facebook tweeter youtube

 
Magdalena Marek

była posłanka (data wygaśnięcia mandatu: )

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Magdalena Ewa Marek
Nazwisko panieńskie:
Gąsior
Data i miejsce urodzenia:
1983-12-17 Lublin
Zatrudnienie:Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - Departament Certyfikacji i Płatności, dyrektor (urlop bezpłatny od 2018-11-21)
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):96 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):3 000 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Nationale Nederlanden OFE
Pełna kwota:43 392,81 PLN
Uwagi: rozdzielność majątkowa

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
51 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
na prawie wspólności ustawowej - wraz z małżonkiem, właściciele lokalu mieszkalnego stanowiące odrębną nieruchomość, wspólnota majątkowa - akt notarialny
Uwagi: + miejsce parkingowe
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
łąka, las, grunt orny
Wartość:3 000 PLN
Tytuł prawny:
własność akt notarialny, rozdzielność majątkowa
Uwagi: las - 0,09 ha grunt orny - 0,19 ha łąki - 0,12 ha

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Komunikacja Miejska Płock sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
2016-01

Dochód:
Kwota:35 702,75 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:20 041,60 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:65 048,96 PLN

Opis:
członek Rady Programowej Radia Lublin S.A.
Kwota:1 352,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Mazda
Model:
CX-3
Rok produkcji:
2015
Wartość:62 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka hipoteczna PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:49 382,10 PLN
Uwagi: 08.2017 -07.2027

Opis:
kredyt konsolidacyjny BGŻ BNP Paribas
Cała kwota:119 862,41 PLN
Uwagi: 09.2018 - 10.2025, ogólne warunki

Opis:
Eurobank - ogólne warunki
Cała kwota:70 000 PLN

Podpis

Data:
2019-09-09

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Magdalena Ewa Gąsior-Marek
Data i miejsce urodzenia:
1983-12-17 Lublin
Zatrudnienie:Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - Departament Certyfikacji i Płatności, dyrektor (urlop bezpłatny od 2018-11-21)
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):44 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Nationale Nederlanden OFE
Pełna kwota:43 392,81 PLN
Uwagi: rozdzielność majątkowa stan na 2018

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
51 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
na prawie wspólności ustawowej - wraz z małżonkiem, właściciele lokalu mieszkalnego stanowiące odrębną nieruchomość, wspólnota majątkowa - akt notarialny
Uwagi: + miejsce parkingowe
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
łąka, las, grunt orny
Wartość:3 000 PLN
Tytuł prawny:
własność akt notarialny
Uwagi: darowizna z 2009 wartość darowizny dotyczy 4 działek: grunt orny 0,19 ha, las 0,09 ha, łąki trwałe 0,22 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Komunikacja Miejska Płock sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
2016-01-XX

Dochód:
Kwota:35 702,75 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
członek Rady Programowej Radia Lublin S.A.
Kwota:2 028 PLN

Opis:
Komunikacja Miejska Płock sp. z o.o.
Kwota:35 702,75 PLN

Opis:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Kwota:136 397,01 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu dieta
Kwota:3 340,27 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu uposażenie
Kwota:15 922,15 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Mazda
Model:
CX-3
Rok produkcji:
2015
Wartość:62 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka hipoteczna PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:52 668,36 PLN
Uwagi: 2017-08 - 2027-08, ogólne warunki

Opis:
kredyt konsolidacyjny BGŻ BNP Paribas
Cała kwota:127 812,01 PLN
Uwagi: 2018-09 - 2025-10, ogólne warunki

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Magdalena Ewa Gąsior-Marek
Data i miejsce urodzenia:
1983-12-17 Lublin
Zatrudnienie:Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - Departament Certyfikacji i Płatności, dyrektor (urlop bezpłatny od 2018-11-21)
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):38 000 PLN
Uwagi: rozdzielność majątkowa
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Nationale Nederlanden OFE
Pełna kwota:39 267,70 PLN
Uwagi: rozdzielność majątkowa stan na 2017-12-08

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
51 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
na prawie wspólności ustawowej - wraz z małżonkiem, właściciele lokalu mieszkalnego stanowiące odrębną nieruchomość, wspólnota majątkowa - akt notarialny
Uwagi: + miejsce parkingowe
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
łąka, las, grunt orny
Wartość:3 000 PLN
Tytuł prawny:
własność akt notarialny
Uwagi: darowizna z 2009 wartość darowizny dotyczy 4 działek: grunt orny 0,19 ha, las 0,09 ha, łąki trwałe 0,22 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Komunikacja Miejska Płock sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
2016-01-XX

