facebook tweeter youtube

 
Jarosław Gowin
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
 • wicepremier
 • minister nauki i szkolnictwa wyższego
 • poseł
  Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
 • kandydat na posła
  Prawo i Sprawiedliwość
 • kandydat na posła
  Prawo i Sprawiedliwość
 • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Gowin
Data i miejsce urodzenia:
1961-12-04 Kraków
Zatrudnienie:Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezes Rady Ministrów

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):74 000 PLN
Uwagi: wspólnota majątkowa

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
98 m2
Wartość:450 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia:
40 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska (nieopodatkowana)
Kwota:20 041,60 PLN

Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy (KPRM)
Kwota:119 931,92 PLN

Podpis

Data:
2019-09-09

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Gowin
Data i miejsce urodzenia:
1961-12-04 Kraków
Zatrudnienie:Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezes Rady Ministrów

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):95 000 PLN
Uwagi: wspólnota majątkowa

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
98 m2
Wartość:450 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia:
40 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:29 394,32 PLN

Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy (KPRM)
Kwota:195 000,62 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Gowin
Data i miejsce urodzenia:
1961-12-04 Kraków
Zatrudnienie:Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezes Rady Ministrów

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):80 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
98 m2
Wartość:450 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia:
40 m2
Wartość:200 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:29 897,52 PLN
Uwagi: opodatkowane: 2537,52 PLN, nieopodatkowane: 27360 PLN

Opis:
Wynagrodzenie ze stosunku pracy (KPRM)
Kwota:180 815,49 PLN

Opis:
Nagroda Prezesa RM
Kwota:62 452,89 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-20

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: minister.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Gowin
Data i miejsce urodzenia:
1961-12-04 Kraków
Zatrudnienie:Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezes Rady Ministrów

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):80 000 PLN
Uwagi: wspólnota majątkowa

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
98 m2
Tytuł prawny:
współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
40 m2
Tytuł prawny:
współwłaściciel

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:29 897,52 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: opodatkowane: 2537,52 PLN, nieopodatkowane: 27360 PLN

Opis:
Wynagrodzenie ze stosunku pracy (KPRM)
Kwota:180 815,49 PLN

Opis:
Nagroda Prezesa RM
Kwota:62 452,89 PLN
Łączny dochód:
Kwota:273 165,9 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-03-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Gowin
Data i miejsce urodzenia:
1961-12-04 Kraków
Zatrudnienie:Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezes Rady Ministrów

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):40 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
98 m2
Tytuł prawny:
współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
40 m2
Tytuł prawny:
współwłaściciel

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:29 594,52 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: opodatkowane: 2234,52 PLN, nieopodatkowane: 27360 PLN

Opis:
Wynagrodzenie ze stosunku pracy (KPRM)
Kwota:185 573,96 PLN
Łączny dochód:
Kwota:215 168,48 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-03-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Gowin
Data i miejsce urodzenia:
1961-12-04 Kraków
Zatrudnienie:Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezes Rady Ministrów

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):25 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
98 m2
Wartość:450 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
40 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Uposażenie poselskie
Kwota:106 932,07 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 512,08 PLN

Opis:
Wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia KPRM
Kwota:22 886,56 PLN

Opis:
Prawa autorskie
Kwota: 150 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: minister.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Gowin
Data i miejsce urodzenia:
1961-12-04 Kraków
Zatrudnienie:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):12 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
98 m2
Tytuł prawny:
współwłaściciel
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
40 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Św. Mikołaja
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Od kiedy:
2004

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:97 150,02 PLN
Uwagi: rok 2015 od 01-11

Opis:
dieta poselska
Kwota:24 565,92 PLN
Uwagi: rok 2015 od 01-11
Łączny dochód:
Kwota:121 715,94 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-16
Uwagi / sprostowania:Minister złożył sprostowanie, w którym dokonał korekty błędnie zsumowanej kwoty łącznych dochodów (punkt IX).
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Gowin
Data i miejsce urodzenia:
1961-12-04 Kraków
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):12 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
98 m2
Wartość:450 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
40 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Uposażenie poselskie
Kwota:97 150,02 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:24 565,92 PLN

Podpis

Data:
2015-11-05
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Gowin
Data i miejsce urodzenia:
1961-12-04 Kraków
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
98 m2
Wartość:450 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
40 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Uposażenie poselskie
Kwota:67 807,87 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:19 619,76 PLN

Podpis

Data:
2015-08-20
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Gowin
Data i miejsce urodzenia:
1961-12-04 Kraków
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
98 m2
Wartość:450 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
40 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Uposażenie poselskie
Kwota:115 064,42 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 017,44 PLN

Opis:
z praw autorskich
Kwota: 200 PLN

Podpis

Data:
2015-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Gowin
Data i miejsce urodzenia:
1961-12-04 Kraków
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
98 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
40 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie Ministra Sprawiedliwości
Kwota:128 656,16 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:37 805,24 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 264,76 PLN

Opis:
z praw autorskich
Kwota:1 125 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Gowin
Data i miejsce urodzenia:
1961-12-04 Kraków
Zatrudnienie:Minister Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
98 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
40 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Św. Mikołaja
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Od kiedy:
2004
Do kiedy:
2011

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie Ministra Sprawiedliwości
Kwota:174 244,08 PLN

Opis:
dieta członka Krajowej Rady Sądownictwa
Kwota:3 837,42 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:2 234,52 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 594,52 PLN

Opis:
z praw autorskich
Kwota: 330 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Gowin
Data i miejsce urodzenia:
1961-12-04 Kraków
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):17 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
98 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
40 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Św. Mikołaja
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Od kiedy:
2004
Do kiedy:
2011

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie (od 01-01-2011 do 17-11-2011)
Kwota:99 077,51 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta poselska opodatkowana (2011 rok)
Kwota:2 123,88 PLN

Opis:
wynagrodzenie Rektora (od 01-01-2011 do 17-11-2011)
Kwota:18 700 PLN

Opis:
wynagrodzenie Ministra Sprawiedliwości (od 18-11-2011 do 31-12-2011)
Kwota:21 054,50 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-26

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.