facebook tweeter youtube

 
Karol Karski

poseł do Parlamentu Europejskiego
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Karol Adam Karski
Data i miejsce urodzenia:
1966-05-13 Warszawa
Zatrudnienie:
Parlament Europejski, poseł

profesor, Uniwersytet Warszawski

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, profesor
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 600 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa
Środki pieniężne (dewizy):
919 000 EUR

70 000 USD

243 000 CHF

10 GBP
Papiery wartościowe:
Nazwa:
wartość wykupu umowy kapitałowego ubezpieczenia na życie
Pełna kwota:135 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
42 m2
Powierzchnia działki:
1820 m2
Wartość domu:70 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
24 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

Powierzchnia:
48 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

Powierzchnia:
27 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

Powierzchnia:
100 m2
Wartość:800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
62 m2
Wartość:820 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka na cmentarzu z grobem rodzinnym
Powierzchnia lokalu:
120cm x 250cm
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
umowa z administracją cmentarza (w dokumentach wydanych przez administrację cmentarza tytuł prawny określono jako "wieczyste użytkowanie"; faktycznie jest to zapewne użytkowanie lub dzierżawa)

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
New Direction: the Foundation for European Reform, Bruksela
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Od kiedy:
2014 r.
Uwagi: wiceprezes

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Od kiedy:
2016 r.

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Dobrowolny Fundusz Emerytalny Posłów do Parlamentu Europejskiego
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady dyrektorów
Od kiedy:
2018 r.
Uwagi: zostałem wybrany jako kwestor PE na wniosek przewodniczącego PE Antonio Tajaniego ze względu na to, iż nie jestem osobą ubezpieczoną w tym funduszu i nie będę z niego otrzymywał jakichkolwiek świadczeń

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota:81 000 EUR
Uwagi: po opodatkowaniu

Opis:
wynagrodzenie z Uniwersytetu Warszawskiego (w tym objęte prawami autorskimi) - przychód
Kwota:120 000 PLN

Opis:
wynagrodzenie z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku (w tym objęte prawami autorskimi) - przychód
Kwota:44 000 PLN

Opis:
wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku - przychód
Kwota:2 100 PLN

Opis:
wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego - przychód
Kwota:1 800 PLN

Opis:
wynagrodzenie za wykonywanie recenzji wydawniczej dla Stowarzyszenia Ryza (wydawnictwo) - przychód
Kwota:1 000 PLN

Opis:
odsetki bankowe, itp.
Kwota:3 000 PLN
Uwagi: po opodatkowaniu podatkiem Belki

Opis:
wynagrodzenie z tytułu praw autorskich (repartycja opłat reprograficznych) od Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL
Kwota: 430 PLN
Uwagi: przychód

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
V40 Cross Country
Rok produkcji:
2015
Uwagi: współwłasność
Inne mienie:
Opis:
księgozbiór naukowy

Podpis

Data:
2019-05-31

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Karol Adam Karski
Data i miejsce urodzenia:
1966-05-13 Warszawa
Zatrudnienie:
Parlament Europejski, poseł

profesor, Uniwersytet Warszawski

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, profesor
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 630 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
932 000 EUR

70 000 USD

223 000 CHF

10 GBP
Papiery wartościowe:
Nazwa:
wartość wykupu umowy kapitałowego ubezpieczenia na życie
Pełna kwota:135 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
42 m2
Powierzchnia działki:
1820 m2
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość szacunkowa domu i działki 70000 PLN
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
24 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

Powierzchnia:
48 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

Powierzchnia:
27 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

Powierzchnia:
100 m2
Wartość:800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka na cmentarzu z grobem rodzinnym
Powierzchnia lokalu:
120cm x 250cm
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
umowa z administracją cmentarza (w dokumentach wydanych przez administrację cmentarza tytuł prawny określono jako "wieczyste użytkowanie"; faktycznie jest to zapewne użytkowanie lub dzierżawa)
Uwagi: powierzchnia około, wartość około

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
New Direction: the Foundation for European Reform, Bruksela
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
wiceprezes Zarządu
Od kiedy:
2014 r.

