facebook tweeter youtube

 
Jan Filip Libicki
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

były senator (data wygaśnięcia mandatu: )

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Filip Libicki
Data i miejsce urodzenia:
1971-01-17 Poznań
Zatrudnienie:senator RP

I Zasoby pieniężne

Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa Pareto
Pełna kwota:35 717 PLN

Nazwa:
Polisa Aviva
Pełna kwota:22 908,68 PLN
Uwagi: nr 2263323

Nazwa:
Polisa Aviva
L. jednostek:
41358,18 PLN
Uwagi: nr 2550225

Nazwa:
Polisa TU Europa
Pełna kwota:64 500 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
113 m2
Wartość:900 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie senatorskie wraz z dodatkami
Kwota:88 183,00 PLN

Opis:
dieta senatorska łącznie z wyjazdowymi
Kwota:25 571,42 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Dacia
Model:
Duster
Rok produkcji:
2018
Wartość:60 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, Gettin Nobel Bank
Kwota pozostała do spłacenia:455 610,80 CHF

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-11-11
Uwagi / sprostowania:Senator złożył korektę, w której stanowi o wierzycielu jego kredytu (Gettin Nobel Bank).

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Filip Libicki
Data i miejsce urodzenia:
1971-01-17 Poznań
Zatrudnienie:senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):6 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa Pareto
Pełna kwota:35 717 PLN

Nazwa:
Polisa Aviva
Pełna kwota:22 908,68 PLN
Uwagi: nr 2263323

Nazwa:
Polisa Aviva
L. jednostek:
41358,18 PLN
Uwagi: nr 2550225

Nazwa:
Polisa TU Europa
Pełna kwota:64 500 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
113 m2
Wartość:900 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Uwagi: nieruchomość mająca docelowo stanowić mieszkanie o powierzchni 21,75 m2 sprzedana w 2018 r. za kwotę 141 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie senatorskie wraz z dodatkami
Kwota:20 041,60 PLN

Opis:
dieta senatorska łącznie z wyjazdowymi
Kwota:70 546,40 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Dacia
Model:
Duster
Rok produkcji:
2018
Wartość:60 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, Gettin Nobel Bank
Kwota pozostała do spłacenia:455 610,80 CHF

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-08-30
Uwagi / sprostowania:Senator złożył korektę, w której stanowi o wierzycielu jego kredytu (Gettin Nobel Bank).

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Filip Libicki
Data i miejsce urodzenia:
1971-01-17 Poznań
Zatrudnienie:senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa Pareto
Pełna kwota:35 717 PLN

Nazwa:
Polisa Aviva
Pełna kwota:20 139 PLN
Uwagi: nr 2263323

Nazwa:
Polisa TU Europa
Pełna kwota:58 500 PLN

Nazwa:
Polisa Aviva
L. jednostek:
40485,93 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
113 m2
Wartość:900 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
udział w nieruchomości mający docelowo stanowić mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
21,75 m2
Wartość:141 000 PLN
Uwagi: sprzedana w polu

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie senatorskie z dodatkami
Kwota:123 456,24 PLN

Opis:
dieta senatorska łącznie z wyjazdowymi
Kwota:31 382,48 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Dacia
Model:
Duster
Rok produkcji:
2018
Wartość:65 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny Getin Noble Bank, na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:461 962,96 CHF

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-03-21

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Filip Libicki
Data i miejsce urodzenia:
1971-01-17 Poznań
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa Pareto
Pełna kwota:35 717 PLN

Nazwa:
Polisa Aviva
Pełna kwota:16 244 PLN

Nazwa:
Polisa TU Europa
Pełna kwota:53 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
113 m2
Wartość:900 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
udział w nieruchomości mający docelowo stanowić mieszkanie o powierzchni 21,75 m2
Powierzchnia lokalu:
21,75 m2
Wartość:141 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie senatorskie z dodatkami
Kwota:131 940,53 PLN

Opis:
dieta senatorska łącznie z wyjazdowymi
Kwota:31 657,24 PLN

Opis:
darowizny od ojca, Marcina Libickiego
Kwota:28 500 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Dacia
Model:
Duster
Rok produkcji:
2017
Wartość:45 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny Getin Noble Bank, na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:471 364 CHF

