facebook tweeter youtube

 
Adam Hofman

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 7. kadencji
  • poseł do Sejmu 6. kadencji
Obietnice

Pomóż nam uzupełnić bazę obietnic wyborczych — dodaj kolejną obietnicę!

 
 
E-administracja

Powstanie zintegrowany i bezpieczny system e-administracji, który będzie umożliwiać obywatelom załatwianie spraw na odległość.

Źródło: www.akcjakonin.pl

Pokonamy niemoc w sprawach infrastruktury, szczególnie w dziedzinie budowy autostrad i dróg ekspresowych. Między Warszawą a Łodzią powstanie nowoczesne lotnisko międzynarodowe łączące naszą część Europy ze wszystkimi kontynentami. Odbudujemy polską gospodarkę morską i zaktywizujemy wodny transport śródlądowy. Publiczny szerokopasmowy dostęp do Internetu w szkołach, na uczelniach, w bibliotekach publicznych itp. będzie finansowany przez państwo i samorząd.

Źródło:

Środki europejskie i wybór odpowiedniego momentu wejścia do strefy Euro

Usprawnimy pozyskiwanie środków europejskich oraz poprawimy efektywność inwestowania wszystkich środków publicznych.
Wybór momentu wejścia Polski do strefy euro, które może nastąpić po spełnieniu odpowiednich warunków makroekonomicznych, podporządkujemy polityce rozwoju.

Źródło: www.akcjakonin.pl

 
Cele polityczne


Celem naszej polityki będzie zrównanie poziomu życia Polaków i obywateli najzamożniejszych krajów Unii Europejskiej. Będziemy usuwać bariery rozwoju gospodarczego: niedowład administracji publicznej i biurokratyczne ograniczenia, niezadowalający poziom bezpieczeństwa obrotu, niedorozwój infrastruktury. Zmienimy strukturę i sposób funkcjonowania administracji gospodarczej, podporządkowując ją sprawom rozwoju.

(…) Współpraca rządu i NBP będzie przeciwdziałać inflacji, a zarazem sprzyjać wzrostowi gospodarczemu Majątek Skarbu Państwa, racjonalnie zarządzany, będzie traktowany jako zasób służący polityce rozwoju i solidarności społecznej. Skonsolidujemy i wzmocnimy finansowo system wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Z połączenia niektórych spółek powstaną silne podmioty o kapitale krajowym, m. in.Polska Grupa Kapitałowa oraz Polska Nafta i Gaz.

Wprowadzimy zmiany w ustawodawstwie gospodarczym oczekiwane przez przedsiębiorców i inwestorów, porządkując prawo, znosząc zbędne ograniczenia oraz zwiększając skuteczność egzekwowania zobowiązań i pewność obrotu. W nauce powstaną „przyczółki innowacyjności”, które będą stanowić przykład i zachętę dla innych

Zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski służyć będzie m. in. budowa dwóch elektrowni atomowych
(…)

Młodzi przedsiębiorcy
Uczelnie technologiczne


Źródło: www.akcjakonin.pl

Zwiększenie finansowania przedsięwzięć rozwojowych ze środków publicznych, uproszczenie systemu podatkowego

Zwiększymy zaangażowanie środków publicznych w finansowanie przedsięwzięć służących rozwojowi, dbając jednocześnie o stabilizację finansów publicznych. Poziom opodatkowania pozostanie stabilny, uwolnimy systempodatkowy od nadmiaru funkcji, ograniczymy formalne obowiązki podatników.

Źródło: www.akcjakonin.pl

Dodaj obietnicę

Politycy często stwierdzają, że coś powinno być zrobione albo wskazują ważne cele i priorytety. Uważamy, że jeśli kandydat na publiczne stanowisko lub urzędujący polityk publicznie określa cele konieczne do zrealizowania, my jako wyborcy mamy prawo oczekiwać, że podejmie jakieś działania, żeby je osiągnąć. Dlatego zbieramy publiczne deklaracje i priorytety polityków.

Poniżej możesz dodać cytat, link do filmu na Youtube lub plik (zdjęcie lub pdf), który zawiera deklarację danego polityka. Dodana przez Ciebie obietnica najpierw trafi do naszego zespołu. Zanim zostanie wyświetlona, zweryfikujemy ją i przyporządkujemy do kategorii tematycznej.

Tytuł
(np. Obwodnica Nowego Jorku)
Cytat
Link
(źródło cytatu lub link do filmu na Youtube)
Plik
Autor zdjęcia/filmu

Dodane przez
(np. imię, nick)
E-mail
(jeśli chcesz otrzymywać od nas powiadomienia i newsletter, wpisz tutaj swój adres mailowy)
 
 
 
 
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.