Kwestionariusz niewypełniony
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9
>
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.