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Od kiedy:
2016 r.

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Dobrowolny Fundusz Emerytalny Posłów do Parlamentu Europejskiego
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady dyrektorów
Od kiedy:
2018 r.
Uwagi: wybrany jako kwestor PE na wniosek przewodniczącego PE Antonio Tajaniego ze względu na to, iż nie jest osobą ubezpieczoną w tym funduszu i nie będzie z niego otrzymywał jakichkolwiek świadczeń

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota:81 000 EUR
Uwagi: kwota po opodatkowaniu

Opis:
wynagrodzenie z Uniwersytetu Warszawskiego (w tym objęte prawami autorskimi) - przychód
Kwota:120 000 PLN

Opis:
wynagrodzenie z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku (w tym objęte prawami autorskimi) - przychód
Kwota:44 000 PLN

Opis:
wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku - przychód
Kwota:2 100 PLN

Opis:
wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego - przychód
Kwota:1 800 PLN

Opis:
wynagrodzenie za wykonywanie recenzji wydawniczej dla Stowarzyszenia Ryza (wydawnictwo) - przychód
Kwota:1 000 PLN

Opis:
odsetki bankowe, itp.
Kwota:3 000 PLN
Uwagi: po opodatkowaniu podatkiem Belki

Opis:
wynagrodzenie z tytułu praw autorskich (repartycja opłat reprograficznych) od Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL - przychód
Kwota: 430 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
V40 Cross Country
Rok produkcji:
2015
Uwagi: współwłasność
Inne mienie:
Opis:
księgozbiór naukowy

Podpis

Data:
2019-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Karol Adam Karski
Data i miejsce urodzenia:
1966-05-13 Warszawa
Zatrudnienie:
Parlament Europejski, poseł

profesor, Uniwersytet Warszawski

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, profesor
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 700 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa kwota około
Środki pieniężne (dewizy):5 630 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa środki w EUR, USD, CHF i GBP przeliczone na PLN, zgodnie z tabelą nr 039/A/NBP/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.
Papiery wartościowe:
Nazwa:
wartość wykupu umowy kapitałowego ubezpieczenia na życie
Pełna kwota:135 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
42 m2
Powierzchnia działki:
1820 m2
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość szacunkowa domu i działki 70000 PLN
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
24 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
Uwagi: wartość około

Powierzchnia:
48 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
Uwagi: wartość około

Powierzchnia:
27 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
Uwagi: wartość około

Powierzchnia:
100 m2
Wartość:800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia około, wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka na cmentarzu z grobem rodzinnym
Powierzchnia lokalu:
120cm x 250cm
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
umowa z administracją cmentarza (w dokumentach wydanych przez administrację cmentarza tytuł prawny określono jako "wieczyste użytkowanie"; faktycznie jest to zapewne użytkowanie lub dzierżawa)
Uwagi: powierzchnia około, wartość około

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
New Direction: the Foundation for European Reform, Bruksela
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2014 r.
Uwagi: wiceprezes

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Od kiedy:
2016 r.

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Dobrowolny Fundusz Emerytalny Posłów do Parlamentu Europejskiego
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady dyrektorów
Od kiedy:
2018 r.
Uwagi: wybrany jako kwestor PE na wniosek przewodniczącego PE Antonio Tajaniego ze względu na to, iż nie jest osobą ubezpieczoną w tym funduszu i nie będzie z niego otrzymywał jakichkolwiek świadczeń

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota:81 000 EUR
Uwagi: kwota około po opodatkowaniu

Opis:
wynagrodzenie z Uniwersytetu Warszawskiego (w tym objęte prawami autorskimi) - przychód
Kwota:120 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
wynagrodzenie z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku (w tym objęte prawami autorskimi) - przychód
Kwota:44 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku - przychód
Kwota:2 100 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
odsetki bankowe, itp.
Kwota:3 000 PLN
Uwagi: kwota około po opodatkowaniu podatkiem Belki

