facebook tweeter youtube

 
Jerzy Gosiewski
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Ukończył studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Działacz NSZZ „Solidarność”, w l. 1996-2000 członek Ruchu Odbudowy Polski. Przez 30 lat pracował w Lasach Państwowych. Od 2001 r. jest członkiem rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego Lastar. W l. 1990-1994 był radnym Mrągowa, w l. 2002-2005 zasiadał w sejmiku warmińsko-mazurskim. Członek PIS od 2001 r. Pełnomocnik powiatu mrągowskiego PiS. Poseł w l. 2005-2011 i od 2015 (V-VI i VIII kad.). W 2014 r. bez powodzenia ubiegał się o mandat radnego województwa. Zasiadał w komisjach: ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa (dwukrotnie, w tym raz jako wiceprzewodniczący); rolnictwa i rozwoju wsi; finansów publicznych. W Sejmie VIII kad. kontynuuje pracę w komisjach: finansów publicznych oraz ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.
Edukacja
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny; specjalność: Gospodarka leśna, rok ukończenia: 1975

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
14.06.2019 – 03.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3495), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.03.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna w sprawie sytuacji poszkodowanych działalnością firmy GetBack S.A., zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.02.2019 – 06.03.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna w sprawie sytuacji poszkodowanych działalnością firmy GetBack S.A., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.09.2018 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2787), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk nr 811), poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (druk nr 877), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1863), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.07.2017 – 11.09.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1730), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół do spraw prawa geodezyjnego i rozgraniczeń nieruchomości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.05.2017 – 24.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (druk nr 1495), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.04.2017 – 06.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.03.2017 – 20.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 1232), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2016 – 04.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (druk nr 1092), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 03.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 03.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Brydża Sportowego, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.10.2016 – 02.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Brydża Sportowego, wnioskodawca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. monitorowania gospodarki odpadami, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.07.2016 – 21.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. monitorowania gospodarki odpadami, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 28.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 303), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.04.2016 – 12.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia i zaopiniowania petycji Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z Bielawy dla Komisji do Spraw Petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Kazachstańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Angolska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 31.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 343), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 24), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Japońska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. modernizacji dróg krajowych 58 i 63, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. modernizacji dróg krajowych 51 i 57, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. modernizacji drogi 59 i S16, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. modernizacji dróg krajowych 58 i 63, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.02.2016 – 10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. modernizacji dróg krajowych 51 i 57, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.01.2016 – 10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. modernizacji drogi 59 i S16, wnioskodawca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Siatkówki, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.12.2015 – 14.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Siatkówki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Tenisa Ziemnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Olsztyn (35), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 5092» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Olsztyn (35), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 5092 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2014kandydat na radnego do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
okręg: (5), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (3), liczba głosów: 2443 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

17.03.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół "Mazury Cud Natury", wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.02.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.02.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 3727), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.01.2011 – 14.04.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3670), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiNadleśnictwo Mrągowo, inżynier nadzoru» źródło

Źródło

Kwestionariusz doświadczenia i poglądów Jerzego Gosiewskiego z 2015 r.

20.10.2010 – 28.07.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (druk nr 3367), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.07.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.01.2010 – 10.02.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (druk nr 2667), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.11.2009 – 28.06.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 1169), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.07.2009 – 02.12.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2002), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.06.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.02.2009 – 18.06.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Służbie Celnej (druk nr 1492), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.10.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.10.2008 – 05.05.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach (druk nr 512), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.10.2008 – 21.04.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 721), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.09.2008 – 07.10.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 886), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Brydża Sportowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.02.2008 – 26.02.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej (druk nr 207), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.01.2008 – 08.04.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe (druk nr 124), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 30.06.2009Sejm RP VI kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.11.2007 – 17.07.2009Sejm RP VI kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Olsztyn, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 9244» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