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-12

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Filip Libicki
Data i miejsce urodzenia:
1971-01-17 Poznań
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):28 000 PLN
Uwagi: wpłacone przyszłemu najemcy na poczet wykończenia i umeblowania lokalu z możliwością całkowitego lub częściowego ich zwrotu w razie niewykonania usługi lub jeśli jej koszt będzie niższy niż przekazana kwota
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa Pareto
Pełna kwota:65 000 PLN

Nazwa:
Polisa AVIVA
Pełna kwota:12 200 PLN

Nazwa:
Polisa TU Europa
Pełna kwota:47 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
113 m2
Wartość:800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
udział w nieruchomości mający docelowo stanowić mieszkanie o powierzchni 21,75 m2

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie senatorskie z dodatkami
Kwota:130 578,36 PLN

Opis:
dieta senatorska łącznie z wyjazdowymi
Kwota:30 939,05 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Zafira
Rok produkcji:
2008
Wartość:5 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny Getin Noble Bank, na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:480 777,42 CHF

Opis:
kredyt na zakup samochodu Santander Consumer Bank
Kwota pozostała do spłacenia:1 823,34 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Filip Libicki
Data i miejsce urodzenia:
1971-01-17 Poznań
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):55 349,43 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa Pareto
Pełna kwota:65 000 PLN

Nazwa:
Polisa AVIVA
Pełna kwota:8 700 PLN

Nazwa:
Polisa TU Europa
Pełna kwota:41 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
113 m2
Wartość:800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
udział w nieruchomości mający docelowo stanowić mieszkanie o powierzchni 21,75 m2
Wartość:150 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie sentorskie
Kwota:120 290,20 PLN

Opis:
dieta senatorska
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
dieta wyjazdowa
Kwota: 304,14 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Zafira
Rok produkcji:
2008
Wartość:12 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny Getin Noble Bank, na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:490 050,12 CHF

Opis:
Kredyt na zakup samochodu Santander Consumer Bank
Kwota pozostała do spłacenia:19 537,61 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-01-12

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Filip Libicki
Data i miejsce urodzenia:
1971-01-17 Poznań
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):55 349,43 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa Pareto
Pełna kwota:65 000 PLN

Nazwa:
Polisa AVIVA
Pełna kwota:8 100 PLN

Nazwa:
Polisa TU Europa
Pełna kwota:40 500 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
113 m2
Wartość:800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: udział w nieruchomości mający docelowo stanowić mieszkanie o powierzchni 21,75 m2 o wartości 150000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie sentorskie
Kwota:108 815,30 PLN

Opis:
dieta senatorska
Kwota:25 637,60 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Zafira
Rok produkcji:
2008
Wartość:15 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny Getin Noble Bank, na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:490 818,83 CHF

Opis:
Kredyt na zakup samochodu Santander Consumer Bank
Kwota pozostała do spłacenia:20 537,61 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-11

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Filip Libicki
Data i miejsce urodzenia:
1971-01-17 Poznań
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):55 349,43 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa Pareto
Pełna kwota:65 000 PLN

Nazwa:
Ubezpieczenie na życie AVIVA
Pełna kwota:7 500 PLN

Nazwa:
Polisa TU Europa
Pełna kwota:39 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
113 m2
Wartość:800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: udział w nieruchomości mający docelowo stanowić mieszkanie o powierzchni 21,75 m2 o wartości 150000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie sentorskie
Kwota:69 246,10 PLN

Opis:
dieta senatorska
Kwota:17 311,56 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Zafira
Rok produkcji:
2008
Wartość:15 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny Getin Noble Bank, na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:493 878,46 CHF

Opis:
Kredyt na zakup samochodu Santander Consumer Bank
Kwota pozostała do spłacenia:23 537,61 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-07

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Filip Libicki
Data i miejsce urodzenia:
1971-01-17 Poznań
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):258 349,43 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa Pareto
Pełna kwota:65 000,00 PLN

Nazwa:
Ubezpieczenie na życie AVIVA
Pełna kwota:5 100 PLN

Nazwa:
Polisa TU Europa
Pełna kwota:35 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
113 m2
Wartość:800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie sentorskie
Kwota:11 377,86 PLN