Opis:
wynagrodzenie z tytułu praw autorskich (repartycja opłat reprograficznych) od Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL
Kwota: 430 PLN
Uwagi: kwota około, przychód

Opis:
wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego - przychód
Kwota:1 800 PLN

Opis:
wynagrodzenie za wykonywanie recenzji wydawniczej dla Stowarzyszenia Ryza (wydawnictwo) - przychód
Kwota:1 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
V40 Cross Country
Rok produkcji:
2015
Uwagi: współwłasność
Inne mienie:
Opis:
księgozbiór naukowy

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2019-03-25
Uwagi / sprostowania:Poseł złożył korektę, w której poprawia kwotę dochodu ze Stowarzyszenia KOPIPOL (pkt. IX).

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Karol Adam Karski
Data i miejsce urodzenia:
1966-05-13 Warszawa
Zatrudnienie:
Parlament Europejski, poseł

kierownik, Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, profesor nadzwyczajny
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 195 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
705 000 EUR
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa kwota około

64 000 USD
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa kwota około

82 000 CHF
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa kwota około

10 GBP
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
wartość wykupu umowy kapitalowego ubezpieczenia na życie
Pełna kwota:125 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
42 m2
Powierzchnia działki:
1820 m2
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około, wartość domu i działki 70000 PLN
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
24 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
Uwagi: wartość około

Powierzchnia:
48 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
wlasnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
Uwagi: wartość około

Powierzchnia:
27 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
wlasnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
Uwagi: wartość około

Powierzchnia:
100 m2
Wartość:800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia około, wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka na cmentarzu z grobem rodzinnym
Powierzchnia lokalu:
120cm x 250cm
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
umowa z administracją cmentarza (w dokumentach wydanych przez administrację cmentarza tytuł prawny określono jako "wieczyste użytkowanie"; faktycznie jest to zapewne użytkowanie lub dzierżawa)
Uwagi: powierzchnia około, wartość około

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
New Direction: the Foundation for European Reform, Bruksela
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2014
Uwagi: wiceprezes

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Od kiedy:
2016

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota:81 000 EUR
Uwagi: kwota około po opodatkowaniu

Opis:
wynagrodzenie z Uniwersytetu Warszawskiego (w tym objęte prawami autorskimi) - przychód
Kwota:127 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
wynagrodzenie z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku (w tym objęte prawami autorskimi) - przychód
Kwota:43 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawskiego - przychód
Kwota:1 800 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
odsetki bankowe, itp.
Kwota:3 000 PLN
Uwagi: kwota około po opodatkowaniu podatkiem Belki

Opis:
wynagrodzenie z tytułu praw autorskich (repartycja opłat reprograficznych) od Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL
Kwota:1 700 PLN
Uwagi: kwota około, przychód

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
V40 Cross Country
Rok produkcji:
2015
Uwagi: współwłasność
Inne mienie:
Opis:
księgozbiór naukowy

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2018-04-28
Uwagi / sprostowania:Niniejsze oświadczenie odzwierciedla stan na 31 grudnia 2017 roku.

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Karol Adam Karski
Data i miejsce urodzenia:
1966-05-13 Warszawa
Zatrudnienie:
Parlament Europejski, poseł

kierownik, Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, profesor nadzwyczajny
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):740 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
523 000 EUR
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa kwota około

63 000 USD
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa kwota około

36 000 CHF
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa kwota około

10 GBP
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
wartość wykupu umowy kapitalowego ubezpieczenia na życie
Pełna kwota:110 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
42 m2
Powierzchnia działki:
1820 m2
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około, wartość domu i działki 70000 PLN
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
24 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
wlasnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
Uwagi: wartość około

Powierzchnia:
48 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
wlasnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
Uwagi: wartość około

Powierzchnia:
27 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
wlasnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
Uwagi: wartość około

