facebook tweeter youtube

 
Szymon Giżyński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Szymon Stanisław Giżyński
Data i miejsce urodzenia:
1956-03-08
Zatrudnienie:
poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (obecnie bez poborów)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sekretarz stanu
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: pozostaje we wspólnocie majątkowej z żoną Urszulą Giżyńską

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):145 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Urszulą Giżyńską
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa AEGON
Pełna kwota:10 000 PLN
Uwagi: na: Urszula Giżyńska aktualna wartość

Nazwa:
Fundusz Emerytalny AXA
Pełna kwota:18 000 PLN
Uwagi: na: Urszula Giżyńska aktualna wartość

Nazwa:
Fundusz Powiernik
Pełna kwota:30 000 PLN
Uwagi: na: Szymon Giżyński aktualna wartość

Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa malejąca bez uiszczania składek MetLife
Pełna kwota:9 710,73 PLN
Uwagi: na: Szymon Giżyński podano wartość polisy z 2017 r.

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
295 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną Urszulą Giżyńską

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent udziałów:
Gazeta Częstochowska sp. z o.o.
Liczba udziałów:
78
Wartość pojedynczego udziału: 100 PLN
Wartość wszystkich udziałów:7 800 PLN
Czy udziały stanowią ponad 10%...:nie
Uwagi: 78 udziałów z 1145, co stanowi 6,8% udziałów w spółce

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes zarządu fundacji
Od kiedy:
1999-01-01
Uwagi: funkcja pełniona wyłącznie honorowo i społecznie

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
należności ze stosunku pracy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 1.02.2019 do 9.09.2019
Kwota:101 353,92 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:19 874,58 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 19 874,58 PLN opodatkowana: 0,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-09

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Szymon Stanisław Giżyński
Data i miejsce urodzenia:
1956-03-08
Zatrudnienie:Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: pozostaje we wspólnocie majątkowej z żoną Urszulą Giżyńską

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):195 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Urszulą Giżyńską
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa AEGON
Pełna kwota:10 000 PLN
Uwagi: na: Urszula Giżyńska aktualna wartość

Nazwa:
Fundusz Emerytalny AXA
Pełna kwota:18 000 PLN
Uwagi: na: Urszula Giżyńska aktualna wartość

Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa malejąca bez uiszczania składek MetLife
Pełna kwota:9 710,73 PLN
Uwagi: na: Szymon Giżyński podano wartość polisy z 2017 r.

Nazwa:
Fundusz Powiernik
Pełna kwota:30 000 PLN
Uwagi: na: Szymon Giżyński aktualna wartość

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
295 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną Urszulą Giżyńską

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent udziałów:
Gazeta Częstochowska sp. z o.o.
Liczba udziałów:
78
Wartość pojedynczego udziału: 100 PLN
Wartość wszystkich udziałów:7 800 PLN
Czy udziały stanowią ponad 10%...:nie
Uwagi: 78 udziałów z 1145, co stanowi 6,8% udziałów w spółce

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes Zarządu Fundacji
Od kiedy:
1999-01-01
Uwagi: funkcja pełniona wyłącznie honorowo i społecznie

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:68 476,02 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w tym opodatkowana: 0,00 PLN

Opis:
należności ze stosunku pracy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kwota:76 015,44 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Szymon Stanisław Giżyński
Data i miejsce urodzenia:
1956-03-08
Zatrudnienie:poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: Pozostaję we wspólnocie majątkowej z żoną Urszulą Giżyńską

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):150 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Urszulą Giżyńską
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa AEGON
Pełna kwota:17 000 PLN
Uwagi: na: Urszula Giżyńska nominalna aktualna wartość

Nazwa:
Fundusz Emerytalny AXA
Pełna kwota:20 000 PLN
Uwagi: na: Urszula Giżyńska nominalna aktualna wartość

Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa MetLife
Pełna kwota:9 710,73 PLN
Uwagi: na: Szymon Giżyński podano ubiegłoroczną wartość polisy

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną Urszulą Giżyńską

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent udziałów:
Gazeta Częstochowska sp. z o.o.
Liczba udziałów:
78
Wartość pojedynczego udziału: 100 PLN
Wartość wszystkich udziałów:7 800 PLN
Czy udziały stanowią ponad 10%...:nie
Uwagi: 78 udziałów z 1145, co stanowi 6,8% udziałów w spółce

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes Zarządu Fundacji
Od kiedy:
1999-01-01
Uwagi: funkcja pełniona wyłącznie honorowo i społecznie

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:136 622,30 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 979,96 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w tym opodatkowana - 2619,96 zł

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Szymon Stanisław Giżyński
Data i miejsce urodzenia:
1956-03-08
Zatrudnienie:poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: Pozostaje we wspólnocie majątkowej z żoną Urszulą Giżyńską

