facebook tweeter youtube

 
Włodzimierz Karpiński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Włodzimierz Witold Karpiński
Data i miejsce urodzenia:
1961-11-16 Puławy
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP Warszawa, poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Papiery wartościowe:
Nazwa:
PKO TFI S.A.
Pełna kwota:35 473,99 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
249,5 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
50,68 m2
Wartość:190 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 udziału we własności, podział ze spadku i umowa darowizny i zniesienia współwłasności
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/4 udziału w działce
Powierzchnia działki:
1755 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
działka - grunty orne zakrzewione
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość:1 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka - grunty orne - zakrzewione - nabyta w dniu 17-09-2012 od Agencji Rolnej Skarbu Państwa w przetargu ustnym nieograniczonym. Powierzchnia 1200 m2

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Kancelaria Sejmu RP - dieta parlamentarna
Kwota:19 958,09 PLN

Opis:
dieta podróże zagraniczne
Kwota: 783,69 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu RP - uposażenie poselskie
Kwota:72 596,46 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
530 D
Rok produkcji:
2010

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Kuga
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
żaglówka
Marka:
Laguna
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w Banku PKO BP S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:74 096,80 CHF
Uwagi: stan na 31.12.2019

Opis:
kredyt gotówkowy w Banku PKO BP S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:40 612,01 PLN
Uwagi: stan na 31.12.2019

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-09

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Włodzimierz Witold Karpiński
Data i miejsce urodzenia:
1961-11-16 Puławy
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP Warszawa, poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):16 000,00 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PKO TFI S.A.
Pełna kwota:28 333,42 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
249,5 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
50,68 m2
Wartość:175 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 udziału we własności, podział ze spadku i umowa darowizny i zniesienia współwłasności
Uwagi: kwota około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/4 udziału w działce
Powierzchnia działki:
1755 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
działka - grunty orne zakrzewione
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość:1 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
działka zabudowana budynkiem przedwojennym
Powierzchnia lokalu:
776 m2
Wartość:19 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, podział spadku, umowa darowizny i zniesienia współwłasności

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka - grunty orne - zakrzewione - nabyta w dniu 17-09-2012 od Agencji Rolnej Skarbu Państwa w przetargu ustnym nieograniczonym. Powierzchnia 1200 m2

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Kancelaria Sejmu RP - dieta parlamentarna
Kwota:29 978,89 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu RP - uposażenie
Kwota:127 399,17 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Kuga
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
żaglówka
Marka:
Laguna
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
530 D
Rok produkcji:
2010

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w Banku PKO BP S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:79 364,63 CHF
Uwagi: stan na 2018-12-31

Opis:
kredyt gotówkowy/konsumpcyjny w Banku PKO BP S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:53 452,42 PLN
Uwagi: stan na 2018-12-31

Opis:
pożyczka z Kancelarii Sejmu
Cała kwota:25 250,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-11

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Włodzimierz Witold Karpiński
Data i miejsce urodzenia:
1961-11-16 Puławy
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP Warszawa, poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):30 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PKO TFI S.A.
Pełna kwota:18 689,32 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
249,5 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość ubezpieczenia
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
50,68 m2
Wartość:175 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 udziału we własności, podział ze spadku i umowa darowizny i zniesienia współwłasności
Uwagi: kwota około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/4 udziału w działce
Powierzchnia działki:
1755 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
działka - grunty orne zakrzewione
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość:1 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
działka zabudowana budynkiem przedwojennym
Powierzchnia lokalu:
776 m2
Wartość:19 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, podział spadku, umowa darowizny i zniesienia współwłasności
Uwagi: wartość około

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka - grunty orne - zakrzewione - nabyta w dniu 17-09-2012 od Agencji Rolnej Skarbu Państwa w przetargu ustnym nieograniczonym. Powierzchnia 1200 m2

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Kancelaria Sejmu RP - dieta
Kwota:29 811,87 PLN
Uwagi: nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2451,87 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu RP - uposażenie
Kwota:134 980,20 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Kuga
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
żaglówka
Marka:
Laguna
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
530 D

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w Banku PKO BP S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:87 286,37 CHF
Uwagi: stan na 2017-12-31

Opis:
kredyt gotówkowy/konsumpcyjny w Banku PKO BP S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:14 444,50 PLN
Uwagi: stan na 2017-12-31