10.07.2007 – 21.08.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie (druk nr 1905), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.07.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o instrumentach wspomagających redukcję emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (druk nr 1791), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.06.2007 – 10.07.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych z zakresu działów środowisko i gospodarka wodna (druk nr 1773), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2007 – 06.09.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do Spraw Agencji Nieruchomości Rolnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.05.2007 – 27.06.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (druk nr 1626), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2007 – 27.06.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk nr 1528), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.01.2007 – 15.02.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1261), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Olsztyn, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 9244 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.12.2006 – 13.02.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o działach administracji rządowej (druk nr 1169), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.12.2006 – 13.02.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 1081), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2006 – 29.11.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności (druk nr 1084), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2006 – 05.12.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw (druk nr 927), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.09.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja stała do spraw Wspólnej Polityki Rolnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.09.2006 – 21.09.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (druk nr 888), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.08.2006 – 08.09.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 852), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.06.2006 – 22.08.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych (druk nr 583), o biopaliwach, paliwach odnawialnych i zasadach ich promocji (druk nr 584), o organizacji rynku biopaliw ciekłych (druk nr 585), o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (druk nr 738), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.04.2006 – 22.06.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o paszach (druk nr 496), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.12.2005 – 13.01.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 129), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródła

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009


Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Olsztyn, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 3782» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2005kandydat na posła
okręg: Olsztyn, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 3782 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002 – 2005Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP)
lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - Prawo i Sprawiedliwość (10), liczba głosów: 2415» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na radnego
lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - Prawo i Sprawiedliwość (10), liczba głosów: 2415 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

23.08.2001 – 08.12.2005Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Lastar SA (podmiot wykreślony z KRS), członek Rady Nadzorczej, Mrągowo» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 2001Prawo i Sprawiedliwość, członek, pełnomocnik powiatu mrągowskiego» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

2000Nadleśnictwo Mrągowo, Lasy Państwowe, współautor opracowania programu ochrony przyrody» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1996 – 2001Ruch Odbudowy Polski, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1990 – 1994Rada Miasta Mrągowa, radny, Mrągowo» źródło

Źródło

Oficjalna strona Jerzego Gosiewskiego

1990kandydat na radnego (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Jerzego Gosiewskiego

1981Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" ds. nadleśnictw w Rejonowej Dyrekcja Lasów Państwowych , wiceprzewodniczący, Olsztyn» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

od 1980Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów Kandydatów w Wyborach Parlamentarnych 2007

1976 – 1986Ludowe Zespoły Sportowe, członek» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów Kandydatów w Wyborach Parlamentarnych 2007

lata 70.Rajd Ogólnopolski Mazury 73, współorganizator» źródło

Źródło

Oficjalna strona Jerzego Gosiewskiego

brak informacjiRada Miasta Mrągowo, Komisja Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Jerzego Gosiewskiego

brak informacjiRada Miasta Mrągowo, Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Jerzego Gosiewskiego

brak informacjiRada Miasta Mrągowo, Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Jerzego Gosiewskiego

brak informacji Polski Związek Brydżowy, członek» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów Kandydatów w Wyborach Parlamentarnych 2007

brak informacjiRada Miasta Mrągowa, Komisja Przetargowa, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Jerzego Gosiewskiego

brak informacji "Leśniki" Stare Jabłonki, członek, Stare Jabłonki» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów Kandydatów w Wyborach Parlamentarnych 2007

brak informacji Polski Związek Łowiecki, sekretarz i wiceprezes Koła Łowieckiego» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów Kandydatów w Wyborach Parlamentarnych 2007

brak informacji Polski Związek Działkowców, członek» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów Kandydatów w Wyborach Parlamentarnych 2007

brak informacjiRegionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Nadleśnictwo Mrągowo, zastępca nadleśniczego, Mrągowo» źródło

Źródło

Oficjalna strona Jerzego Gosiewskiego

brak informacjiLasy Państwowe Nadleśnictwo Mrągowo, stażysta, kierownik budowy, leśniczy, kierownik transportu, adiunkt, nadleśniczy terenowy, p.o. zastępcy nadleśniczego» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006


Oficjalna strona Jerzego Gosiewskiego

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.