Dochód:
Kwota:40 408,58 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
członek Rady Programowej Radia Lublin S.A.
Kwota:1 690 PLN

Opis:
Komunikacja Miejska Płock sp. z o.o.
Kwota:35 702,75 PLN

Opis:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Kwota:130 108,08 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Mazda
Model:
CX-3
Rok produkcji:
2015
Wartość:70 000 PLN
Uwagi: współwłaściciel

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka hipoteczna PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:53 691,04 PLN
Uwagi: 2017-08 - 2027-08

Opis:
kredyt konsolidacyjny BGŻ BNP Paribas
Cała kwota:129 117,81 PLN
Uwagi: 2018-09 - 2025-10

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-11-21
Uwagi / sprostowania:Poseł złożyła korektę, w której uzupełnia status własności samochodu Mazda CX3.

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Magdalena Ewa Gąsior-Marek
Data i miejsce urodzenia:
1983-12-17 Lublin
Zatrudnienie:UMWL - Departament Strategii i Rozwoju Region. - pracownik; Sejm RP - poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: dopisek: "od 05.06.2013r. rozdzielność majątkowa"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):30 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
51 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
na prawie wspólności ustawowej - wraz z małżonkiem , właściciele lokalu mieszkalnego stanowiące odrębną nieruchomość, wspólnota majątkowa - akt notarialny
Uwagi: + miejsce parkingowe
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
łąka, las, grunt orny
Wartość:3 000 PLN
Tytuł prawny:
własność akt notarialny
Uwagi: wartość darowizny dotyczy 4 działek: grunt orny 0,19 ha, las 0,09 ha, łąki trwałe 0,22 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta za 2014 r.
Kwota:30 528,23 PLN

Opis:
uposażenie za 2014 r.
Kwota:132 211,08 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2008
Wartość:24 900 PLN
Uwagi: współwłaściciel, wspólnota majątkowa

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
zawarta w dniu 17.03.2008 r. na okres 96 miesięcy, Kredyt hipoteczny w DB
Kwota pozostała do spłacenia:6 350 CHF

Opis:
kredyt gotówkowy (dwa) Santander Consumer Bank
Cała kwota:6 943,44 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-21

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Magdalena Ewa Gąsior-Marek
Data i miejsce urodzenia:
1983-12-17 Lublin
Zatrudnienie:UMWL - Departament Strategii i Rozwoju Region. - pracownik; Sejm RP - poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: dopisek: "od 05.06.2013r. rozdzielność majątkowa"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
51 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
na prawie wspólności ustawowej - wraz z małżonkiem , właściciele lokalu mieszkalnego stanowiące odrębną nieruchomość, wspólnota majątkowa - akt notarialny
Uwagi: + miejsce parkingowe
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
łąka, las, grunt orny
Powierzchnia:
0,5 ha
Wartość:3 000 PLN
Tytuł prawny:
własność akt notarialny
Uwagi: wartość darowizny dotyczył 4 działek: grunt orny: 0,19 ha, las 0,09 ha, łąki trwałe 0,22 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta
Kwota:30 528,23 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota: 132  211,08 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2008
Wartość:24 900 PLN
Uwagi: współwłasność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
zawarta w dniu 17.03.2008 r. na okres 96 miesięcy, Kredyt hipoteczny w DB
Kwota pozostała do spłacenia:12 695,60 CHF

Opis:
Zawarta dnia 29.12.2014 r. i 15.09.2014 r. kredyt gotówkowy Santander Consument Bank
Cała kwota:21 183 PLN

Opis:
zawarta w dniu 20.11.2013r. na okres 18 miesięcy , kredyt gotówkowy w BPH
Kwota pozostała do spłacenia:6 257 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2015-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Magdalena Ewa Gąsior-Marek
Data i miejsce urodzenia:
1983-12-17 Lublin
Zatrudnienie:UMWL - Departament Strategii i Rozwoju Region. - pracownik; Sejm RP - poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: dopisek: "od 05.06.2013r. rozdzielność majątkowa"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 000PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
51 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
na prawie wspólności ustawowej - wraz z małżonkiem , właściciele lokalu mieszkalnego stanowiące odrębną nieruchomość, wspólnota majątkowa - akt notarialny
Uwagi: + mp
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
łąka, las, grunt orny
Powierzchnia:
05, ha
Wartość:3 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, akt notarialny
Uwagi: wartość darowizny dotyczył 4 działek