Opis:
pożyczka z Kancelarii Sejmu
Cała kwota:22 100 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Włodzimierz Witold Karpiński
Data i miejsce urodzenia:
1961-11-16 Puławy
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP Warszawa, poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):30 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PKO TFI S.A.
Pełna kwota:8 157,41 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
249,5 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość ubezpieczenia
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
50,68 m2
Wartość:175 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 udziału we własności, podział ze spadku i umowa darowizny i zniesienia współwłasności, kwota około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/4 udziału w działce
Powierzchnia działki:
1755 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska, wartość około

Rodzaj:
działka - grunty orne zakrzewione
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość:1 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
Działka zabudowana budynkiem przedwojennym
Powierzchnia lokalu:
776 m2
Wartość:19 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, podział spadku, umowa darowizny i zniesienia współwłasności
Uwagi: wartość około

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka - grunty orne - zakrzewione - nabyta w dniu 17-09-2012 od Agencji Rolnej Skarbu Państwa w przetargu ustnym nieograniczonym. Powierzchnia 1200 m2

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Kancelaria Sejmu RP - dieta
Kwota:33 747,20 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu RP - uposażenie
Kwota:29 429,64 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Kuga
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
żaglówka
Marka:
Laguna
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny /mieszkaniowy w Banku PKO BP S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:95 860,76 CHF
Uwagi: stan na 2016-12-31

Opis:
kredyt gotówkowy/konsumpcyjny w Banku PKO BP S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:22 750,24 PLN
Uwagi: stan na 2016-12-31

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Włodzimierz Karpiński
Data i miejsce urodzenia:
1961-11-16 Puławy
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP Warszawa, poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):30 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
249,5 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość ubezpieczenia, kwota około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
50,68 m2
Wartość:175 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 udziału we własności, podział ze spadku i umowa darowizny i zniesienia współwłasności
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/4 udziału w działce
Powierzchnia działki:
1795 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
działka - grunty orne zakrzewione
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość:1 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
Działka zabudowana budynkiem przedwojennym
Powierzchnia lokalu:
776 m2
Wartość:19 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, po postępowaniu spadkowe i zniesieniu współwłasności
Uwagi: wartość około

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka - grunty orne - zakrzewione - nabyta w dniu 17-09-2012 od Agencji Rolnej Skarbu Państwa w przetargu ustnym nieograniczonym. Powierzchnia 1200 m2

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Kancelaria Sejmu RP
Kwota:33 747,20 PLN

Opis:
Ministerstwo Skarbu Państwa
Kwota:150 240,12 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu RP
Kwota:29 429,64 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Kuga
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny /mieszkaniowy w Banku PKO BP S.A
Kwota pozostała do spłacenia:102 972,59 CHF

Opis:
kredyt gotówkowy /konsumpcyjny w Banku PKO BP S.A
Kwota pozostała do spłacenia:30 148,87 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Włodzimierz Witold Karpiński
Data i miejsce urodzenia:
1961-11-16 Puławy
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP Warszawa, poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):29 500,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
249,5 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość ubezpieczenia, kwota około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
50,68 m2
Wartość:175 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 udziału we własności, podział ze spadku i umowa darowizny i zniesienia współwłasności
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/4 udziału w działce
Powierzchnia działki:
1795 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
działka - grunty orne zakrzewione
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość:1 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
Działka zabudowana budynkiem przedwojennym
Powierzchnia lokalu:
776 m2
Wartość:19 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, po postępowaniu spadkowe i zniesieniu współwłasności
Uwagi: wartość około

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka - grunty orne - zakrzewione - nabyta w dniu 17-09-2012 od Agencji Rolnej Skarbu Państwa w przetargu ustnym nieograniczonym. Powierzchnia 1200 m2

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Kancelaria Sejmu RP
Kwota:25 390,28 PLN

Opis:
Ministerstwo Skarbu Państwa
Kwota:151 081,41 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu RP
Kwota:9 781,05

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Focus
Rok produkcji:
2003

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Kuga
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny /budowa domu/ w banku PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia:103 639,11 CHF

Opis:
kredyt gotówkowy /konsumpcyjny/ w banku PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia:30 814,41 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-12

