facebook tweeter youtube

 
Cezary Grabarczyk
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Adwokat, ukończył prawo na Uniwersytecie Łódzkim. W l. 1967-1983 członek ZHP. W l. 90. związany z Unią Polityki Realnej, Partią Konserwatywno-Liberalną, Kongresem Liberalno-Demokratycznym i Unią Wolności. Członek PO od 2001 r., wiceprzewodniczący od 2013 r., członek zarządu krajowego PO. W l. 1988-1996 asystent na UŁ. Urzędnik m.in. ZUS-u, urzędu miasta Łodzi oraz łódzkiego urzędu wojewódzkiego. Był zastępcą prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Pracował w prywatnej kancelarii. W l. 2007-2011 Minister Infrastruktury. W l. 2011-2014 wicemarszałek Sejmu. Od września 2014 r. do kwietnia 2015 r. Minister Sprawiedliwości. Poseł od 2001 r. (IV-VIII kadencja). Zasiadał w komisjach: sprawiedliwości i praw człowieka (dwukrotnie, w tym jako przewodniczący); ustawodawczej; infrastruktury, obrony narodowej; nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach (dwukrotnie, w tym jako przewodniczący). Obecnie kontynuuje prace w komisjach: infrastruktury; obrony narodowej.
Edukacja
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji; specjalność: Prawo, rok ukończenia: 1984

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Hiszpańska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.02.2020 – 12.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 28.01.2020Sejm RP IX kadencji, Podkomisja stała do spraw transportu kolejowego, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.01.2020Sejm RP IX kadencji, Podkomisja stała do spraw monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.01.2020Sejm RP IX kadencji, Podkomisja stała do spraw transportu drogowego, drogownictwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego i poczty, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.01.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Francuska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2020 – 28.01.2020Sejm RP IX kadencji, Podkomisja stała do spraw transportu kolejowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.01.2020Sejm RP IX kadencji, Podkomisja stała do spraw współpracy z zagranicą i NATO, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.01.2020Sejm RP IX kadencji, Podkomisja stała do spraw polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.12.2019Sejm RP IX kadencji, Łódzki Zespół Parlamentarny, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Budowy Drogi Ekspresowej S12, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Budowy Drogi Ekspresowej S 74, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Infrastruktury, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Obrony Narodowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.11.2019 – 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2019kandydat na posła
okręg: Piotrków Trybunalski (10), lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni (5), liczba głosów: 16357 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 13.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Grupa Parlamentarna Polska-Arabia Saudyjska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, wiceprzewodniczący, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.11.2018 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2988), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2018 – 01.10.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2786), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Grupa Parlamentarna Polska-Macedonia Północna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 30.01.2018Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Parlamentarna do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy, przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2018 – 06.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2090), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.11.2017 – 30.11.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2048), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.06.2017 – 11.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1543), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.05.2017 – 01.10.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 819), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu kolejowego i poczty, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.05.2016 – 04.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 459), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Zambijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Francuska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. współpracy z zagranicą i NATO, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Sportowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Obrony Narodowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek, wiceprzewodniczący, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Łódź (9), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 26591» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Łódź (9), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 26591 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

15.05.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Ustawodawcza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.05.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.09.2014 – 30.04.2015Ministerstwo Sprawiedliwości (rząd Ewy Kopacz), minister, Warszawa» źródło

Źródło

Portal Gazeta.pl

14.12.2013 – 26.02.2016Platforma Obywatelska, wiceprzewodniczący» źródło

Źródła

Oficjalna strona partii Platforma Obywatelska


Serwis polskatimes.pl

14.06.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 26.09.2014Sejm RP VII kadencji, Delegacja Parlamentarna do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 22.09.2014Sejm RP VII kadencji, wicemarszałek, Warszawa» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Łódź, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 24582» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2011kandydat na posła
okręg: Łódź, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 24582 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.10.2010 – 26.02.2016Platforma Obywatelska, członek Zarządu Krajowego» źródło

Źródła

Portal gazeta.pl


Serwis polskatimes.pl

brak informacjiPlatforma Obywatelska, Zarząd Regionu Łódzkiego, członek » źródło

Źródło

Oficjalna strona Platformy Obywatelskiej w Łódzkiem

brak informacjiPlatforma Obywatelska, Rada Powiatu Łódź, członek » źródło

Źródło

Oficjalna strona Platformy Obywatelskiej w powiecie Łódź

brak informacjiPlatforma Obywatelska, Rada Regionu Łódzkiego, członek » źródło

Źródło

Oficjalna strona Platformy Obywatelskiej w Łódzkiem

brak informacjiPlatforma Obywatelska, Zarząd Powiatu Łódź, członek » źródło

Źródło

Oficjalna strona Platformy Obywatelskiej w powiecie Łódź

11.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Sportowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2007 – 07.11.2011Ministerstwo Infrastruktury (rząd Donalda Tuska), minister, Warszawa» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