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota: 132  211,08 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2008
Wartość:29 000 PLN
Uwagi: współwłasność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
zawarta w dniu 17.03.2008 r. na okres 96 miesięcy, Kredyt hipoteczny w Deutsche Bank
Kwota pozostała do spłacenia:22 216,76 CHF

Opis:
Kredyt konsumencki w Pekao SA, zawarta w dniu 23.11.2011 r. na okres 36 miesięcy
Kwota pozostała do spłacenia:3 555,10 PLN

Opis:
zawarta w dniu 20.11.2013r. na okres 18 miesięcy , kredyt gotówkowy w BPH
Cała kwota:20 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Magdalena Ewa Gąsior-Marek
Data i miejsce urodzenia:
1983-12-17 Lublin
Zatrudnienie:UMWL - Departament Strategii i Rozwoju Region. - pracownik; Sejm RP - poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
Uwagi: Commercial Union grupa AVIVA ubezpieczenie uniwersalne - nowa perspektywa

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
51 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólnota majątkowa
Uwagi: + mp
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ziemie rolne + las
Powierzchnia:
ok. 1 ha
Wartość:3 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, akt notarialny
Uwagi: wartość darowizny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:133 200,32 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2008
Wartość:33 000 PLN
Uwagi: współwłasność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
zawarta w dniu 17.03.2008 r. na okres 96 miesięcy, Kredyt hipoteczny z Deutsche Bank
Cała kwota:76 170 CHF

Opis:
Kredyt konsumencki w Pekao SA, zawarta w dniu 23.11.2011 r. na okres 36 miesięcy
Cała kwota:10 000 PLN

Opis:
pożyczka z funduszu świadczeń socjalnych w dniu 30.01.2012 r. na 12 miesięcy
Cała kwota:20 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-18

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Magdalena Ewa Gąsior-Marek
Data i miejsce urodzenia:
1983-12-17 Lublin
Zatrudnienie:UMWL - Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego - pracownik; Sejm RP - poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
Uwagi: Commercial Union grupa AVIVA - ubezpieczenie uniwersalne - nowa perspektywa

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
51 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólnota majątkowa
Uwagi: + mp
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ziemia rolna + las
Powierzchnia:
ok. 1 ha
Wartość:3 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, akt notarialny
Uwagi: wartość darowizny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta opodatkowana
Kwota:2 123,88 PLN

Opis:
uposażenie (dochód)
Kwota:130 825,07 PLN

Opis:
dochód z tyt. sprzedaży akcji
Kwota: 941,41 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2008
Uwagi: współwłasność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Deutsche Bank, kredyt hipoteczny
Cała kwota:76 170 CHF

Opis:
Kredyt konsumencki Pekao SA
Cała kwota:10 000

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-27
Uwagi / sprostowania:Magdalena Gąsior-Marek Poseł na Sejm RP, [ukryte] dnia 10 lipca 2012 roku; Korekta do oświadczenia za za 2011 rok; Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie uzupełnienia treści złożonego przeze mnie oświadczenia o stanie majątkowym z dn. 27-04-2012 r. W rubryce adres zamieszkania powinna znaleźć się następująca treść: [ukryte]. Z poważaniem, Magdalena Gąsior-Marek Poseł na Sejm RP; Sekretariat Marszałka Sejmu wpłynęło 11.07.2012

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Magdalena Ewa Gąsior-Marek
Data i miejsce urodzenia:
1983-12-17 Lublin
Zatrudnienie:UMWL - Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego - pracownik; Sejm RP - poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
Uwagi: Commercial Union grupa AVIVA - ubezpieczenie uniwersalne - nowa perspektywa

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
51 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólnota majątkowa, akt notarialny
Uwagi: + m.p.
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ziemia rolna/las
Powierzchnia:
ok. 1 ha
Wartość:3 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, akt notarialny
Uwagi: wartość darowizny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta opodatkowana
Kwota:1 930,80 PLN

Opis:
uposażenie (dochód)
Kwota:109 186,66 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2008
Uwagi: współwłasność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Deutsche Bank, kredyt hipoteczny
Cała kwota:76 170 CHF

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-11-03

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.