facebook tweeter youtube

 
Magdalena Marek

była posłanka (data wygaśnięcia mandatu: )

Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Posłanka, członkini PO. Ekonomistka, ukończyła Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2006–2007 radna miasta Lublin, przewodnicząca Komisji Budżetowo-Ekonomicznej, członkini Rady Społecznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, pracowała w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego woj. lubelskiego, od 2011 r. sekretarz w Krajowym Sądzie Koleżeńskim PO. Posłanka VI i VII kadencji. Zasiada w komisjach: gospodarki i rozwoju; obrony narodowej.
Edukacja
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny; specjalność: Ekonomia, rok ukończenia: 2007
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej; specjalność: Nauki ekonomiczne, rok ukończenia: 2014
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów; specjalność: Prawo i ekonomia rynku kapitałowego, rok ukończenia: 2017

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 13.06.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Obrony Narodowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.02.2019Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół - Zerwij z plastikiem, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Hiszpańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Francuska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Gospodarki i Rozwoju, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.11.2018 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.11.2018Sejm RP VIII kadencji, poseł (zajęła miejsce Wojciecha Wilka), Warszawa
okręg: Lublin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 4131» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.2017Radio Lublin SA, członek Rady Programowej, Lublin» źródło

Źródła

Biuletyn Informacji Publicznej Radia Lublin SA


Serwis kurierlubelski

od 05.02.2016Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Płock» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

01.12.2015 – 21.11.2018Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, dyrektor Departamentu Cyfryzacji i Płatności (od 21.11.2018 urlop bezpłatny), Lublin» źródło

Źródła

Serwis lublin.wyborcza.pl


Oświadczenie majątkowe Magdaleny Marek dostępne na stronie Sejmu RP

2015kandydat na posła
okręg: Lublin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 4131 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.07.2015 – 03.08.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (druk nr 3576) oraz projektu ustawy o zmianie - Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3595), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.07.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej (druk nr 3521), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.04.2015 – 26.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: - senackiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw oraz - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i niektórych innych ustaw (druki nr 3091 i 3229), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.04.2015 – 23.06.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk nr 3246), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.03.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 3184), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.02.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.11.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Diabetyków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.09.2014 – 06.11.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2739), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.09.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Krwiodawstwa, Transplantologii i Promocji Zdrowia, przewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.07.2014 – 28.08.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 2494), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Kenijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.11.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Krwiodawstwa, Transplantologii i Promocji Zdrowia, wnioskodawca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.10.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.06.2013 – 12.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (druk nr 1421), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.04.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.04.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Zrównoważonego Rozwoju - Ekologia, Energetyka, Turystyka, Gospodarka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.02.2013 – 26.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 758), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2013 – 25.07.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Armeńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Nowoczesnej Energetyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 25.06.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 25.06.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu drogowego i drogownictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 25.06.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu kolejowego i poczty, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 25.06.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 25.06.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu lotniczego, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.06.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.06.2012 – 26.06.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy w sprawie spłaty niezaspokojonych należności przedsiębiorców za niektóre prace, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (druk nr 451), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 258), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Lubelski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Egipska Grupa Parlamentarna, przewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół "Następne Pokolenie", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Gazu Łupkowego, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 14.02.2012Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Gazu Łupkowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Sportu Akademickiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 06.02.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Lublin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 14676» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

01.03.2011 – 29.03.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3860), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Lublin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 14676 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

22.01.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Młodzieży i Studentów "Następne Pokolenie", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.01.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała do kontroli realizacji budżetu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.01.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2009 – 19.01.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (druk nr 2506), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.11.2009 – 05.01.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego i poselskiego projektów ustaw o sporcie (druki nr 2313 i 2374), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.04.2009 – 08.01.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.04.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Grupa Parlamentarna Polska - Republika Południowej Afryki, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.04.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Japońska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.04.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Przedsiębiorczości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.04.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Sportowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.10.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarna Grupa Uśmiechu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.10.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.10.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.06.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Zespół Poselski Krewniacy Club Sejm, przewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.06.2008 – 08.01.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. wykorzystania środków Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.04.2008 – 24.04.2009Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.11.2007 – 25.04.2008Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 23.01.2008Sejm RP VI kadencji, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.11.2007 – 24.11.2007Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Lublin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 16114» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Lublin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 16114 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2007 – 2011Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, pracownik Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego (obecnie bezpłatny urlop)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Magdaleny Gąsior-Marek

2006 – 2007Rada Miasta Lublina, radny, Lublin
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 574» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 574 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2005Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Magdaleny Gąsior-Marek

2004 – 2007Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA, pracownik» źródło

Źródło

Oficjalna strona Magdaleny Gąsior-Marek

brak informacji Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci"

brak informacji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, założyciel, przewodniczący Studenckiego Klubu Dyskusyjnego, Lublin» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

brak informacjiRada Miasta Lublina, Komisja Budżetowo-Ekonomiczna, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Magdaleny Gąsior-Marek

brak informacji Koło Naukowe Ekonomistów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, członek, Lublin» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

brak informacji Platforma Obywatelska, członek Rady Regionu» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Platforma Obywatelska w regionie lubelskim

brak informacji Ochotniczy Hufiec Pracy, członek Rady Społecznej, Lublin» źródło

Źródło

Oficjalna strona Magdaleny Gąsior-Marek

brak informacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, członek Rady Społecznej» źródło

Źródło

Oficjalna strona Centrum Onkologii Ziemii Lubelskiej

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.