facebook tweeter youtube

 
Szymon Giżyński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kwestionariusz — Półmetek Sejmu VIII kadencji 2017
Data wypełnienia: 08.11.2017
Kategorie tematyczne pytań
A. Podsumowanie VIII kadencji Sejmu

A.1. Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Aktywność na rzecz jak najszybszego powrotu województwa częstochowskiego na administracyjną mapę Polski i jej najważniejsze skutki:
2.
potwierdzenie przez ministra Mariusza Błaszczaka obecności postulatu p[rzywrócenia województwa częstochowskiego w programie Prawa i Sprawiedliwości i jego realizacja
3.
Założenie Parlamentarnego Zespołu ds. Utworzenia Województwa Czestochowskiego

A.2. Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
O pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci ?Rodzina 500+/
2.
Przywrócenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn
3.
Prawo oświatowe / reforma edukacji/

A.3. Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
Intensyfikacja wszelkich działań na rzecz utworzenia województwa częstochowskiegoo, ze szczególnym uwzględnieniem Parlamentarnego Zespołu ds. Utworzenia Województwa Częstochowskiego
2.
Praca nad uchwaleniem ustawy o utworzeniu województwa częstochowskiego, jeszcze w obecnej kadencji Sejmu
3.
Finalizacja prac nad utworzeniem Uniwersytetu Czestochowskiego

A.4. Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
Tak
  Nie

A.5. Jeżeli tak, prosimy o krótki opis, w jakiej formie podsumowała Pani/podsumował Pan dotychczasową pracę w Sejmie oraz link do sprawozdania. Jeśli przygotowali je Pani/ Pan w oddzielnym dokumencie, prosimy o przesłanie go na adres 61@art61.pl.
wywiady prasowe i radiowe

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.