Powierzchnia:
100 m2
Wartość:800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia około, wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka na cmentarzu z grobem rodzinnym
Powierzchnia lokalu:
120cm x 250cm
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
umowa z administracją cmentarza (w dokumentach wydanych przez administrację cmentarza tytuł prawny określono jako "wieczyste użytkowanie"; faktycznie jest to zapewne użytkowanie lub dzierżawa)
Uwagi: wartość około

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
New Direction: the Foundation for European Reform, Bruksela
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2014
Uwagi: wiceprezes

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Od kiedy:
2016

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota:80 000 EUR
Uwagi: kwota około po opodatkowaniu

Opis:
wynagrodzenie z Uniwersytetu Warszawskiego (w tym objęte prawami autorskimi) - przychód
Kwota:142 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
wynagrodzenie z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku (w tym objęte prawami autorskimi) - przychód
Kwota:42 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków recenzenta w przewodzie doktorskim na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku - przychód
Kwota:1 800 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego - przychód
Kwota:2 700 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
odsetki bankowe
Kwota:3 000 PLN
Uwagi: kwota około po opodatkowaniu podatkiem Belki

Opis:
wynagrodzenie z tytułu praw autorskich od wydawnictwa Wolters Kluwer S.A. - przychód
Kwota:1 000 PLN
Uwagi: kwota około

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
V40 Cross Country
Rok produkcji:
2015
Uwagi: współwłasność
Inne mienie:
Opis:
księgozbiór naukowy

Podpis

Data:
2017-04-21
Uwagi / sprostowania:Niniejsze oświadczenie odzwierciedla stan na 31 grudnia 2016 roku.

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Karol Adam Karski
Data i miejsce urodzenia:
1966-05-13 Warszawa
Zatrudnienie:
Parlament Europejski, Poseł

kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, profesor nadzwyczajny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):424 000PLN
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
335 000 EUR
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa kwota około

58 000 USD
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa kwota około

13 000 CHF
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa kwota około

10 GBP
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
wartość wykupu umowy kapitalowego ubezpieczenia na życie
Pełna kwota:102 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
42 m2
Powierzchnia działki:
1820 m2
Wartość domu:70 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość domu i działki 70000 PLN powierzchnia około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
24 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
wlasnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
Uwagi: powierzchnia około

Powierzchnia:
48 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
wlasnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
Uwagi: powierzchnia około

Powierzchnia:
27 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
wlasnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
Uwagi: powierzchnia około

Powierzchnia:
100 m2
Wartość:800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka na cmentarzu z grobem rodzinnym
Powierzchnia lokalu:
120cm x 250cm
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
umowa z administracją cmentarza (w dokumentach wydanych przez administrację cmentarza tytuł prawny określono jako "wieczyste użytkowanie"; faktycznie jest to zapewne użytkowanie lub dzierżawa)
Uwagi: powierzchnia około

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
New Direction: the Foundation for European Reform, Bruksela
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2014
Uwagi: wiceprezes

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota:80 000 EUR
Uwagi: kwota około po opodatkowaniu

Opis:
wynagrodzenie z Uniwersytetu Warszawskiego (w tym objęte prawami autorskimi)
Kwota:128 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
wynagrodzenie z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku ( w tym objęte prawami autorskimi)
Kwota:7 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
wynagrodzenie za przeprowadzenie wykładu na studiach doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Kwota:3 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
rozliczenie zaległego wynagrodzenia z Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa
Kwota: 300 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
odsetki bankowe
Kwota:3 000 PLN
Uwagi: kwota około po opodatkowaniu podatkiem Belki

Opis:
wynagrodzenie za sporządzenie recenzji w przewodzie doktorskim na Wydziale Prawa , Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Kwota:1 800 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
wynagrodzenie z tytułu opracowania haseł do "Wielkiej Encyklopedii Prawa" (Tom IV: "Prawo Międzynarodowe Publiczne")
Kwota: 600 PLN
Uwagi: przychód

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
VOlvo
Model:
V40 Cross Country
Rok produkcji:
2015
Uwagi: współwłasność
Inne mienie:
Opis:
księgozbiór naukowy