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):125 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Urszulą Giżyńską
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa AEGON
Pełna kwota:7 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa:
Wkład własny w Funduszu Emerytalnym AXA
Pełna kwota:20 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa:
Polisa akcyjna Compensa
Pełna kwota:4 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa MetLife o nominalnej, aktualnej wartości
Pełna kwota:9 710,73 PLN
Uwagi: na nazwisko Szymon Giżyński, ubiegłoroczna wartość polisy

Nazwa:
fundusz ING
Uwagi: polisa ubezpieczeniowa [nieczytelne] bez uiszczania składek

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną Urszulą Giżyńską kwota około

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent udziałów:
Gazeta Częstochowska Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
78
Wartość pojedynczego udziału: 100 PLN
Wartość wszystkich udziałów:7 800 PLN
Czy udziały stanowią ponad 10%...:nie
Uwagi: 78 udziałów z 1145, co stanowi 6,8%

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes Zarządu Fundacji
Od kiedy:
1999-01-01
Uwagi: funkcja pełniona wyłącznie honorowo i społecznie

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:135 178,80 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 27360 zł opodatkowana - 2316,96 zł

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Szymon Stanisław Giżyński
Data i miejsce urodzenia:
1956-03-08
Zatrudnienie:poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: Pozostaje we wspólnocie majątkowej z żoną Urszulą Giżyńską

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):91 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Urszulą Giżyńską
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa AEGON
Pełna kwota:8 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa:
Wkład własny w Funduszu Emerytalnym Warta
Pełna kwota:20 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa:
Polisa akcyjna Compensa
Pełna kwota:5 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa MetLife o nominalnej, aktualnej wartości
Pełna kwota:9 710,73 PLN
Uwagi: na nazwisko Szymon Giżyński

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
290 m2
Wartość domu:450 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną Urszulą Giżyńską kwota około

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent udziałów:
Gazeta Częstochowska Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
78
Wartość pojedynczego udziału: 100 PLN
Wartość wszystkich udziałów:7 800 PLN
Uwagi: 78 udziałów z 1145, co stanowi 6,8%

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes Zarządu Fundacji
Od kiedy:
1999-01-01
Uwagi: funkcja pełniona wyłącznie honorowo i społecznie

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:116 251,56 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:28 852,56 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana - 1546,56 zł; nieopodatkowana - 27305,76 zł

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Szymon Stanisław Giżyński
Data i miejsce urodzenia:
1956-03-08
Zatrudnienie:poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: Pozostaje we wspólnocie majątkowej z żoną Urszulą Giżyńską

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):83 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Urszulą Giżyńską
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa AEGON
Pełna kwota:10 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa:
Wkład własny w Funduszu Emerytalnym Warta
Pełna kwota:12 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa:
Polisa akcyjna Compensa
Pełna kwota:5 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa MetLife o nominalnej, aktualnej wartości
Pełna kwota:9 710,73 PLN
Uwagi: na nazwisko Szymon Giżyński

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
290 m2
Wartość domu:450 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną Urszulą Giżyńską

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent udziałów:
Gazeta Częstochowska Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
78
Wartość pojedynczego udziału: 100
Wartość wszystkich udziałów:7 800
Uwagi: 78 udziałów z 1145, co stanowi 6,8%

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes Zarządu Fundacji
Od kiedy:
1999-01-01
Uwagi: funkcja pełniona wyłącznie honorowo i społecznie

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:94 842,84 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:23 988,84 PLN
Uwagi: w tym 1243,08 PLN - opodatkowana

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-09

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Szymon Stanisław Giżyński
Data i miejsce urodzenia:
1956-03-08
Zatrudnienie:poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: Pozostaje we wspólnocie majątkowej z żoną Urszulą Giżyńską

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):120 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Urszulą Giżyńską
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa AEGON
Pełna kwota:11 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa:
Wkład własny w Funduszu Emerytalnym Warta
Pełna kwota:14 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa:
Polisa akcyjna Compensa
Pełna kwota:5 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa MetLife o nominalnej, aktualnej wartości
Pełna kwota:9 710,73 PLN
Uwagi: na nazwisko Szymon Giżyński

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
290 m2
Wartość domu:450 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną Urszulą Giżyńską

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent udziałów:
Gazeta Częstochowska Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
78
Wartość pojedynczego udziału: 100 PLN
Wartość wszystkich udziałów:7 800 PLN
Uwagi: 78 udziałów z 1145, co stanowi 6,8%

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes Zarządu Fundacji
Od kiedy:
1999-01-01
Uwagi: funkcja pełniona wyłącznie honorowo i społecznie

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:66 818,65 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:19 372,44 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-18

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Szymon Stanisław Giżyński
Data i miejsce urodzenia:
1956-03-08
Zatrudnienie:poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: "Pozostaje we wspólnocie majątkowej z żoną Urszulą Giżyńską"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):110 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Urszulą Giżyńską
Papiery wartościowe:
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska

Nazwa:
Wkład własny w Funduszu Emerytalnym Warta o nominalnej, aktualnej wartości
Pełna kwota:12 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska

Nazwa:
Polisa akcyjna Compensa, o nominalnej, aktualnej wartości
Pełna kwota:5 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska

Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa MetLife o nominalnej, aktualnej wartości
Pełna kwota:9 710,73 PLN
Uwagi: na nazwisko Szymon Giżyński
Uwagi ogólne:
Polisa ubezpieczeniowa AEGON o nominalnej, aktualnej wartości
Suma ogólna:11 000

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
290 m2
Wartość domu:450 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną Urszulą Giżyńską

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent udziałów:
"Gazeta Częstochowska" Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
78
Wartość pojedynczego udziału: 100
Wartość wszystkich udziałów:7 800
Uwagi: 78 udziałów z 1145, co stanowi 6,8%

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Prezes Zarządu
Od kiedy:
01-01-1999
Uwagi: funkcja pełniona wyłącznie honorowo i społecznie

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:116 713,12 PLN
Uwagi: 12/100

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 429,64 PLN
Uwagi: 64/100

Opis:
Prawa autorskie i inne prawa (art. 18 ustawy), według klasyfikacji ZUS
Kwota:1 806,40
Uwagi: 40/100

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Szymon Stanisław Giżyński
Data i miejsce urodzenia:
1956-03-08
Zatrudnienie:poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):107 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Urszulą Giżyńską
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisa ubezpieczniowa AEGON
Pełna kwota:10 000 PLN

Nazwa:
wkład własny w Fundusz Emerytalnym GERLING na nazwisko Urszula Giżyńska
Pełna kwota:8 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
290 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną Urszulą Giżyńską

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent udziałów:
"Gazeta Częstochowska" Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
78
Wartość pojedynczego udziału: 100
Wartość wszystkich udziałów:7 800
Uwagi: 78 udziałów z 1145, co stanowi 6,8%

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Prezes Zarządu
Od kiedy:
01-01-1999
Uwagi: funkcja pełniona wyłącznie honorowo i społecznie

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:116 713,12 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 594,52 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Szymon Stanisław Giżyński
Data i miejsce urodzenia:
1956-03-08
Zatrudnienie:poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):61 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisa ubezpieczniowa AEGON
Pełna kwota:20 000 PLN

Nazwa:
wkład własny w Fundusz Emerytalnym GERLING na nazwisko Urszula Giżyńska
Pełna kwota:7 500 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
290 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną Urszulą Giżyńską

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent udziałów:
"Gazeta Częstochowska" Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
78
Wartość pojedynczego udziału: 100
Wartość wszystkich udziałów:7 800
Uwagi: 78 udziałów z 1145, co stanowi 6,8%

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Prezes Zarządu
Od kiedy:
01-01-1999
Uwagi: funkcja pełniona wyłącznie honorowo i społecznie

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:116 383,38 PLN

Opis:
dieta poselska opodatkowana
Kwota:29 429,64 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Szymon Stanisław Giżyński
Data i miejsce urodzenia:
1956-03-08
Zatrudnienie:poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):31 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisa ubezpieczniowa AEGON
Pełna kwota:20 000 PLN

Nazwa:
wkład własny w Fundusz Emerytalnym GERLING na nazwisko Urszula Giżyńska
Pełna kwota:7 500 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
290 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną Urszulą Giżyńską

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent udziałów:
"Gazeta Częstochowska" Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
78
Wartość pojedynczego udziału: 100
Wartość wszystkich udziałów:7 800
Uwagi: 78 udziałów z 1145, co stanowi 6,8%

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Prezes Zarządu
Od kiedy:
01-01-1999
Uwagi: funkcja wyłącznie społeczna i honorowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:119 477,85 PLN

Opis:
dieta poselska opodatkowana
Kwota:2 781,24 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-26
Uwagi / sprostowania:dn. 25-05-2012 poseł złożył korektę do oświadczenia w której wymienia pominięte wcześniej w części I pkt. 1. Środki w walucie polskiej

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Szymon Stanisław Giżyński
Data i miejsce urodzenia:
1956-03-08
Zatrudnienie:poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):27 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisa ubezpieczniowa AEGON
Pełna kwota:20 000 PLN

Nazwa:
wkład własny w fundusz emerytalny GERLING na nazwisko Urszula Giżyńska
Pełna kwota:7 500 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
290 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną Urszulą Giżyńską

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent udziałów:
"Gazeta Częstochowska" Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
78
Wartość pojedynczego udziału: 100
Wartość wszystkich udziałów:7 800
Uwagi: 78 udziałów z 1145, co stanowi 6,8%

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Prezes Zarządu
Od kiedy:
01-01-1999

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska opodatkowana
Kwota:2 588,16 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:99 129,46 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-11-06

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Pliki do pobrania
Oświadczenie majątkowe
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.