facebook tweeter youtube

 
Mieczysław Kasprzak
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Ukończył Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego Akademii Rolniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego. Działacz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Członek PSL, członek naczelnego komitetu wykonawczego oraz rady naczelnej PSL. Był inspektorem, a następnie prezesem Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Jarosławiu. Samorządowiec: radny gminy Radymno (1990-2993) oraz w sejmiku woj. podkarpackiego (1998-2011), w l. 1998-2001 starosta powiatu jarosławieckiego. W l. 2011-2013 sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Poseł w l. 1993-1997 i od 2001 r. (II-VIII kadencja). W ciągu wszystkich kad. zasiadał w komisji polityki społecznej. Pracował również w komisjach: rolnictwa i gospodarki żywnościowej, europejskiej, samorządu terytorialnego i polityki regionalnej; gospodarki oraz kilku komisjach nadzwyczajnych. Obecnie zasiada w komisjach: ds. energii i skarbu państwa; gospodarki i rozwoju.
Edukacja
Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego; specjalność: , rok ukończenia: 1978
Polska Akademia Nauk, ; specjalność: prawo europejskie, rok ukończenia: 1996
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa, ; specjalność: kierowanie i zarządzanie, rok ukończenia: 1986

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Hiszpańska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.02.2020 – 12.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.01.2020Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rzemiosła i Przedsiębiorczości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.01.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Białoruska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 18.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Energii Odnawialnej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Antysmogowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ekologii i Polskiego Zielarstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Zapewnienia Bezpieczeństwa Energetycznego Polski w Oparciu o Krajowe Nośniki Energii oraz OZE, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Podkarpacki, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Gospodarki i Rozwoju, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.11.2019 – 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 04.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.01.2019 – 30.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Bałkańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.11.2018 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (druk nr 2960), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2018 – 16.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (druk nr 2431), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.05.2018 – 02.07.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2333), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.04.2018 – 22.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2412), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.04.2018 – 08.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (druk nr 2307), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.02.2018 – 03.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów, członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Portal gazeta.pl

26.01.2018 – 22.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz (druk nr 2148), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2017 – 27.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Słowacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.10.2017 – 21.11.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rynku mocy (druk nr 1722), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Polaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Energetycznego Pakietu Zimowego, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Narodowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polskiej Edukacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Sądownictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polskiego Rolnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rodziny i Polityki Senioralnej, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Tunezyjska Grupa Parlamentarna, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Argentyńska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.02.2017 – 27.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Nowozelandzka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.02.2017 – 07.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk nr 1185), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.02.2017 – 08.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (druk nr 1195), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.01.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.07.2016 – 21.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (druk nr 630), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Mongolska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.04.2016 – 10.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 366), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Turecka Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.02.2016 – 10.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Infrastruktury Transportowej i Przemysłu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Słoweńska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.02.2016 – 09.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Słoweńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Energii Odnawialnej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.12.2015 – 12.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Energii Odnawialnej, wnioskodawca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Małej i Średniej Przedsiębiorczości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Karpacki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Gospodarki i Rozwoju, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 02.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Serwis gazetawroclawska.pl

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Krosno (22), lista wyborcza: Komitet Wyborczy PSL (5), liczba głosów: 5251» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Krosno (22), lista wyborcza: Komitet Wyborczy PSL (5), liczba głosów: 5251 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

09.09.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych przedsiębiorców zajmujących się obrotem produktami spożywczymi lub rolnymi wobec dostawców tych produktów (druk nr 3604), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.08.2015 – 09.09.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3760), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.07.2015 – 03.08.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (druk nr 3685), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2014 – 25.11.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2856), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.09.2014 – 21.10.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 2418), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.07.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2298), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.04.2014 – 29.05.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (druk nr 2087), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.03.2014 – 02.04.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 2203), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2014 – 24.04.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o prawach konsumenta (druk nr 2076), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.01.2014 – 11.03.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2051), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2014kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Rzeszów (9), lista wyborcza: KW Polskie Stronnictwo Ludowe (9), liczba głosów: 4432» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

10.10.2013 – 11.12.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (druk nr 1726), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.10.2013 – 06.02.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (druk nr 1383), - rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1703), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.09.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.05.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Gospodarki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.06.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Tunezyjska Grupa Parlamentarna, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacji Polskie Stronnictwo Ludowe, członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Polskiego Stronnictwa Ludowego

brak informacji Polskie Stronnictwo Ludowe, członek Rady Naczelnej» źródło

Źródło

Oficjalna strona Polskiego Stronnictwa Ludowego

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Turecka Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.12.2011 – 07.02.2013Ministerstwo Gospodarki, pełnomocnik rządu do spraw deregulacji gospodarczych, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ministerstwa Gospodarki

14.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 16.12.2011Sejm RP VII kadencji, Komisja Gospodarki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 16.12.2011Sejm RP VII kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Krosno, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (5), liczba głosów: 6854» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2011kandydat na posła
okręg: Krosno, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (5), liczba głosów: 6854 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

10.01.2011 – 07.02.2013Ministerstwo Gospodarki, sekretarz stanu, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ministerstwa Gospodarki