Podpis

Data:
2016-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Karol Adam Karski
Data i miejsce urodzenia:
1966-05-13 Warszawa
Zatrudnienie:
Parlament Europejski, Poseł

kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego a Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):286 000PLN
Środki pieniężne (dewizy):
114 000 EUR

30 000 USD

13 000 CHF

70 GBP
Papiery wartościowe:
Nazwa:
wartość wykupu umowy kapitalowego ubezpieczenia na życie
Pełna kwota:91 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
42 m2
Powierzchnia działki:
1820 m2
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość domu i działki 70000 PLN powierzchnia około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
24 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
wlasnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
Uwagi: powierzchnia około

Powierzchnia:
48 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
wlasnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
Uwagi: powierzchnia około

Powierzchnia:
27 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
wlasnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
Uwagi: powierzchnia około

Powierzchnia:
100 m2
Wartość:800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka na cmentarzu z grobem rodzinnym
Powierzchnia lokalu:
120cm x 250cm
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
umowa z administracją cmentarza
Uwagi: powierzchnia około

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
New Direction: the Foundation for European Reform, Bruksela
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2014
Uwagi: wiceprezes

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota:38 000 EUR
Uwagi: kwota około

Opis:
wynagrodzenie z Uniwersytetu Warszawskiego (w tym objęte prawami autorskimi)
Kwota:135 000 PLN
Uwagi: kwota około przychód

Opis:
wynagrodzenie z Warszawskiej Szkoły Humanistycznej im B. Prusa
Kwota:12 000 PLN
Uwagi: kwota około przychód

Opis:
wynagrodzenie za pracę w Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej
Kwota:3 000 PLN
Uwagi: kwota około przychód

Opis:
wynagrodzenie z tytułu praw autorskich
Kwota:19 000 PLN
Uwagi: kwota około przychód

Opis:
odsetki bankowe
Kwota:3 000 PLN
Uwagi: kwota około po opodatkowaniu podatkiem Belki

Opis:
wynagrodzenie za recenzję wydawniczą książki
Kwota:1 000
Uwagi: przychód

Opis:
wynagrodzenie z tytułu opracowania haseł do "Wielkiej Encyklopedii Prawa" (Tom: "Prawo Unii Europejskiej")
Kwota: 400 PLN
Uwagi: przychód
Łączny dochód:
Uwagi: dochody netto z 2014 r.

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Astra
Rok produkcji:
2008
Uwagi: współwłasność
Inne mienie:
Opis:
księgozbiór naukowy

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-25
Uwagi / sprostowania:Stan na 2014-12-31

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Karol Adam Karski
Data i miejsce urodzenia:
1966-05-13 Warszawa
Zatrudnienie:Poseł do Parlamentu Europejskiego; kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; prof. nadzwyczajny Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):330 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
6 000 EUR

14 700 USD

13 500 CHF

10 GBP
Papiery wartościowe:
Nazwa:
wartość wykupu umowy kapitalowego ubezpieczenia na życie
Pełna kwota:83 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
42 m2
Powierzchnia działki:
1820 m2
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość domu i działki 70000 PLN
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
24 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
wlasnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

Powierzchnia:
48 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
wlasnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

Powierzchnia:
27 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
wlasnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

Powierzchnia:
100 m2
Wartość:800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka na cmentarzu z grobem rodzinnym
Powierzchnia lokalu:
120cm x 250cm
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
umowa z administracją cmentarza
Uwagi: powierzchnia około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenia z UW
Kwota:38 000 PLN

Opis:
dochód uzyskany z Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa
Kwota:4 000 PLN

Opis:
wynagrodzenie za pracę w Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej
Kwota:3 000 PLN
Uwagi: prawa autorskie

Kwota:11 000 PLN

Opis:
odsetki bankowe po opodatkowaniu
Kwota:1 500 PLN
Łączny dochód:
Uwagi: dochody netto z 2014 r.

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Astra
Rok produkcji:
2008
Uwagi: współwłasność
Inne mienie:
Opis:
księgozbiór naukowy

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-06-30

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.