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Włodzimierz Witold Karpiński
Data i miejsce urodzenia:
1961-11-16 Puławy
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP Warszawa, poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):21 905,59 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
249,5 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość ubezpieczenia
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
50,68 m2
Wartość:175 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 udziału we własności
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/4 udziału w działce
Powierzchnia działki:
1795 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
działka - grunty orne zakrzewione
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość:1 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
Działka zabudowana budynkiem przedwojennym
Powierzchnia lokalu:
776 m2
Wartość:190 725 PLN
Tytuł prawny:
własność, po postępowaniu spadkowe i zniesieniu współwłasności

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka - grunty orne - zakrzewione - nabyta w dniu 17-09-2012 od Agencji Rolnej Skarbu Państwa w przetargu ustnym nieograniczonym. Powierzchnia 1200 m2

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Kancelaria Sejmu RP
Kwota:19 619,76 PLN

Opis:
Ministerstwo Skarbu Państwa
Kwota:111 250,95 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Focus
Rok produkcji:
2003

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Kuga
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny /budowa domu/ w banku PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia:105 609,21 CHF
Uwagi: stan na 22.08.2015

Opis:
kredyt gotówkowy /konsumpcyjny/ w banku PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia:48 457,88 PLN
Uwagi: stan na 22.08.2015

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-31

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Włodzimierz Witold Karpiński
Data i miejsce urodzenia:
1961-11-16 Puławy
Zatrudnienie:Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa, Minister skarbu państwa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
249,5 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość z polisy ubezpieczeniowej
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
50,68 m
Wartość:175 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 udziału we własności
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/4 udziału w działce
Powierzchnia działki:
1795 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
działka - grunty orne zakrzewione
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość:1 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
Działka zabudowana budynkiem przedwojennym
Powierzchnia lokalu:
776 m2
Wartość: 190XXX PLN
Tytuł prawny:
postępowanie spadkowe, umowa zniesienia współwłasności

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka - grunty orne - zakrzewione - nabyta w dniu 17-09-2012 od Agencji Rolnej Skarbu Państwa w przetargu ustnym nieograniczonym. Powierzchnia 1200 m2

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Ministerstwo Skarbu Państwa
Kwota:172 492,23 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu RP
Kwota:29 594,52 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Focus
Rok produkcji:
2003

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Kuga
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny /budowa domu/ w banku PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia:110 828,02 CHF

Opis:
kredyt gotówkowy /konsumpcyjny/ w banku PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia:47 019,41 PLN

Opis:
kredyt gotówkowy /konsumpcyjny/ w banku PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia:11 692,94 PLN

Opis:
Pożyczka /kancelaria Sejmu/
Cała kwota:10 750 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-23

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Włodzimierz Witold Karpiński
Data i miejsce urodzenia:
1961-11-16 Puławy
Zatrudnienie:Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa, Minister skarbu państwa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
249,5 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość z polisy ubezpieczeniowej
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
50,68 m
Wartość:175 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 udziału we własności- postępowanie spadkowe
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/4 udziału w działce
Powierzchnia działki:
1795 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
działka - grunty orne zakrzewione
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość:1 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
udział w spadku po zmarłym tacie
Tytuł prawny:
własność; "wraz z trojgiem rodzeństwa i mamą"
Uwagi: "Główne składniki masy spadkowej; mieszkanie 50 m2 oraz 1/2 udziału w działce zabudowanej domem w [ukryte]. Wartość; mieszkanie ok. 175000 PLN, dom ok. 200000 PLN"

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka - grunty orne - zakrzewione - nabyta w dniu 17-09-2012 od Agencji Rolnej Skarbu Państwa w przetargu ustnym nieograniczonym. Powierzchnia 1200 m2

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Kwota:55 904,81 PLN

Opis:
Ministerstwo Skarbu Państwa
Kwota:114 203,06 PLN

Opis:
Zakłady Azotowe "Puławy"
Kwota:27 219,66 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu RP
Kwota:29 099,88 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Focus
Rok produkcji:
2003

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Kuga
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny /budowa domu/
Uwagi: podana kwota 117985,28 CHF

Opis:
kredyt gotówkowy /konsumpcyjny/
Uwagi: podana kwota 16506,99PLN

Opis:
Rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy
Uwagi: podana kwota 12204,93PLN
Uwagi ogólne:
w/w kredyty w Banku PKO BP S.A. ; stan na 31.12.2013

