facebook tweeter youtube

 
Artur Górski
Data śmierci: 2016-04-01

Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 8. kadencji (data wygaśnięcia mandatu: 2016-04-01)
  • poseł do Sejmu 7. kadencji
  • poseł do Sejmu 6. kadencji
Kluczowe głosowania
Statystyki archiwalne. Dotyczą pracy poselskiej w Sejmie.
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
57%
 
2%
 
99%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
01.04.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 21. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Nieobecny
 
01.04.2016Głosowanie nad przyjęciem Projekt ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej uchwalono
Nieobecny
 
01.04.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Nieobecny
 
01.04.2016Głosowanie nad przyjęciem Projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Nieobecny
 
01.04.2016Głosowanie nad przyjęciem Projekty uchwał w sprawie:- polityki imigracyjnej państwa polskiego na forum Unii Europejskiej, - polityki imigracyjnej Polski uchwalono
Nieobecny
 
31.03.2016Głosowanie nad przyjęciem Projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym uchwalono
Nieobecny
 
31.03.2016Głosowanie nad przyjęciem Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r. uchwalono
Nieobecny
 
31.03.2016Głosowanie nad przyjęciem Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r. uchwalono
Nieobecny
 
31.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium uchwalono
Nieobecny
 
31.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym uchwalono
Nieobecny
 
31.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej uchwalono
Nieobecny
 
31.03.2016Głosowanie nad przyjęciem Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw uchwalono
Nieobecny
 
18.03.2016Powołania/odwołania Powołanie członka Rady Polityki Pieniężnej uchwalono
Nieobecny
 
18.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Nieobecny
 
18.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Nieobecny
 
18.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Nieobecny
 
18.03.2016Głosowanie nad przyjęciem Projekt ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku uchwalono
Nieobecny
 
18.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Nieobecny
 
18.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Nieobecny
 
18.03.2016Głosowanie nad przyjęciem Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 uchwalono
Nieobecny
 
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.