14.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Tradycji Niepodległościowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródła

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009


Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Łódź, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 44610» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

29.06.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Łódź, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 44610 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

14.11.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druk nr 1070) , przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.10.2006 – 28.02.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druki nr 713, 1056), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.06.2006 – 24.11.2006Sejm RP V kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionych przez Prezydenta RP projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.04.2006 – 24.01.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczy, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu karnego - w zakresie systemu dozoru elektronicznego (druk nr 338) , przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.03.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.02.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwały w sprawie wystąpienia Sejmu RP do Ministra Skarbu Państwa i Ministra Sprawiedliwości z apelem o wykonania rekomendacji Komisji Śledczej powołanej przez Sejm RP IV Kadencji do zbadania prawidłowości prywatyzacji PZU SA, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2006 – brak informacji Platforma Obywatelska, członek Zarządu Krajowego» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

2006 – brak informacji Platforma Obywatelska, przewodniczący partii w województwie Łódzkim» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

16.12.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja stała ds. Budżetu, Infrastruktury i Zaopatrzenia Wojska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Obrony Narodowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródła

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Sieradz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 13775» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

05.05.2005 – 30.06.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.03.2005 – 17.06.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.01.2005 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości prywatyzacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2005kandydat na posła
okręg: Sieradz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 13775 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

19.10.2004 – 04.11.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna dla przygotowania projektu opinii o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.07.2004 – 14.04.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny i Kodeks karny wykonawczy, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.04.2004 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.01.2004 – 04.03.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.10.2003 – 04.03.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1694); od dn. 9-03-2005 druk nr 3749, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.09.2003 – 04.03.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.08.2003 – 28.08.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druki nr 713, 1056), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2003 – 29.07.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu dezyderatu w sprawie przeciwdziałania pedofilii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.07.2003 – 30.10.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.06.2003 – 03.03.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.01.2003 – 15.10.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 949), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.01.2003 – 09.01.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów uchwał dotyczących zbadania prawdziwości zarzutów dotyczących przypadków korupcji w trakcie prac nad projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 1241, 1241-A, 1242, 1243, 1244, 1245), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.11.2002 – 12.03.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.11.2002 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w Regulaminie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.09.2002 – 21.11.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do nowelizacji Kodeksu cywilnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2002 – 29.10.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.05.2002 – 19.04.2004Sejm RP IV kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.02.2002 – 28.11.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.02.2002 – 22.04.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.02.2002 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja stała ds. transportu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.01.2002 – 19.04.2004Sejm RP IV kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.12.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.12.2001 – 18.12.2001Sejm RP IV kadencji, Podkomisja stała ds. Trybunału Konstytucyjnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2001 – 18.12.2001Sejm RP IV kadencji, Komisja Ustawodawcza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2001 – 03.03.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Sieradz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska (7), liczba głosów: 5669» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2001kandydat na posła
okręg: Sieradz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska (7), liczba głosów: 5669 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2001Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1999 – 06.2001Łódzki Urząd Wojewódzki, wicewojewoda, Łódź» źródło

Źródło

"Ludzie Wprost"

1998 – 1999Urząd Zamówień Publicznych, wiceprezes, Warszawa» źródło

Źródło

"Ludzie Wprost"

1994 – 01.2001Unia Wolności, wiceprzewodniczący Krajowego Sądu Koleżeńskiego» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1991 – 1994Kongres Liberalno-Demokratyczny, członek Prezydium Zarządu Krajowego» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1990 – brak informacji Unia Polityki Realnej, przewodniczący oddziału, Łódź» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1990 – 1991Partia Konserwatywno-Liberalna, przewodniczący oddziału, Łódź» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1989 – 1998Kancelaria Adwokacka Owczarek-Wolski-Wosiński, partner» źródło

Źródło

"Ludzie Wprost"

1989 – 1998Okręgowa Rada Adwokacka, aplikant adwokacki, adwokat, Łódź» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Platforma Obywatelska

1988 – 1996Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, asystent, Łódź» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1988 – brak informacji Urząd Miasta Łodzi (Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej), inspektor, Łódź» źródło

Źródło

"Ludzie Wprost"

1987 – brak informacji Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Łódź-Bałuty, inspektor, Łódź» źródło

Źródło

"Ludzie Wprost"

1984 – 1987Zakład Ubezpieczeń Społecznych, starszy referent, Łódź» źródło

Źródło

"Ludzie Wprost"

1980 – 1984Niezależne Zrzeszenie Studentów, członek Uczelnianej Komisji Rewizyjnej, Łódź» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1967 – 1983Związek Harcerstwa Polskiego, instruktor harcerski (m.in. zastępca komendanta Hufca ds. programowych ), Łódź» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.