Opis:
dieta senatorska
Kwota:29 859,82 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Zafira
Rok produkcji:
2008
Wartość:15 000,00 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny Getin Noble Bank, na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:498 967,25 CHF

Opis:
Kredyt na samochód Santander Consumer Bank
Kwota pozostała do spłacenia:31 537,61 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-21

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Filip Libicki
Data i miejsce urodzenia:
1971-01-17 Poznań
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):258 349,43 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa Pareto
Pełna kwota:65 000,00 PLN

Nazwa:
Ubezpieczenie na życie AVIVA
Pełna kwota:1 500,00 PLN

Nazwa:
Polisa TU Europa
Pełna kwota:29 000,00 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
113 m2
Wartość:800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie Sentorskie
Kwota:118 707,60 PLN

Opis:
Dieta Senatorska
Kwota:30 146,35 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Zafira
Rok produkcji:
2008
Wartość:20 000,00 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny Getin Noble Bank, na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:505 880,71 CHF

Opis:
Kredyt na samochód Santander Consumer Bank
Kwota pozostała do spłacenia:34 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Filip Libicki
Data i miejsce urodzenia:
1971-01-17 Poznań
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):265 349,43 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa Pareto
Pełna kwota:65 000,00 PLN

Nazwa:
Ubezpieczenie na życie AVIVA
Pełna kwota:12 620,00 PLN

Nazwa:
Polisa TU Europa
Pełna kwota:25 000,00 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
113 m2
Wartość:800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie Sentorskie
Kwota:118 707,60 PLN

Opis:
Dieta Senatorska
Kwota:29 869,50 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Zafira
Rok produkcji:
2008
Wartość:36 000,00 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny Getin Noble Bank, na zakup mieszkania
Cała kwota:513 263,76 CHF

Opis:
Kredyt na samochód Santander Consumer Bank
Cała kwota:46 000,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-16

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Filip Libicki
Data i miejsce urodzenia:
1971-01-17 Poznań
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):530 000,00 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa Pareto
Pełna kwota:65 000,00 PLN

Nazwa:
Ubezpieczenie na życie AVIVA
Pełna kwota:9 740,00 PLN

Nazwa:
Polisa TU Europa
Pełna kwota:18 500,00 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
115 m2
Wartość:1 200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie poselskie
Kwota:1 080 485,56 PLN

Opis:
Dieta poselska
Kwota:25 850,58 PLN

Opis:
Wynagrodzenie Sentorskie
Kwota:19 784,60 PLN

Opis:
Dieta Senatorska
Kwota:4 369,11 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Zafira
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny Getin Noble Bank, na zakup mieszkania
Cała kwota:520 366,40 CHF

Opis:
Kredyt na samochód Santander Consumer Bank
Cała kwota:56 000,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-25
Uwagi / sprostowania:Korekta oświadczenia majątkowego za 2011 rok złożona 2012-10-03: "Szanowny Panie marszałku, w związku z uwagami do mojego oświadczenia majątkowego za 2011 r. zgłoszonymi przez urząd skarbowy wyjaśniam uprzejmie, że powodem wątpliwości urzędu skarbowego co do pokrycia moich oszczędności w przychodach jest fakt, iż US nie uwzględnił kwoty zwrotu pożyczek, udzielonych przeze mnie zbywanej spółce, wskazanych w akcie notarialnym (nabywca zobowiązał się do ich zwrotu przez spółkę).

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Filip Libicki
Data i miejsce urodzenia:
1971-01-17 Poznań
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):530 000,00 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa Pareto
Pełna kwota:65 000,00 PLN

Nazwa:
Ubezpieczenie na życie AVIVA
Pełna kwota:9 500,00 PLN

Nazwa:
Polisa TU Europa
Pełna kwota:18 000,00 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
115 m2
Wartość:1 200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie poselskie
Kwota:97 480,76 PLN

Opis:
Dieta poselska nieopodatkowana
Kwota:22 800,00 PLN
Uwagi: Dieta poselska opodatkowana 2473,53 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Zafira
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny Getin Noble Bank, na zakup mieszkania
Cała kwota:520 929,76 CHF

Opis:
Kredyt na samochód Santander Consumer Bank
Cała kwota:56 800,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-11-07

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.