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Włodzimierz Witold Karpiński
Data i miejsce urodzenia:
1961-11-16 Puławy
Zatrudnienie:Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa, Minister skarbu państwa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
249,5 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość z polisy ubezpieczeniowej
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/4 udziału w działce
Powierzchnia działki:
1795 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
działka - grunty orne zakrzewione
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość:1 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
udział w spadku po zmarłym tacie
Tytuł prawny:
własność; "wraz z trojgiem rodzeństwa i mamą"
Uwagi: "Główne składniki masy spadkowej; mieszkanie 50 m2 oraz 1/2 udziału w działce zabudowanej domem w [ukryte]. Wartość; mieszkanie ok. 175000 PLN, dom ok. 200000 PLN"

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka - grunty orne - zakrzewione - nabyta w dniu 17-09-2012 od Agencji Rolnej Skarbu Państwa w przetargu ustnym nieograniczonym. Powierzchnia 1200 m2

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Kwota:144 268,89 PLN

Opis:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Kwota: 116,70 PLN

Opis:
Zakłady Azotowe "Puławy"
Kwota:27 553,41 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu RP
Kwota: 228,08 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu RP
Kwota:29 594,52 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Focus
Rok produkcji:
2003

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny /budowa domu/
Uwagi: podana kwota 125169,88 PLN

Opis:
kredyt gotówkowy /konsumpcyjny/
Uwagi: podana kwota 21340,05 PLN
Uwagi ogólne:
w/w kredyty zaciągnięte w Banku PKO BP S.A.; stan na 31-12-2012

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Włodzimierz Witold Karpiński
Data i miejsce urodzenia:
1961-11-16 Puławy
Zatrudnienie:Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - sekretarz stanu; Z.A. "Puławy" S.A. - urlop

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):8 118,58 PLN
Uwagi: stan na 31-12-2011

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
249,5 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość z polisy ubezpieczeniowej wraz z budynkiem gospodarczym
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/4 udziału w działce
Powierzchnia działki:
1795 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
udział w spadku po zmarłym ojcu
Tytuł prawny:
"wraz z trojgiem rodzeństwa i mamą"
Uwagi: "Główne składniki masy spadkowej; mieszkanie ok. 50 m2, działka zabudowana domem w [ukryte]. Postępowanie spadkowe nie zakończone."

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Kancelaria Sejmu RP - dochód uposażenie
Kwota:96 090,09 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu RP - dieta opodatkowana
Kwota:2 123,88 PLN

Opis:
Z.A. "Puławy" S.A. nagroda jubileuszowa
Kwota:4 050 PLN

Opis:
MSWiA/MSW/MAiC - wynagrodzenie
Kwota:62 798,95 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Focus
Rok produkcji:
2003

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny /budowa domu/
Uwagi: podana kwota 132218,26 CHF

Opis:
kredyt gotówkowy /konsumpcyjny/
Uwagi: podana kwota 25547,14 PLN
Uwagi ogólne:
w/w kredyty zaciągnięte w Banku PKO B.P. S.A.; stan na 31-12-2011

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Włodzimierz Witold Karpiński
Data i miejsce urodzenia:
1961-11-16 Puławy
Zatrudnienie:M.S.W. i A. - Warszawa, ul. Batorego 5 - sekretarz stanu; Z.A. Puławy S.A. - urlop

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
249,5 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość z polisy ubezpieczenia wraz z budynkiem gospodarczym
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/4 udziału w działce
Powierzchnia działki:
1795 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Kancelaria Sejmu RP - dochód - uposażenie
Kwota:96 040,09 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu RP - dieta opodatkowana
Kwota:1 930,80 PLN

Opis:
Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. - nagroda jubileusz
Kwota:4 050 PLN

Opis:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Kwota:33 164,75 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Focus
Rok produkcji:
2003

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
hipoteczny kredyt mieszkaniowy
Uwagi: podana kwota 134828,59 CHF

Opis:
gotówkowy kredyt konsumpcyjny
Uwagi: podana kwota 26350,30 PLN
Uwagi ogólne:
"w/w kredyty zaciągnięte w Banku PKO B.P. S.A.; stan na 07-11-2011"

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-11-08
Uwagi / sprostowania:"XII. Inne dane o stanie majątkowym; Udział w spadku po zmarłym ojcu wraz z trojgiem rodzeństwa i matką. Postępowanie spadkowe nie zakończone. Główne składniki masy spadkowej; - mieszkanie ok. 50 m2 w [ukryte], działka zabudowana domem o wartości szacunkowej ok. 300000 PLN w [ukryte]. Warszawa 08.11.2011"

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.