28.10.2010 – 10.01.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym (druk nr 3473), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.10.2010 – 16.12.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 3392), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.10.2010 – 26.11.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 3474), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.09.2010 – 06.10.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3292), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.07.2010 – 06.10.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (druk nr 3143), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.05.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Tunezyjska Grupa Parlamentarna, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2009 – 23.09.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 2439), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2009 – 22.07.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.10.2009 – 01.12.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (druk nr 2386), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.09.2009 – 10.01.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o giełdach towarowych (druk nr 2003), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.09.2009 – 15.12.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 2316), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.08.2009 – 18.11.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2176), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.06.2009 – 11.02.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych (druk nr 1997), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.03.2009 – 21.05.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o praktykach absolwenckich (druk nr 1701), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.01.2009 – 16.07.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 685), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.01.2009 – 18.03.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (druk nr 1462), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.12.2008 – 04.03.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1136), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.2008 – 02.12.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1140), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.11.2008 – 26.11.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego oraz senackiego projektów ustaw o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 1274 i 1275), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.10.2008 – 18.02.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk nr 1185), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.09.2008 – 26.06.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: (druki nr 743, 865, 627, 1054, 1070, 1830); o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (druk nr 2044); o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2045), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.09.2008 – 10.01.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i niektórych innych ustaw (druki nr 686 i 755), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.07.2008 – 24.07.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 633), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.05.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.02.2008 – 08.06.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze (druk nr 181), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Turecka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Hiszpańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.01.2008 – 21.01.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o przeniesieniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich (druk nr 69), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.12.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej, zastępca przedstawiciela» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.12.2007 – 10.01.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.12.2007 – 10.01.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. osób niepełnosprawnych, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Poselski Zespół Strażaków, skarbnik» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 10.01.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 10.01.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Gospodarki, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Krosno, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (10), liczba głosów: 10331» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Krosno, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (10), liczba głosów: 10331 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

06.07.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Azerbejdżańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.07.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1781), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zasadach prowadzenia polityki społecznej (druk nr 1548), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.03.2007 – 28.06.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego i poselskiego projektów ustaw o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (druki nr 1525 i 1479), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2007 – 11.04.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym (druk nr 1444), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 691), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2007 – 13.02.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (druk nr , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Kubańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Tunezyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.08.2006 – 07.09.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.08.2006 – 24.10.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o świadczeniach dla cywilnych niewidomych ofiar wojny (druk nr 811), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.06.2006 – 11.01.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.06.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych i innych ustaw (druk nr 423), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy oraz o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych wraz z autopoprawką, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2006 – 05.07.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym i innych uprawnieniach przysługujących osobom, które przymusowo wcielono do "Powszechnej Organizacji Służby Polsce" (druk nr 201) wraz z autopoprawką (druk nr 201-A), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.12.2005Sejm RP V kadencji, Podkomisja stała ds. systemów emerytalnych, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Polityki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek» źródło

Źródła

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009


Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Krosno, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (10), liczba głosów: 7795» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

17.02.2005 – 22.03.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2005kandydat na posła
okręg: Krosno, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (10), liczba głosów: 7795 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

13.05.2004 – 08.10.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.03.2004 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z rządowym "Programem uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.11.2003 – 30.03.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Narodowym Planie Rozwoju (druk nr 488), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.10.2003 – 22.01.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pomocy społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.07.2003 – 08.10.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.06.2003 – 29.10.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o świadczeniach rodzinnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.03.2003 – 11.04.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zatrudnieniu socjalnym, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.01.2003 – 25.02.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących indywidualnie pracowników (druk nr 1155), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.01.2003 – 02.04.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.12.2002 – 26.11.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o uzdrowiskach, lecznictwie uzdrowiskowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 984) i rządowego projektu ustawy o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 1910), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.09.2002 – 09.10.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rządowego projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie niktórych ustaw (druk nr 556), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.2002 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.01.2002 – 15.02.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.12.2001 – 01.03.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja stała ds. monitorowania wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.11.2001 – 12.05.2004Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, członek Zarządu, Jarosław» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

23.10.2001 – 20.05.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2001 – 01.03.2002Sejm RP IV kadencji, Komisja Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek» źródło

Źródła

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009


Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Krosno, lista wyborcza: Polskie Stronnictwo Ludowe (6), liczba głosów: 5331» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2001kandydat na posła
okręg: Krosno, lista wyborcza: Polskie Stronnictwo Ludowe (6), liczba głosów: 5331 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1998 – 2001Sejmik Województwa Podkarpackiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Rzeszów
lista wyborcza: Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR (4), liczba głosów: 7467» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego
lista wyborcza: Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR (4), liczba głosów: 7467 (wybrany)» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998 – 2001Starostwo Powiatu Jarosławieckiego, starosta, Jarosław» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1997kandydat na posła (niewybrany)» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1997 – 1999Polskie Stronnictwo Ludowe, członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1997 – 1998Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, prezes Zarządu» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1996 – 1998Polskie Stronnictwo Ludowe, prezes Zarządu Wojewódzkiego, Przemyśl» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

09.06.1994 – 02.02.1996Sejm RP II kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw kodeksu pracy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o nawozach i nawożeniu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja ds. rynku pracy i polityki regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i rządowego projektu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druki nr 685 i 741), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego pilnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz wniesionego przez Komisję projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie ustawy o pomocy społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.10.1993 – 20.10.1997Sejm RP II kadencji, Komisja Polityki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.10.1993 – 20.10.1997Sejm RP II kadencji, Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.09.1993 – 20.10.1997Sejm RP II kadencji, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.09.1993 – 19.10.1997Sejm RP II kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Przemyśl, lista wyborcza: Polskie Stronnictwo Ludowe» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1993kandydat na posła
okręg: Przemyśl, lista wyborcza: Polskie Stronnictwo Ludowe (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1993 – 1996Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, wiceprezes» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1992 – 1994Sejmik Samorządowy Wojwództwa Przemyskiego, delegat, Przemyśl» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1990 – brak informacji Rada Gminy Radymno, radny, Radymno» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1990kandydat na radnego (wybrany)» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1980 – 1993Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, prezes Zarządu» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1979 – brak informacji Szkoła Oficerów Rezerwy, porucznik rezerwy, Poznań» źródło

Źródło

Oficjalna strona Mieczysława Kasprzaka

1978 – 1990Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1978 – 1979Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, inspektor, Jarosław» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.